Švietimo centro

Balandžio mėn.

 

ŠVIETIMO CENTRAS

Karantino metu Kauno rajono švietimo centro darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Jums rūpimais klausimais galite susisiekti su jais elektroniniu paštu. Darbuotojų kontaktus rasite Švietimo centro internetinėje svetainėje http://centras.krs.lt/kontaktai/

 Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologėsteikia psichologinę pagalbą telefonu: +370 66428828

Registracija MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMUI karantino metu nevyksta. Suplanuoti vertinimai bus atliekami pasibaigus karantino laikotarpiui.

Atšaukiamos visos tiesioginės konsultacijos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Konsultacijos teikiamos Švietimo centro internetinėje svetainėjehttp://centras.krs.lt/kontaktai/ nurodytais kontaktais.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Susiklosčius ekstremaliai situacijai, nuspręsta laikinai neorganizuoti mokamų kvalifikacijos tobulinimo renginių mokytojams, mokyklų vadovams ir pagalbos mokiniui specialistams. Todėl balandžio mėnesį nevyks šie suplanuoti renginiai: specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai; kursai asmenims, ketinantiems teikti ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugas namuose pagal "Šeimos darželio" modelį; kursai pretendentams į švietimo įstaigų vadovus; seminarai atskirų dalykų mokytojams ir mokyklų bendruomenėms.

Informacija apie atnaujintą kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimą bus skelbiama Kauno rajono švietimo centro internetiniame tinklapyje.

Užsiregistravę dalyviai bus informuoti individualiai.

METODINĖ VEIKLA

1.Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas virtualioje erdvėje.

Data ir laikas tikslinamas

A. Markauskienė

2.Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas virtualioje erdvėje.

Balandžio 2 d.

13.30 val.

,,Zoom” platformoje

E. Žaromskienė

3.Kauno rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

Balandžio 3 d.

,,Zoom” platformoje

R. Zabielienė

 

4.Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui strateginės grupės virtualus pasitarimas dėl pagalbos pavaduotojams teikimo karantino metu.

Balandžio 3 d.

13.30 val.

,,Zoom” platformoje.

L. Ruzgienė

5.Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas nuotoliniu būdu.

Balandžio 3 d.

15 val.

“Zoom” platformoje

E. Žaromskienė

6.Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas dėl nuotolinio ugdymo organizavimo ir virtualių parodų organizavimo.

Balandžio 4 d.

15 val.

,,Zoom” platformoje

V. Stipinienė

7.Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas dėl nuotolinio ugdymo organizavimo.

Balandžio 5 d.

15 val.

,,Zoom” platformoje

V. Stipinienė

8.Chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas dėl nuotolinio ugdymo organizavimo.

 

Balandžio 6 d.

15 val.

,,Zoom” platformoje

V. Stipinienė

9.Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas dėl nuotolinio ugdymo organizavimo.

 

Balandžio 7 d

15 val.

,,Zoom” platformoje

V. Stipinienė

10.Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas „Sėkmės ir sunkumai dirbant nuotoliniu būdu”.

Balandžio 8 d.

11 val.

„Zoom” platformoje

R. Sasnauskienė

11.Metodinė diena ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams tema: „Darželio vaikų nuotolinis ugdymas Facebook grupėse”.

Balandžio 9 d.

Karmėlavos l/d „Žilvitis”

9-13 val.

Nuotoliniu būdu

R. Sasnauskienė

J. Varanavičienė

 

12.Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas - Geroji patirtis ir problemos.

Balandžio 10 d.

15 val.

,,Zoom” platformoje

A. Čibirienė

13.Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas dėl nuotolinio ugdymo organizavimo ir virtualių parodų organizavimo.

Balandžio 15 d.

15 val.

,,Zoom” platformoje

V. Stipinienė

14.Matematikos mokytojų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Balandžio 15 d.

15 val.

,,Zoom” platformoje

D. Klimantavičienė

15.Kauno r. ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas tema: „Nuotolinio darbo su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais, jų tėvais patirtis”.

Balandžio 20 d.

14 val.

Nuotoliniu būdu

R. Sasnauskienė

 

16.Biologijos mokytojų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Balandžio 20 d.

15 val.

,,Zoom” platformoje

D. Klimantavičienė

17.Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Geroji patirtis ir problemos.

Balandžio 20 d.

15 val.

,,Zoom” platformoje

A. Čibirienė

18.Praktinio pagalbos vaikui darbo metodo “Šeimos konferencija” pristatymas. Dalyviai – Kauno r. ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai ir psichologai. Video medžiaga bus išsiųsta el. paštu iš anksto. Aptarimas ir refleksijos vyks nuotoliniu būdu.

Balandžio 22 d.

10 val.

Nuotoliniu būdu

 

J. Taleikytė

R. Stonienė

 

 

19.Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas . Geroji patirtis ir problemos.

Balandžio 23 d.

15 val.

,,Zoom” platformoje

A. Čibirienė

20.Mokyklų bibliotekininkų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Balandžio 27 d.

13 val.

,,Zoom” platformoje

D. Klimantavičienė

21.Nuotolinių konsultacijų ,,Mokytojas-mokytojui” organizavimas pradinio ugdymo, dailės, technologijų, istorijos, chemijos mokytojams.

