Atmintinė fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems detaliuosius planus tvirtinti Taryboje arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu

Detaliuosius planus tvirtina Savivaldybės taryba arba Savivaldybės administracijos direktorius Tarybos pavedimu. Detalusis planas patvirtinamas per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos. Tarybos sprendimą arba Administracijos direktoriaus įsakymą rengia Urbanistikos sk. vyr. spec.Neringa Mackevičiūtė–Blaškevičienė.

Detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo neigiama. Reikia pateikti 2 detaliojo plano egzempliorius (orginalas ir kopija). Detaliojo plano tvirtinimas bendrąja arba supaprastinta tvarka nurodytas planavimo užduotyje.

Teritorijų planavimo įstatymas.

Nuo 2010-08-26 taryba sprendimu Nr. TS-287 pavedė administratoriaus direktoriui tvirtinti detaliuosius planus, kuriais planuojamos teritorijos.

LRV 2010 sausio12d. nutarimu Nr.49 numato, kad pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo, savivaldybės tarybos arba jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal parengtus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, žemės konsolidacijos, kaimo plėtros žemėtvarkos, žemės reformos žemėtvarkos projektus ir detaliuosius planus. Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį priimamas kartu su sprendimu patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą.

Jeigu, pakeitus pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naikinami Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 3 straipsnio 2 dalyje nurodyti valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai, iki sprendimo patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį priėmimo turi būti priimtas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl melioracijos statinių sunaikinimo ir naikinamų melioracijos statinių vertės atlyginimo, ir privačios žemės savininkas, savivaldybė ar valstybinės žemės naudotojas privalo sumokėti savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą melioracijos statinių vertės sumą į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

Žemės sklypo savivninkas ar valtybinės žemės naudotojas privalo pateikti dokumentą, įrodantį, kad atsiskaityta dėl melioracijos įrenginių sunaikinimo, kartu su prašymu pakeisti žemės sklypo paskirtį.

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526, (8 620) 95 175
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 469
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583 (8 604) 06 271
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 30 55 83 (8 606) 62 541
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 614) 05 148
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 492
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 30 55 84, (8 607) 33 279
Pareigybės aprašymas
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 686) 48 208
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 601) 92 734
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 604) 06 398
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 672) 75 458
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584, (8 601) 32 799
Pareigybės aprašymas
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Pareigybės aprašymas
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 37) 30 55 84 (8 645) 74 163
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 83, (8 682) 43 929
Justina Lipskytė
Darbuotoja