Kauno rajono Specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisija

Pirmininkė – Rūta Černiauskienė , Administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Sekretorė – Vilma Petrauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyresnioji raštvedė.

Nariai:

Renata Giniuvienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Virginija Guogienė, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Rima Jusienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Kristina Stanislovaitienė, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Dovilė Veličkaitė, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų skyriaus vedėja socialiniams reikalams;

Margarita Venslovienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Milda Labašauskaitė, Savivaldybės gydytoja

Spec. poreikių komisijos nuostatų pakeitimas

Įsakymas

Spec poreikių komisija

 

 

Kontaktai

Margarita Venslovienė
Vedėja
(8 37) 305 518
Rima Jusienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 512
Ervis Mankevičius
Vyr. specialistas
(8 670) 90 832
Rūta Ribinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Renata Giniuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Kristina Kardelienė
Vyr. specialistė
(8 37) 31 37 66
Natalija Juozaitytė
Vyr. specialistė
(8 37) 31 37 66
Loreta Akelaitytė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 862
Dalia Žilovienė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 956
Audronė Drūlytė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 210
Rosita Žemaitienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 215
Asta Šulskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 216
Lijana Bernotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 512
Evelina Davainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 598
Daiva Ruseckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 506
Roma Mikalauskaitė
Vyr. specialistė
(8 604) 42 647
Agnė Ceinoriūtė
Vyr. specialistė
(8 614) 05 688
Liana Daukantė
Vyr. specialistė
(8 601) 92 669
Vilma Petrauskienė
Vyresn. raštvedė
(8 655) 63 995
Renata Lamsargienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 076
Jurgita Preskienė
Vyr. specialistė
(8 601) 97 765
Agnė Letajeva
Vyr. specialistė
(8 601) 92 345