Visą mėnesį pagal poreikį

,,Zoom” platformoje

V. Stipinienė

22.Kauno rajono logopedų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų ir psichologų metodinių grupių pasitarimai (virtualioje erdvėje).

Visą mėnesį

Pagal poreikį

R. Zabielienė

E. Šukienė

A. Markauskienė

R. Stonienė

23.Tikybos, vokiečių k. ir kūno kultūros mokytojų metodinių būrelių pasitarimai, dalijimasis gerąja patirtimi organizuojant nuotolinius mokymus.

Visą mėnesį pagal poreikį

,,Zoom” platformoje

L. Montrimaitė

MOKINIŲ KONKURSAI

24.Respublikinis Borutaičių poezijos konkursas “Nuo čia pradėjau aš…”, skirtas mokyklų bendruomenių metams ir kraštiečių rašytojų jubiliejams paminėti.

Balandžio 3 d.

Nuotoliniu būdu

A. Čibirienė

 

25.Kauno rajono 9-12 klasių mokinių geografijos olimpiada “Klimatas”.

Registracija į olimpiadą iki balandžio 2 d. 12 val.

el. paštu: aldonacib@gmail.com

Balandžio 8-9 d.

Nuotoliniu būdu

A. Čibirienė

26. Kauno rajono mokinių kompiuterinio piešinio konkursas "Pavasario spalvos".

Informacija teikiama el. p. stivirga@gmail.com

Visą mėnesį

 

 V. Stipinienė

 27. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklnio amžiaus vaikų, tėvų (globėjų) ir mokytojų konkursas- paroda nuotoliniu būdu "Mano kūrybos knygelė 2020"

 Dalyviai iki balandžio 10 d. Registruojami aktyvavus pateiktą nuorodą:  https://docs.google.com/forms/d/1A_8oUKw7RBKOpM18ViYUUtHSLhAKOdL3NjlibUPEELk/edit

Balandžio 15 - 18 dienomis sukurtos pasakos (su žyma „Savos kūrybos knygelių konkursui“) siunčiamos įstaigos el. paštu: zilvitiskarmelava@gmail.com

Balandžio 30 – gegužės 8 dienomis sukurta elektroninė „Namų pasakų“ knyga bus eksponuojamainterneto svetainėjehttp://xn--ilvitis-cxb.lt/

 

Balandžio 2 –

gegužės 8 d.

Karmėlavos l/d „Žilvitis”

 R. Sasnauskienė

28. Respublikinis ikimokyklinių įstaigų kūrybiškumo konkursas- paroda "Kas ten krebžda, kas ropoja, kas medelyje plasnoja?"

Vaikų darbai iki gegužės 29 d. siunčiami įstaigos el. paštu: girioniudarzelis@gmail.com

   

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS

29.Informacinės brošiūros “Darbas ir mokymasis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės” parengimas.

iki

balandžio 16 d.

L. Montrimaitė

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai balandžio mėnesį nevyks

PROJEKTAI

30.Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART-MT) intelektinių produktų IO2,IO3 ir IO4 tobulinimas ir koregavimas.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

31.Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 4.0“ intelektinių projektų produktų rengimas.

Visą mėnesį

D. Klimantavičienė

32.Tarptautinio Erasmus+ projekto KA1 „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ einamieji darbai.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

33.Profesinio orientavimo projekto STEAM paruošiamieji darbai

Visą mėnesį

D. Balčiūnas

KITA VEIKLA

34.Kauno rajono švietimo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizė.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

35.Kvalifikacijos tobulinimo programų mokytojams, mokyklų vadovams ir pagalbos mokiniui specialistams rengimas.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

L. Montrimaitė

R. Sasnauskienė

V. Stipinienė

A. Čibirienė

36.Nuotolinio mokymo(si) išteklių talpyklos atnaujinimas papildant naudingomis nuorodomis, metodine ir mokymo(si) medžiaga mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams pagal sritis/dalykus.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

L. Montrimaitė

R. Sasnauskienė

D. Klimantavičienė

V. Stipinienė

A. Čibirienė

D. Balčiūnas

E. Šukienė

R. Zabielienė

A. Markauskienė

R. Ramanauskienė

37.Pažymų dėl specialiojo ugdymo pratęsimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rengimas pagal ugdymo įstaigų pateiktus dokumentus.

Karantino ir

nuotolinio darbo metu

D. Balčiūnas

E. Šukienė

R. Zabielienė

38.Konsultacijų švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams/rūpintojams), mokiniams teikimas.

Visą mėnesį

D. Balčiūnas

 

39.Pažymų dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo išvadų registravimas, dokumentų archyvavimas.

Visą mėnesį

E. Šukienė

R. Zabielienė

 

40.Psichologinė pagalba visą parą visiems Kauno rajono gyventojams atskirai nurodytu telefono

Nr. +370 66428828.

Karantino metu

D. Balčiūnas

R. Stonienė

J. Taleikytė

A. Markauskienė

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 397 296
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Darbuotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Gintautas Malinauskas
Vyr. specialistas
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Simona Banionienė
Vyr. specialistė (centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas