Informacija apie socialines išmokas už vaikus Europos sąjungos šalyse gyvenantiems ir dirbantiems asmenims

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvai pradėti taikyti Europos Sąjungos teisės aktai.  Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės narės, Šveicarijos piliečiams, asmenims be pilietybės ir pabėgėliams, bei jų šeimų nariams gyvenantiems ar dirbantiems vienoje iš ES, EEE valstybių narių, Šveicarijoje, išmokos šeimai ir išmokos mirties atveju skiriamos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentais.


INFORMUOJAME:


Lietuvos Respublikos piliečiams, legaliai pradėjus dirbti ES ar EEE valstybėse taikoma tos šalies, kurioje dirba, socialinės apsaugos sistema, t. y. asmuo toje šalyje turi teisę gauti socialines išmokas, taip pat ir išmokas vaikams. Dėl šių išmokų skyrimo ir mokėjimo asmuo turi kreiptis į tos šalies kompetentingą įstaigą bei informuoti Lietuvos Socialinės paramos skyrių.

Jeigu Lietuvoje šeimai priklauso didesnio dydžio išmoka vaikui negu ES ar EEE valstybėje, Lietuvoje skiriamas priedas, kuris lygus skirtumui tarp Lietuvoje priklausančios išmokos dydžio ir ES ar EEE valstybėje priklausančios išmokos dydžio. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai dėl išmokų šeimai ES ar EEE valstybėje šeima nesikreipia. Tuo atveju, jeigu šeima neturi teisės gauti išmoką vaikui ES ar EEE valstybėje, Lietuvoje skiriama viso dydžio išmoka vaikui.

Paaiškėjus, kad išmoka vaikui mokama ES ar EEE valstybėje, o Lietuvoje asmuo šios išmokos neturi teisės gauti, permokėta suma iš išmokos gavėjo išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

Europos šalys, kuriose taikomi Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai:
Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Islandija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Šveicarija.
 
Teisės aktai:


Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašas
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašo priedas

Kontaktai

Margarita Venslovienė
Vedėja
(8 37) 305 518
Rima Jusienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 512
Ervis Mankevičius
Vyr. specialistas
(8 670) 90 832
Rūta Ribinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Renata Giniuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Kristina Kardelienė
Vyr. specialistė
(8 37) 31 37 66
Natalija Juozaitytė
Vyr. specialistė
(8 37) 31 37 66
Loreta Akelaitytė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 862
Dalia Žilovienė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 956
Audronė Drūlytė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 210
Rosita Žemaitienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 215
Asta Šulskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 216
Lijana Bernotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 512
Evelina Davainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 598
Daiva Ruseckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 506
Roma Mikalauskaitė
Vyr. specialistė
(8 604) 42 647
Agnė Ceinoriūtė
Vyr. specialistė
(8 614) 05 688
Liana Daukantė
Vyr. specialistė
(8 601) 92 669
Vilma Petrauskienė
Vyresn. raštvedė
(8 655) 63 995
Renata Lamsargienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 076
Jurgita Preskienė
Vyr. specialistė
(8 601) 97 765
Agnė Letajeva
Vyr. specialistė
(8 601) 92 345