Informacija apie socialines išmokas už vaikus Europos sąjungos šalyse gyvenantiems ir dirbantiems asmenims

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvai pradėti taikyti Europos Sąjungos teisės aktai.  Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės narės, Šveicarijos piliečiams, asmenims be pilietybės ir pabėgėliams, bei jų šeimų nariams gyvenantiems ar dirbantiems vienoje iš ES, EEE valstybių narių, Šveicarijoje, išmokos šeimai ir išmokos mirties atveju skiriamos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentais.


INFORMUOJAME:


Lietuvos Respublikos piliečiams, legaliai pradėjus dirbti ES ar EEE valstybėse taikoma tos šalies, kurioje dirba, socialinės apsaugos sistema, t. y. asmuo toje šalyje turi teisę gauti socialines išmokas, taip pat ir išmokas vaikams. Dėl šių išmokų skyrimo ir mokėjimo asmuo turi kreiptis į tos šalies kompetentingą įstaigą bei informuoti Lietuvos Socialinės paramos skyrių.

Jeigu Lietuvoje šeimai priklauso didesnio dydžio išmoka vaikui negu ES ar EEE valstybėje, Lietuvoje skiriamas priedas, kuris lygus skirtumui tarp Lietuvoje priklausančios išmokos dydžio ir ES ar EEE valstybėje priklausančios išmokos dydžio. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai dėl išmokų šeimai ES ar EEE valstybėje šeima nesikreipia. Tuo atveju, jeigu šeima neturi teisės gauti išmoką vaikui ES ar EEE valstybėje, Lietuvoje skiriama viso dydžio išmoka vaikui.

Paaiškėjus, kad išmoka vaikui mokama ES ar EEE valstybėje, o Lietuvoje asmuo šios išmokos neturi teisės gauti, permokėta suma iš išmokos gavėjo išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

Europos šalys, kuriose taikomi Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai:
Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Islandija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Šveicarija.
 
Teisės aktai:


Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašas
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašo priedas

Kontaktai

Margarita Venslovienė
Vedėja
(8 37) 305 518
Pareigybės aprašymas
Rima Jusienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Agnė Ceinoriūtė
Vyr. specialistė
(8 614) 05 688
Pareigybės aprašymas
Agnė Letajeva
Vyr. specialistė
(8 601) 92 345
Pareigybės aprašymas
Asta Šulskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 216
Pareigybės aprašymas
Daiva Ruseckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 506
Pareigybės aprašymas
Dalia Žilovienė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 956
Pareigybės aprašymas
Ervis Mankevičius
Vyr. specialistas
(8 670) 90 832
Pareigybės aprašymas
Evelina Davainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 598
Pareigybės aprašymas
Jurgita Preskienė
Vyr. specialistė
(8 601) 97 765
Pareigybės aprašymas
Kristina Kardelienė
Vyr. specialistė
(8 37) 31 37 66
Pareigybės aprašymas
Liana Daukantė
Vyr. specialistė
(8 601) 92 669
Pareigybės aprašymas
Lijana Bernotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Loreta Akelaitytė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 862
Pareigybės aprašymas
Natalija Juozaitytė
Vyr. specialistė
(8 37) 31 37 66
Pareigybės aprašymas
Renata Lamsargienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 076
Pareigybės aprašymas
Roma Mikalauskaitė
Vyr. specialistė
(8 604) 42 647
Pareigybės aprašymas
Rosita Žemaitienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 215
Pareigybės aprašymas
Rūta Ribinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Pareigybės aprašymas
Vilma Petrauskienė
Vyresn. raštvedė
(8 655) 63 995
Pareigybės aprašymas