Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Atmintinės

KOORDINUOTAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Kam skirtos koordinuotai teikiamos paslaugos

Vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau- Vaikas) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)

Kada atsiranda koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis

Kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės (pvz. vaikas turi  specialiųjų poreikių, vengia lankyti mokyklą, daro teisės pažeidimus, Vaikui nustatytas ne mažiau kaip 2 skirtingų paslaugų teikimo poreikis ir pan.)

Koordinuojamos paslaugos

Švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos

Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas

Sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę

Kas gali kreiptis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo

1.   Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);

2.   Institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas Vaikui ir jo šeimai.

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo kriterijai

Kai Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipiasi kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;

Kai su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;

Kai gaunamas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo ar kito Vaikui teikiančio švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialisto pranešimas, kad vaikui taikoma minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);

Kai priimamas sprendimas vaikui iki 18 metų skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);

Kai gauta vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Kur kreiptis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo

Prašymus pateikti tiesiogiai galima Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui arba Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje Savanorių pr. 371, Kaunas.

Darbo laikas:

I, III, IV 8.00-17.00

II 8.00-19.00

V 8.00-15.45

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus kontaktai

Liana Daukantė, tel. (8 601) 92 669, el.p. liana.daukante@krs.lt 

 

Kontaktai

Liana Daukantė
Administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
(8 601) 92 669
Pareigybės aprašymas