Pažymos apie pedagoginį ir / arba vadybinį darbo stažą išdavimas

1.

Paslaugos pavadinimas

Pažymos apie pedagoginį ir / arba vadybinį darbo stažą išdavimas.

2.

Paslaugos aprašymas

Ši paslauga apima prašymo dėl pažymos apie pedagoginį ir / arba vadybinį darbo stažą pateikimą ir pažymos išdavimą. Prašymus priima ir pažymas išduoda Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Vyr. specialistė savo darbo laiku. Prašymai priimami ir pažymos išduodamos buvusiems ir esantiems Kauno rajono švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovams.

3.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo arba jo atstovas, turintis įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus.

4.

Paslaugos teikimo būdas

Paslauga suteikiama:

1. Tiesiogiai Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje, adresu Savanorių pr. 192, 310 kab., Kaunas;

2. Elektroniniu paštu roma.sumskiene@krs.lt

5.

Paslaugos teikimo reguliavimas

Pažymos apie pedagoginį ir / arba vadybinį darbo stažą išdavimo funkcijas savivaldybė atlieka vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas 2000-01-11 Nr. VIII-1524

6.

Paslaugos kaina

Nemokama.

7.

Paslaugos rezultatas

Išduodama pažyma apie pedagoginį ir / arba vadybinį darbo stažą.

8.

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas 2000-01-11 Nr. VIII-1524
2. Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl asmenų aptarnavimo, jų prašymų nagrinėjimo Kauno rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklių patvirtinimo“, 2009-04-14 Nr. ĮS-743.
3. Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 2005-10-29 Nr. ĮS-1504

9.

Paslaugos prašymo forma

Prašymas.

10.

Paslaugai užsakyti pateikiami dokumentai

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

11.

Paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas
Jonas Petkevičius, tel. 8 685 82 099,

el. paštas jonas.petkevicius@krs.lt

12.

Paslaugos raktiniai žodžiai

Pažyma, pedagoginio darbo stažas, išdavimas.

13.

Paslaugos vykdytojas

Kauno rajono savivaldybės administracijos

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Roma Šumskienė, tel.(837)798 606, el.p. roma.sumskiene@krs.lt

14.

Prašymų priėmimas ir paslaugos užsakymas

Interesantai priimami adresu Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje, adresu Savanorių pr. 192, 310 kab., Kaunas,

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00–17.00 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Paslaugą taip pat galite užsisakyti:

Elektroniniu paštu roma.sumskiene@krs.lt

15.

Paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų.

16.

Prašymų priėmimo laikotarpis

Prašymai priimami visus kalendorinius metus

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja ugdymui
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja kultūrai
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja finansams
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas sportui
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 731 680
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. inžinierius
(8 37) 332 714
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 714
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 923
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
(8 37) 332 923
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 397 296
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 795 730
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
(8 37) 795 730
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Alvydas Dabrišius
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas