Socialinės paramos skyrius

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

08

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Išmoka moteriai, pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės gauti motinystės išmokos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.
2. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai skiriama ir mokama moterims, atitinkančioms Vaiko išmokos įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ar 9 punkto nuostatas
Išmoka nėščiai moteriai skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.

3. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-180 „Dėl Kauno rajono Tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. TS-204 „Dėl išmokos nepinigine forma teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas gauti išmoką.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

3. Sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą arba, vaikui gimus, vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas.

Pareiškėjui dokumentų pateikti nereikia, jeigu reikalingi duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Naudojantis socialinių išmokų apskaitos sistema „Parama“ arba socialinės paramos šeimai informacine sistema „SPIS“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį.
2. Kiti duomenys.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priėmimas,

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.45.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus Vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės išmokos vaikui skyrimo priimamas ir išmoka išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

Prašymo išmokai gauti forma SP-3(A) patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt .

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Prašymai gauti išmoką priimami Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijose arba Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priėmimo skyriuje.

Moteris dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.spis.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt