Socialinės paramos skyrius

Dokumentų, patvirtinančių moters/ vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atvejų - ne mažiau kaip iki 8 m.) 5 ir daugiau vaikų, išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC026

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių moters/ vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atvejų - ne mažiau kaip iki 8 m.) 5 ir daugiau vaikų, išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai – motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų, kurie yra sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais).

Daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama tik tuo atveju, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas, 1994-12-22 Nr. I-730

2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 225 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Daugiavaikių motinos arba tėvo gyvenimo aprašymas, kuriame nurodyti visų vaikų (gyvenamosios vietos adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga ir kt.);

4. Visų vaikų (įvaikių) gimimo liudijimai ir jų kopijos arba išrašai;

5. Mirusių vaikų (įvaikių) mirties liudijimai ir jų kopijos;

6. Vaikų (įvaikių) pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;

7. Motinos arba tėvo pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;

8. Neįgalumo ir  darbingumo  nustatymo tarnybos  išduota darbingumo lygio pažyma, jeigu  asmuo netekęs 60 procentų ir daugiau darbingumo (nėra sukakęs senatvės pensijos amžiaus);

9. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį (jeigu išmoką pageidauja gauti per banką);

10. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jei prašymą pateikia interesanto atstovas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus Vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama per 60 d. d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paruošti dokumentai  dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos teikiami Lietuvos Respublikos I ir II laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijai. Komisija apie paskirtą pensiją raštu informuoja daugiavaikę motiną arba tėvą.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.