Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Kauno rajono 2019 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą planuojami finansuoti projektai

Įvykus Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų 2019 metams atrankos konkurso procedūroms, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ĮS-2320 patvirtino Kauno rajono savivaldybės 2019 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti planuojamų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo projektą

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Surinktų balų vidurkis

Prašoma suma, Eur

Siūloma skirti suma (Eur), iš jų

 

iš viso

planuojamos

valstybės biudžeto lėšos

planuojamos savivaldybės biudžeto lėšos

Finansuotini projektai

1.

Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga,

juridinio asmens kodas:

135626463

„Sunkios negalės asmenų sportinė veikla“

 

 

 

46

 

 

 

14700

 

 

 

3298,2

 

2638,56

 

659,64

2.

Garliavos neįgaliųjų draugija,

juridinio asmens kodas:

159962230

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas

 

 

 

45

 

 

 

4079,22

 

 

 

3160,78

2528,62

632,16

3.

Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubas,

juridinio asmens kodas:

293224820

Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą

 

 

 

55,5

 

 

 

21025

 

 

 

3847,9

3078,32

769,58

4.

Asociacija „Sporto idėja“

juridinio asmens kodas:

302990917

Judėjimas neatsiejama gyvenimo dalis

 

 

50

 

 

4883

3435,62

2748,5

687,12

 

 

 

 

Iš viso:

13742,50

10994,00

2748,50

Rezerviniai projektai

1.

-

 -

 -

 

1.

-

 -

-

-

-


____________________________________________________