Ugdymo

Vasario mėn.

ŠVIETIMAS

Veiklos turinys

Data ir vieta

Atsakingas

1.       1.Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvaujančių mokinių sąrašų suvedimas į mokinių registrą.

 

Iki 7 d.

N. Benikienė

Mokyklų direktoriai

2.       2.Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvaujančių specialiųjų poreikių mokinių užduočių pritaikymų registracija sistemoje KELTAS.

Iki 10 d.

N. Benikienė

Mokyklų direktoriai

3.       3.Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui ir ugdymą  organizuojančių skyrių vedėjų pasitarimas.

10 d. 10 val.

Šlienavos pagrindinė

mokykla

N. Benikienė

 

4.       4.Ikimokyklinių ugdymo įstaigų, Kačerginės pradinės mokyklos, daugiafunkcio centro, mokyklų-daugiafunkcių centrų, neformaliojo švietimo įstaigų ir Švietimo centro vadovų 2019 m. veiklos ataskaitų svarstymas.

11 d.

J. Jankauskienė

5.       5.Gimnazijų, pagrindinių mokyklų, Raudondvario A. ir A. Kriauzų, Ringaudų pradinių mokyklų, Kačerginė vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokyklos,  mokyklų-darželių 2019 m. veiklos ataskaitų svarstymas.

12 d.

J. Jankauskienė

6.       6.Vasario 16-sios paminėjimas mokyklose.

 

14 d.

Mokyklų vadovai

7.       7.Nesimokančių mokinių priežasčių analizė.

 

Iki vasario 14 d.

J. Chudinskienė

8.       8.Lietuvių kalbos dienos mokyklose.

Vasario 16 – kovo 11 d.

D. Brazienė

9.       9.Paraiškų pateikimas Kauno rajono 2020 m. vaikų ir jaunimo socializacijos ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų rėmimo konkursui.

Iki vasario 21 d.

R. Ramuckienė

10.    10.Kauno rajono 2020 m. vaikų ir jaunimo socializacijos ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų vertinimas.

Vasario mėn. paskutinė savaitė

(diena bus patikslinta)

R. Ramuckienė

11.   11.2020 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ rajoninis turas.

26 d. 14 val. Kultūros, švietimo ir sporto skyrius (Savanorių pr. 192)

M. Trainienė

12.    12.Vykdomas mokinių priėmimas į mokyklas iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos.

Iki 28 d.

J. Chudinskienė

13.    13.Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus bei Kauno rajono mokinių tarybos organizuojama Kauno rajono mokinių gerumo akcija „Atverkime širdis“.

Sausio-gegužės mėn. vienišų senelių, vaikų

globos namų, senelių globos namų ir gyvūnų globos namų  lankymas Kauno rajono seniūnijose 

M. Trainienė

 

 

 

 

 

14.Kauno rajono mokinių gražiausio atviruko konkursas „Lietuva mano širdyje“.

Vasaris-kovas

Bendrojo ugdymo mokyklos

M. Trainienė

 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 397 296
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Darbuotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Gintautas Malinauskas
Vyr. specialistas
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Simona Banionienė
Vyr. specialistė (centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas