Viešosios bibliotekos

 Rugsėjo mėn.

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas

I. Parodos

 

 

1.Istorinės LR prezidentūros paroda „Prioritetų pasjansas: Valstybės ir Tautos šventės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.) / Skirta 100-čiui, kai A.Smetona buvo  išrinktas pirmuoju atkurtos Lietuvos  valstybės prezidentu.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje

Konferencijų salėje

E. Matveičikienė

2.Zofijos Veikšienės veltinių lėlių paroda „Provansas“.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje

Š. Baltrušaitienė

3.Kaunas 2022 programos „Dizainas Laimei“  kūrybinių dirbtuvių „Prieinam Vilkiją“ idėjų ir vizijų paroda.

Rugsėjo mėn.

Padauguvos bibliotekoje

R. Jarienė

II. Literatūrinės parodos:

 

 

1.Jubiliejams skirtos parodos:

·         „Juozas Tumas –Vaižgantas“ virtuali  ir dokumentų parodos;

·         Rašytojui Mariui Katiliškiui – 105;

·         Žurnalistei, rašytojai Jurgai Baltrukonytei – 50.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje

Abonemente

Vaikų centre

V. Tamašauskienė

N. Senutienė

 

N. Dapkevičienė

2.Teminės parodos:

  • Miestų ir Miestelių istorijos/ Vietovardžių metams;
  • Į mokslo ir žinių pasaulį /Mokslo ir žinių dienai paminėti(09.01);
  • Rugsėjo 1 –oji Mokslo ir Žinių diena.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje Abonemente

 

Abonemente

 

Vaikų centre

N. Senutienė

 

B. Ruzgienė

 

N. Dapkevičienė

3.Knygos pagal bibliotekininko receptą: Pasidaryk pats – auksarankėms ir auksarankiams.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje Abonemente

N. Senutienė

 

III. Renginiai

 

 

1.B.Marcinkevičiūtės - Mar spektaklis „Unė“ / Projektas „Naujos patirtys per kultūrą!“/.

20 d. 17.30 val.

Viešojoje bibliotekoje  Konferencijų salėje

E. Matveičikienė

2.Europos žydų kultūros dienos renginiai:

 

 

1.Kilnojamoji paroda „Žydų gyvenimas tarpukario miestuose ir kaimuose“/Bendradarbiaujant su Vilniaus žydų viešąja biblioteka /.

Nuo rugsėjo 2 d.

Viešojoje bibliotekoje

III a.

V. Tamašauskienė

2.Dokumentų ekspozicija „Žydų kultūra“.

Nuo rugsėjo 2 d.

Viešojoje bibliotekoje

 II a.

N. Senutienė

3.Susitikimas su dailininku ir animacinių filmų autoriumi I. Bereznicku. Filmo „Ne ožkoje laimė“ pristatymas;

*Parodą „Žydų gyvenimas tarpukario miestuose ir miesteliuose „  pristato Ž.Beliauskas;

5 d. 13 val.

Viešojoje bibliotekoje

 Konferencijų salėje

V. Puskunigienė

V. Tamašauskienė

4.Filmo moksleiviams „Tai todėl, kad mes žydai„ peržiūra.

5 d. 14 val.

Viešojoje bibliotekoje Vaikų centre

Ž. Kazakevičienė

 

3.Europos paveldo dienos - „Kultūros paveldas: pažink ir pramogauk“:

20 – 22 d.

 

1.Dokumentų ekspozicija  “Šiandiena pažinkime kas buvo vakar“.

Nuo rugsėjo 16 d.

Viešojoje bibliotekoje Abonemente

V. Tamašauskienė

N. Senutienė

2.Renginys „Pažinkime keliaudami“:

* Virtualaus gido „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone – III“ pristatymas;

*Edukacinė viktorina moksleiviams „Žinių kelionė po mano rajoną‘‘.

20 d. 13 val.

Viešojoje bibliotekoje  Vaikų centre

V. Tamašauskienė

Ž. Kazakevičienė

 

3.Susitikimas su rašytoju Selemonu Paltanavičiumi / projektas „Iš ko susideda Lietuva?“.

DatA tikslinama

Viešojoje bibliotekoje

III a.

Ringaudų, Karmėlavos, Ramučių  padaliniuose

Š. Baltrušaitienė

 

IV. Neformaliojo ugdymo veiklos

 

 

1.Viešosios bibliotekos organizuojama Skaitymo akcija – „Auginame knygų skaitymo medį“/skirta moksleivių programinės literatūros skaitymui.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje Vaikų centre

N. Dapkevičienė

Š. Baltrušaitienė

Ž. Kazakevičienė

2.Skaitmeninio kūrybiškumo ir skaitymo skatinimo akcija „Mano knygos lobiai 3D pasaulyje“.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose

Ž. Kazakevičienė

Padalinių darbuotojos

3.„Robotika-mechatronika“ neformalaus ugdymo užsiėmimai moksleiviams.

