Viešosios bibliotekos

 Rugsėjo mėn.

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Veiklų pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas

I.Parodos:

 

 

Džiugo Palukaičio  tapybos darbų paroda skirta M.K. Čiurlioniui - 145-osios gimimo metinėms.

Nuo rugsėjo 25 d.

Viešojoje bibliotekoje Parodų salėje

E. Matveičikienė

Artūro Jonausko fotografijų paroda „Maironio Peterburgas.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje Konferencijų salėje

E. Matveičikienė

Jono Strazdausko fotografijų paroda „Žemaitijos rūkai“.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje Parodų salėje

E. Matveičikienė

Mobili paroda „Su meile Kauno rajonui“ /bendradarbiaujant su Kauno rajono muziejumi/ Kauno rajono 65- mečiui.

Nuo rugsėjo 1 d  Batniavos padalinyje

Nuo rugsėjo 21 d. Panevėžiuko padalinyje

V. Tamašauskienė

D. Mejarienė

L. Tamulienė

Virtuali paroda „Kelionė po žydų kultūros paveldą Lietuvoje“/Lietuvos žydų istorijos metams ir Europos žydų kultūros dienai paminėti.

Nuo rugsėjo 7 d.

Viešojoje bibliotekoje

II a.

V. Tamašauskienė

Virtuali paroda „Pasaulio tautų teisuolis – Č. Sugihara“/ Čiunės Sugiharos metams.

Nuo rugsėjo 21 d.

Viešojoje bibliotekoje

 II a.

V. Tamašauskienė

Teminė paroda: „Vytautas didysis ir Lietuva“/Vytauto Didžiojo karūnavimo dienai/.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje Abonemente

E. Birgiolienė

II. Renginiai:

 

J. Bartkevičiūtė

Renginių ciklas „ Mūsų krašto talentai“: 

Vieno darbo galerija- Kauno rajono menininkų darbai skirti Kauno rajono ir Viešosios bibliotekos 65-mečiui.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje

II aukšto holas

E. Matveičikienė

 

Aktoriaus Algirdo Latėno kūrybos vakaras „Svietiškos giesmės Lietuvai. Antanas Strazdas. Paulius Širvys“.

Projektas “Kultūrinės slinktys Kauno rajone“.

Rugsėjo 14 d.

 17.30 val.

Viešojoje bibliotekoje Konferencijų salėje

E. Matveičikienė

Filmo „Ypatingieji“ (The Specials) peržiūra.

3 d. 17 val.

Viešojoje bibliotekoje

 III a.

K. Meilutė

 

Amatų diena „Europos paveldas ir edukacija“.  Interaktyvaus žaidimo „50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“ pristatymas / Europos paveldo dienoms ir Kauno rajono 65-mečiui.

17 d.

val. tikls.

Viešojoje bibliotekoje

III a.

V. Tamašauskienė

K. Meilutė

V. Steponaitienė

Skaitymo akcijos „Vasara su knyga“ baigiamasis renginys.

4 d. 13 – 16 val.

Viešojoje bibliotekoje

Vaikų centre

J. Bartkevičiūtė

Šeimų šeštadienis bibliotekoje.

19 d. 12 val.

Viešojoje bibliotekoje

 III a.

K. Meilutė

Tel. 8 37  551794

 

Klubo „Garliaviečiai“ literatūrinis muzikinis renginys „Aš – beržas“, skirtas poeto Pauliaus Širvio 100-tosioms gimimo metinėms paminėti. Pranešimą skaitys literatūrologė Raminta Antanaitienė. P. Širvio poeziją skaitys P. Beitnaras. Dalyvaus ansamblis „Ežiuolė“.

24 d. 17 val.

Viešojoje bibliotekoje

Konferencijų salėje

B. Ruzgienė

Tel. 8 37   551794

III. Neformaliojo ugdymo veiklos:

 

J. Bartkevičiūtė

„Meninės fotografijos studija“ – neformalaus ugdymo užsiėmimai moksleiviams.

Antradieniais ir ketvirtadieniais 16 val. (išskyrus 8, 10 d.)

Viešojoje bibliotekoje

 II a.

K. Meilutė

Tel. 8 37   551794

*„Robotika“ – neformalaus ugdymo užsiėmimai vaikams;

* Lapių, Piliuonos, Ringaudų, Zapyškio, Ežerėlio, Domeikavos bibliotekose.

Trečiadieniais ir penktadieniais 15 val. (išskyrus pirmąjį mėn. trečiadienį)

Viešojoje bibliotekoje Labor. kab. III a

Padalinių bibliotekose

Š. Ašmantas

 

Padalinių vyr. bibliotekininkės

„Interaktyvių bitučių nuotykiai“.

Trečiadieniais (išskyrus pirmąjį mėn. trečiadienį) 14 val.

VB Vaikų centre

Padalinių bibliotekose Data derinama

V. Steponaitienė

Padalinių vyr. bibliotekininkės

Dalyvauti konkurse „Ekologinių idėjų ir veiklų taikymas bibliotekoje“.

1-14 d.

Viešoji ir padalinių bibliotekos

K. Meilutė

R. Martinavičiūtė

V. Steponaitienė

Programavimo pradžiamokslis.

Ketvirtadieniais nuo

14 val. Viešojoje bibliotekoje

Vaikų centre

V. Steponaitienė

Interaktyvaus „Scottie Go“ žaidimo turnyrai.

Pagal suderintą laiką

Padalinių bibliotekose

V. Steponaitienė

„Tarp realybės ir virtualybės“ - neformalaus ugdymo užsiėmimai moksleiviams.

Antradieniais 16 val.

Viešojoje bibliotekoje Vaikų centre

V. Steponaitienė

Vaikų laisvalaikis bibliotekoje:

Stalo žaidimų popietės bibliotekoje;

Filmų aptarimai.

Antradieniais -Ketvirtadieniais 15 val. Viešojoje bibliotekoje Vaikų centre

Š. Baltrušaitienė

V. Steponaitienė

Skaitmeninio kūrybiškumo konkursas „Mano biblioteka kosmose“.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje ir padalinių bibliotekose

V. Steponaitienė

Padalinių vyr. bibliotekininkės

„Meninių rankdarbių ciklas – Kūrybos džiaugsmas“.

Ketvirtadieniais 11 val. (išskyrus 10 d.)

Viešojoje bibliotekoje

 II a.

K. Meilutė

Skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems ir pažengusiems padaliniuose.

21, 22 d. 28, 29 d.  

10 val.

Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose pagal suderintus grafikus

K. Meilutė

Padalinių vyr. bibliotekininkės

Dailės studijos užsiėmimai suaugusiems. Veda tautodailininkė G. Marcinkevičiene.

Rugsėjo mėnesį pagal suderintą datą Domeikavos bibliotekoje

D. Launikaitytė

J. Navickienė

Skaitymo akcija moksleiviams „Duok like‘ą – įvertink Tau rekomenduojamas knygas“.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje Vaikų centre

N. Dapkevičienė

Š. Baltrušaitienė

Mobili biblioteka.

29 d. 11 val.

Garliavos Neįgaliųjų dr.

B. Ruzgienė

VI. Administravimas. Projektų koordinavimas. Metodinė veikla:

 

I. V. Stančiauskienė

Viešosios bibliotekos nuostatų redagavimas.

Rugsėjo mėn.

I. V. Stančiauskienė

VB administruojami projektai:

*Bibliotekininkų sėkmė- mokytis įveikti naujus iššūkius;

*Vaikų vasaros poilsio programa „Praleisk vasarą šiuolaikiškai“;

*“Pažink Kauno rajoną šiuolaikiškai“;

*“Kultūrinės slinktys Kauno rajone;

*„GarliaKvietį“ šok!/ Fluxus labas! Bendruomeninė iniciatyva.

Rugsėjo mėn.

 

J. Bartkevičiūtė

V. Tamašauskienė

E. Matveičikienė

K. Meilutė

Bibliotekų darbuotojų išvažiuojamasis kvalifikacijos kėlimo seminaras “Modernioji kultūros paveldo aktualizavimo patirtis ir inovatyvių veiklų turinys  Plungės rajono savivaldybės VB ir kultūros įstaigose“.

2 d. 8. val.

 Garliava - Plungė

I. Stančiauskienė

V. Puskunigienė

Kraštiečių tautodailininkų, liaudies menininkų darbų fotografavimas virtualiai galerijai “Ką gali sukurti kūrėjo rankos“/ parengti iš Garliavos apyl.

Rugsėjo mėn.

 

V. Tamašauskienė

K. Meilutė

 

 

 

 

 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Mitrulevičienė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 397 296
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Darbuotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Simona Banionienė
Vyr. specialistė (centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
8 (672) 32423
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Pareigybės aprašymas
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas