Socialinės paramos skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Išmokos ir paslaugos

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas

Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Dienos socialinė globa

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką, organizavimas

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga

Pagalba į namus

Vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpa, asmenims, grįžusiems iš pataisos įstaigos ar kitos laisvės atėmimo vietos

Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms, kompensacijos skyrimas

Paramos mokiniams skyrimas

Laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinė pašalpa ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti

Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimom

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

Dokumentų, patvirtinančių moters/ vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atvejų - ne mažiau kaip iki 8 m.) 5 ir daugiau vaikų, išdavimas

Pažymos išdavimas apie gaunamas išmokas savivaldybėje

Pažymos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ES ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei ES ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas išmokas šeimos nario mirties atveju, išdavimas

Išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus teikimas

 

 

 

 

 

 

Kontaktai

Margarita Venslovienė
Vedėja
(8 37) 305 518
Pareigybės aprašymas
Rima Jusienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Agnė Ceinoriūtė
Vyr. specialistė
(8 614) 05 688
Pareigybės aprašymas
Agnė Letajeva
Vyr. specialistė
(8 601) 92 345
Pareigybės aprašymas
Asta Šulskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 216
Pareigybės aprašymas
Asta Škutaitė
Vyr. specialistė
Daiva Ruseckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 506
Pareigybės aprašymas
Dalia Žilovienė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 956
Pareigybės aprašymas
Ervis Mankevičius
Vyr. specialistas
(8 670) 90 832
Pareigybės aprašymas
Evelina Davainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 598
Pareigybės aprašymas
Jurgita Preskienė
Vyr. specialistė
(8 601) 97 765
Pareigybės aprašymas
Kristina Kardelienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 29
Pareigybės aprašymas
Lijana Bernotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Loreta Akelaitytė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 862
Pareigybės aprašymas
Natalija Juozaitytė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 29
Pareigybės aprašymas
Renata Lamsargienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 076
Pareigybės aprašymas
Roma Mikalauskaitė
Vyr. specialistė
(8 604) 42 647
Pareigybės aprašymas
Rosita Žemaitienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 215
Pareigybės aprašymas
Rūta Ribinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Pareigybės aprašymas
Vilma Petrauskienė
Vyresn. raštvedė
(8 655) 63 995
Pareigybės aprašymas