Personalo skyrius

Darbo laikas

P–K
7.30–16.30
Pn
7.30–15.15
Pietų pertrauka 11.45–12.15

Darbo skelbimai

 

Darbo skelbimai

 


SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KELIŲ IR TRANSPORTO SKYRIAUS DARBUOTOJO PAREIGAS

Reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. turėti darbo patirties kelių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros srityje;
 3. gebėti taikyti Statybos, Kelių, Kelių priežiūros ir plėtros, Viešųjų pirkimų įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus vykdomas funkcijas reglamentuojančius teisės aktus;
 4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu;
 6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Darbo pobūdis:

Organizuoti bei kontroliuoti Kauno rajono savivaldybės kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbus, įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų fondų lėšomis finansuojamus investicinius projektus susisiekimo infrastruktūros srityje.

Veiklos sritis – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų susisiekimo infrastruktūros srityje valdymas.

Pareiginės algos koeficientas – 6.4.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: tautvydas.tamosiunas@krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama el. p. tautvydas.tamosiunas@krs.lt , tel. nr. 8 645 82 123


SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS SKYRIAUS DARBUOTOJO PAREIGAS

Reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu statybos, projektavimo, inžinerijos srityje;
 2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Aplinkos apsaugos, Statybos įstatymus;
 3. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu;
 5. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Darbo pobūdis:

Organizuoti, planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus bei vykdyti statinių techninę priežiūrą.

Veiklos sritis – statybų, statybos proceso techninės priežiūros ir statinių techninė priežiūra.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: jurgita.rakauskaite@krs.lt

Pareiginės algos koeficientas – 7.6.

Išsamesnė informacija teikiama el. p. jurgita.rakauskaite@krs.lt , tel. nr. 8 670 88 544.

 


SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS SKYRIAUS DARBUOTOJO PAREIGAS

Reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu statybos, projektavimo, inžinerijos srityje;
 2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Aplinkos apsaugos, Statybos įstatymus;
 3. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu;
 5. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Darbo pobūdis:

Organizuoti, planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus bei vykdyti statinių techninę priežiūrą.

Veiklos sritis – statybų, statybos proceso techninės priežiūros ir statinių techninė priežiūra.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: jurgita.rakauskaite@krs.lt

Pareiginės algos koeficientas – 7.6.

Išsamesnė informacija teikiama el. p. jurgita.rakauskaite@krs.lt , tel. nr. 8 670 88 544.


SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS ELEKTRIKO-SANTECHNIKO PAREIGAS

Reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
 2. turėti energetikos kvalifikacijos pažymėjimą;
 3. išmanyti elektros instaliaciją, elektros prietaisus;
 4. gebėti remontuoti santechninius mazgus;
 5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Darbo pobūdis:

Prižiūrėti ir taisyti Savivaldybės administracinio pastato elektros instaliaciją, sanitarinius mazgus, šiluminį vamzdyną, atlikti kitus smulkius ūkio darbus.

Pareiginės algos koeficientas – 4,6.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: daiva.grigale@krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama el. p. daiva.grigale@krs.lt , tel. nr. 8 686 71 621.

Kontaktai

Vaiva Žagarienė
Personalo skyriaus vyr. specialistė, vykdanti Skyriaus vedėjo funkcijas
(8 37) 305 509, (8 682) 43 856
Pareigybės aprašymas
Asta Baliūnienė
Vyr. specialistė
Pareigybės aprašymas
Indrė Stankienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 09, (8 674) 58 329
Pareigybės aprašymas
Greta Ignatavičienė
Darbuotoja
(8 672) 11 307