6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 d. 14 val.

Viešojoje bibliotekoje

III a.

Š. Ašmantas

Ž. Kazakevičienė

4.Mažųjų smalsučių klubas „0+“.

10 d. 10.30 val.

Viešojoje bibliotekoje Vaikų centre

Š. Baltrušaitienė

 

5.Vaikų laisvalaikis bibliotekoje:

  • Stalo žaidimų popietės bibliotekoje;
  • Filmų aptarimai.

Viešojoje bibliotekoje Vaikų centre

10, 17 d. 15 val.

12, 19, 26 d. 15 val.

Š. Baltrušaitienė

Ž. Kazakevičienė

 

6.Naujai bibliotekoje gautų kino filmų DVD pristatymas ir aptarimas klube „Atvertas ekranas“.

12 d. 17 val.

Viešojoje bibliotekoje

 III a.

B. Ruzgienė

7.„Programuok be kompiuterio“ /Tarptautinei programuotojų dienai paminėti/ .

13 d. 15 val.

Viešojoje bibliotekoje Vaikų centras

Ž. Kazakevičienė

8.Gyventojų mokymai „Bendradarbiavimas Tau: ateik, sužinok, išmok“ – Pažengusiems/ Projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė.

12 - 13 d.

10 – 13 val.

Viešojoje bibliotekoje Inf.skaitykloje

17 d, 19 d. 10 val.-13 val.

Padauguvos bibliotekoje

11 d, 18 d. 10 val.

Ežerėlio bibliotekoje

J. Markevičiūtė

 

R. Jarienė

J. Bačėnienė

R. Mickevičienė

D. Šarakauskaitė

9.Gyventojų mokymai „Skaitmeninės technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“ – Pradedantiesiems/ Projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė.

16 - 20 d. 10 – 13 val.

Viešojoje bibliotekoje

Informacinių paslaugų skaitykloje

J. Markevičiūtė

10.Akcijos VASARA SU KNYGA „Skaitydami mes pakeisime pasaulį“ skaitymo rezultatų apibendrinimas / Dalyvaujame Apskričių viešųjų bibliotekų akcijoje.

20 d. 14 val.

Viešojoje bibliotekoje Vaikų centre

Padalinių bibliotekose datos tikslinamos

Š. Baltrušaitienė

 

Padalinių darbuotojai

11.Mobili biblioteka.

24 d. 11 val.

Garliavos neįgaliųjų draugijoje

B. Ruzgienė

12.Klubo „Garliaviečiai“  susitikimas  „Žmogus negali gyventi atsiskyręs, jam reikia bendrauti/ J.V.Gėtė.

Data tikslinama

Viešojoje bibliotekoje

  III a.

B. Ruzgienė

13.Edukacinių veiklų ciklas neįgaliesiems: „Knygų ir spalvų terapija – „Meno priešpiečiai“.

Data derin.

Viešojoje bibliotekoje Dailės studijoje

R. Martinavičiūtė

V. Metodinė veikla. Projektų vykdymas ir vadyba. Kvalifikacijos tobulinimas:

 

I. V. Stančiauskienė

1.Administruoti viešosios bibliotekos projektus:

* „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“. Rėmėjas Europos soc. fondo agentūra;*„Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone - III“/ Rėmėjas LKT;* „Naujos patirtys per kultūrą“/Rėmėjas LKT;*„Iš ko „susideda“ Lietuva?“/Rėmėjas LKT.

Rugsėjo mėn.

Viešojoje bibliotekoje

J. Bartkevičiūtė

J. Markevičiūtė

V.Tamašauskienė

E. Matveičikienė

Š. Baltrušaitienė

 

2.Projektinių paraiškų Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos efektyvinimui, naujų paslaugų diegimui rengimas.

Nuo rugsėjo 6 d.

Viešojoje bibliotekoje

I. V. Stančiauskienė

3.Viešosios bibliotekos ir padalinių bibliotekų darbuotojų išvažiuojamasis seminaras “Kūrybinių iniciatyvų, paslaugų bei kultūros paveldo aktualizavimas Zarasų ir Rokiškio krašte.

05 d.

Garliava- Zarasai - Rokiškis

 

I. Stančiauskienė

V. Puskunigienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja ugdymui
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja kultūrai
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja finansams
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas sportui
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 731 680
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. inžinierius
(8 37) 332 714
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 714
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 923
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
(8 37) 332 923
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 397 296
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 795 730
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
(8 37) 795 730
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Alvydas Dabrišius
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas