Personalo skyrius

Darbo laikas

P–K
7.30–16.30
Pn
7.30–15.15
Pietų pertrauka 11.45–12.15

Darbo skelbimai

 

Darbo skelbimai

 

KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

 

Skelbimo Nr.: 46743

Skelbimo data: 2021-03-29

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,60

Pareigybės aprašymas:

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

 1. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

 1. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Statinių projektų tikrinimas.

 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas.

IV SKYRIUS FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 3. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 5. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 6. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 7. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 8. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 10. Nustato specialiuosius architektūros reikalavimus naujų ypatingų ir neypatingų statinių statybai ir rekonstravimui bei nesudėtingų statinių rekonstravimui į ypatingus ir neypatingus statinius.
 11. Tikrina statinių techninius projektus informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
 12. Išduoda statybą leidžiančius dokumentus.
 13. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje.
 14. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais.

V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – architektūra (arba);

arba:

21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.4. darbo patirties sritis – architektūros srities patirtis;

21.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

22.2. organizuotumas - 3 lygis;

22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

22.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

22.5. komunikacija - 3 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

23.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Dagnė Padegimė

Telefonas: 8 5 2718248;8 672 85439

El.paštas: dagne.padegime@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Dokumentai priimami iki 2021-04-12

Prašymai dalyvauti konkurse priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/.

 

 

Kontaktai

Vaiva Žagarienė
Vedėja
(8 37) 214 545, (8 682) 43 856
Pareigybės aprašymas
Asta Baliūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 09, (8 607) 31 513
Pareigybės aprašymas
Indrė Stankienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 09, (8 674) 58 329
Pareigybės aprašymas
Greta Ignatavičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 09, (8 672) 11 307
Pareigybės aprašymas