Socialinės paramos skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Informacija

Socialinio skyriaus nuostatai

Peržiūrėti

Uždaviniai ir funkcijos
 1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Savivaldybės socialinę politiką Kauno rajone;
 2. įgyvendinti Europos Sąjungos socialinės paramos politiką Savivaldybei pavestose srityse;
 3. užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais numatytą socialinės paramos teikimą ją turintiems gauti Savivaldybės gyventojams;
 4. dalyvauti vykdant vaiko teisių apsaugą;
 5. dalyvauti sudarant sąlygas neįgalių asmenų socialinei integracijai į bendruomenę;
 6. dalyvauti skiriant asmenims, negalintiems savimi pasirūpinti dėl senatvės, ligos ar negalios, rūpintojus ar globėjus;
 7. užtikrinti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą;
 8. užtikrinti asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimą;
 9. bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis;
 10. užtikrinti piniginės socialinės paramos, tikslinių kompensacijų, vienkartinių ir periodinių socialinių išmokų skyrimą ir mokėjimą;
 11. planuoti socialines paslaugas, administruoti, organizuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams. Dalyvauti kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybę;
 12. užtikrinti socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia;
 13. administruoti socialinės paramos mokiniams skyrimą;
 14. sudaryti lėšų poreikio pašalpoms, kompensacijoms, išmokoms, socialinėms paslaugoms bei kitoms socialinėms reikmėms sąmatas, rengti ir teikti ataskaitas, užtikrinti teisėtą valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų panaudojimą;
 15. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas;
 16. informuoti apie šeimos kortelės programos įgyvendinimo priemones Savivaldybės teritorijoje.

 

Kontaktai

Margarita Venslovienė
Vedėja
(8 37) 305 518
Pareigybės aprašymas
Rima Jusienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Ervis Mankevičius
Vedėjo pavaduotojas
(8 670) 90 832
Pareigybės aprašymas
Agnė Ceinoriūtė
Vyr. specialistė
(8 614) 05 688
Pareigybės aprašymas
Asta Šulskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 216
Pareigybės aprašymas
Asta Škutaitė
Vyr. specialistė
(8 607) 30 970
Pareigybės aprašymas
Daiva Ruseckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 506
Pareigybės aprašymas
Dalia Žilovienė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 956
Pareigybės aprašymas
Evelina Davainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 598
Pareigybės aprašymas
Jurgita Preskienė
Vyr. specialistė
(8 601) 97 765
Pareigybės aprašymas
Kristina Kardelienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 29
Pareigybės aprašymas
Laura Kuliavičienė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 763
Pareigybės aprašymas
Lijana Bernotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Loreta Akelaitytė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 862
Pareigybės aprašymas
Natalija Juozaitytė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 29
Pareigybės aprašymas
Raimonda Gudaitienė
Vyr. specialistė
(8 609) 88 063
Pareigybės aprašymas
Renata Giniuvienė
Vyr. specialistė
(8 671) 90 235
Pareigybės aprašymas
Renata Lamsargienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 076
Pareigybės aprašymas
Roma Mikalauskaitė
Vyr. specialistė
(8 604) 42 647
Pareigybės aprašymas
Rosita Žemaitienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 215
Pareigybės aprašymas
Rūta Ribinskienė
Vyr. specialistė
(8 646) 11 265
Pareigybės aprašymas
Simona Vaičė
Vyr. specialistė
Vilma Petrauskienė
Vyresn. raštvedė
(8 655) 63 995
Pareigybės aprašymas