Švietimo centro

Rugsėjo mėn.

ŠVIETIMO CENTRAS

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt , krscentras.puslapiai.lt. Interneto puslapis www.centras.krs.lt 

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI  tel. (8 37) 380 065, el.paštas ppt@centras.krs.lt

  

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas

1.Specialiosios pedagogikos ir  specialiosios psichologijos kursai.

Pageidaujančių lankyti kursus registracija iki rugsėjo 13 d. tel. +37 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt

Švietimo centre

(Saulės g. 12)

 

L. Ruzgienė

 

SEMINARAI

2.Seminaras seniūnams ir seniūnų pavaduotojams “Konfliktų sprendimas bendruomenėse”

Lektorė - Jūratė Bortkevičienė, UAB “Galimybių arsenalas” psichologė

17 d.10 val.

Švietimo centre

L. Montrimaitė

3.Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų padėjėjoms „Ikimokyklinių įstaigų mokytojų padėjėjos – ugdymo proceso dalyvės"

Registracija Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas”

Lektorė – Jolanta Karvelienė, psichologė

17 d. 12.30 val.

Kauno lopšelyje darželyje „Tukas”

R. Sasnauskienė

4.Mokymų programa Kauno rajono švietimo įstaigų (mokyklų) vadovams “Vadovo emocinis intelektas (EQ) - būtina sąlyga motyvuojančiam mikroklimatui sukurti. Arba “Kaip nedemotyvuoti žmonių?” I dalis.

Lektorė – Nomeda Marazienė, VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ vadovė, konsultantė

19 d. 10 val.

Švietimo centre

L. Ruzgienė

5.Kursai asmenims, ketinantiems dalyvauti vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinime „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymosi programa“ I dalis. Registracija iki rugsėjo 13 d.            el. p. info@centras.krs.lt arba tel. +37 33 25 29

21 d.10 val.

Švietimo centre

L. Ruzgienė

6.Edukacinė programa Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui “Mokinių pažangos stebėjimas ir pasiekimų gerinimo strategijos Estijos (Tartu ir  Talino) mokyklose”  Registracija iki rugsėjo 4 d. el. p. laima.ruzgiene@centras.krs.lt

26-27 d.

Išvykimo vieta ir laikas derinama

L. Ruzgienė

7.Kursai asmenims, ketinantiems dalyvauti vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinime „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymosi programa“ II dalis.

28 d.10 val.

Švietimo centre

L. Ruzgienė

METODINĖ VEIKLA

1.Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

 10 d.10 val.

Švietimo centre

R. Sasnauskienė

2.Tarptautinio Erasmus+ projekto SMART “Išmanusis matematikos mokytojas” vietos veiklos grupės pasitarimas.

12 d.15 val.

L. Ruzgienė

3.Kauno rajono SSM sveikatingumo stovykla „Emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimas” (paskaitos, praktiniai užsiėmimai, varžybos, sveikatingumo mankštos, dialoginės grupės) Registracija iki rugsėjo 9 d. el. p. rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt

17 d.

Išvykimas

7.30 val. nuo Švietimo centro (Saulės g. 12., Kaunas)

L. Ruzgienė

R. Sasnauskienė

4.Mokyklų bibliotekų darbuotojų metodinis pasitarimas.

 17 d.13 val.

Švietimo centre

D. Klimantavičienė

5.Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas.

 18 d.12.30 val.

Švietimo centre

R. Ramanauskienė

6.Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

18 d.15 val.

Švietimo centre

E. Žaromskienė

7.Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

19 d.12.30 val.

Švietimo centre

R. Sasnauskienė

8.Tikybos mokytojų metodinė diena “Sakralios vietos Kačerginėje”.

19 d.15 val.

Vieta tikslinama

L. Montrimaitė

9.Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

 

 20 d.15 val.

Vieta derinama

R. Sasnauskienė

10.Etikos mokytojų metodinis pasitarimas.

24 d. 13 val.

Švietimo centre

D. Klimantavičienė

11.Technologijų mokytojų būrelio metodinis pasitarimas.

Laikas ir vieta derinama

V. Stipinienė

12.Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

Diena ir laikas derinama

Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje

R. Šimkevičius

R. Zabielienė

13.Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

Diena ir laikas derinama

Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje

G. Birškienė

A.Markauskienė

14.Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

 

Diena ir laikas derinama

L. Montrimaitė

15.Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

 

Laikas ir vieta derinama

V. Stipinienė

16.Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Laikas ir vieta derinama

V. Stipinienė

17.Socialinės emocinės sveikatos stiprinimo akcija „Emociukas svečiuojasi Kauno rajono SSM mokyklose”.

Visą mėnesį

R. Sasnauskienė

PARODOS

Genovaitės Marcinkevičienės, Trečiojo amžiaus universiteto Domeikavos fakulteto studentės, paroda

Švietimo centre

visą mėnesį

E. Žaromskienė

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS

1.Kauno rajono 2019-2021 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano rengimas ir tvirtinimas

Visą mėnesį

L. Montrimaitė

2.Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo rengimas

Visą mėnesį

L. Montrimaitė

3.Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje stebėsenos klausimyno rengimas

Visą mėnesį

L. Montrimaitė

TAU

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm

1.TAU valdybos pasitarimas.

Rugsėjo 3 d.

15 val.

Švietimo centre

E. Žaromskienė

2.TAU aštuntųjų mokslo metų tvarkaraščio rengimas.

Visą mėnesį

E. Žaromskienė

3.Pasirengimas aštuntųjų mokslo metų atidarymo šventei.

Visą mėnesį

E. Žaromskienė

PROJEKTAI

1.Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „SMART – išmanusis matematikos mokytojas“. Matematikos užduočių rengimas mobiliajai programėlei “The Math App”, mokymo programos kūrimas.

Visą mėnesį

L.Ruzgienė

E. Žaromskienė

2.Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“ (M-EASY) intelektinių produktų testavimas

Visą mėnesį

L.Ruzgienė

E. Žaromskienė

L. Montrimaitė

3.Tarptautinio ERASMUS+ KA2 programos projekto “Teacher 4.0” parengiamieji darbai: sutarčių pasirašymas, darbo grupės sudarymas, darbo plano rengimas

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

D. Klimantavičienė

4.Tarptautinio ERASMUS+ KA1 programos projekto „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ parengiamieji darbai: sutarčių pasirašymas, darbo grupės sudarymas, darbo plano rengimas

Visą mėnesį

L.Montrimaitė

KITA VEIKLA

1.Kauno rajono švietimo centro strateginio plano 2020-2022 metams rengimas

Visą mėnesį

E. Žaromskienė

2.SSM projekto renginių viešinimo darbai

Visą mėnesį

R. Sasnauskienė

3.Rekomendacinio aplanko direktorių pavaduotojams ugdymui „Mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir mokinių įsivertinimo formos ir metodai Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklose” parengimas

Visą mėnesį

V. Stipinienė

 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja ugdymui
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja kultūrai
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja finansams
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas sportui
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 731 680
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. inžinierius
(8 37) 332 714
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 714
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 923
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
(8 37) 332 923
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 397 296
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 795 730
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
(8 37) 795 730
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Alvydas Dabrišius
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas