Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2020 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą planuojami finansuoti projektai

Įvykus Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų 2020 metams atrankos konkurso procedūroms, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. ĮS-2381 patvirtino Kauno rajono savivaldybės 2019 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti planuojamų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo projektą.

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Surinktų balų vidurkis

Prašoma suma, Eur

Siūloma skirti suma (Eur), iš jų

 

iš viso

planuojamos

valstybės biudžeto lėšos

planuojamos savivaldybės biudžeto lėšos

Finansuotini projektai

1.

Asociacija „Sporto idėja“

juridinio asmens kodas:

302990917

Judėjimas – geresniam gyvenimui

 

 

60,5

 

 

4813,30

 

 

4813,30

3850,64

962,66

2.

Garliavos neįgaliųjų draugija,

juridinio asmens kodas:

159962230

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas

 

 

57,5

 

 

4598,00

 

 

4598,00

3678,40

919,60

3.

Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubas,

juridinio asmens kodas:

293224820

Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą

 

 

50,5

 

 

8042,00

 

 

4772,45

3817,96

954,4 9

 

 

 

 

Iš viso:

14183,75

11347,00

2836,75

Rezerviniai projektai

1.

Nėra 

 -

 -

Nefinansuotini projektai

1.

Nėra 

 -

-

-

-