Švietimo centro

Sausio mėn.

ŠVIETIMO CENTRAS

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt , krscentras.puslapiai.lt. Interneto puslapis www.centras.krs.lt 

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI  tel. (8 37) 380 065, el.paštas ppt@centras.krs.lt

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Būtina išankstinė registracija tel. 332529 arba e. paštas info@centras.krs.lt

Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas

1.Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai asmenims, ketinantiems teikti ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugas namuose pagal „Šeimos darželio“ modelį. Lektorė: Jolanta Karvelienė, psichologė.

Sausio 7, 8, 9 d.

10 val.

Švietimo centre

 

R. Sasnauskienė

2.Pirmos pagalbos ir higienos mokymai asmenims, ketinantiems teikti vaikų priežiūros paslaugas namuose pagal „Šeimos darželio” modelį. Lektorė: Daiva Marazienė, VŠĮ D&DM Kauno filialo direktorė.

Sausio 15 d.

10 val.

Švietimo centre

R. Sasnauskienė

3.Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai meninio ugdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei dalyko mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. (II srautas).

Lektorės: dr. D. Žitkevičienė, J. Sidabrienė.

Sausio  2, 7, 14 d.

10 val.

Švietimo centre

R. Sasnauskienė

SEMINARAI

4.Seminaras Domeikavos gimnazijos mokytojams „Google Apps: darbui, bendradarbiavimui ir komunikacijai”.

Lektorės: Vida Špokienė, Domeikavos gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Laima Bondzinskaitė, Domeikavos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Sausio 14 d.

14 val.

Domeikavos gimnazija

E. Žaromskienė

5.Seminaras įvairių dalykų mokytojams ,,Integruotų pamokų galimybės ugdant 5–8 klasių mokinius”.

Lektoriai: KTU Vaižganto progimnazijos mokytojų komanda.

Sausio 27 d.

12.30 val.

Švietimo centras

V. Stipinienė


6.Nemokamas seminaras sveikatos ugdytojams ir SSM koordinacinių tarybų nariams „Fizinis aktyvumas vaiko emocinei sveikatai gerinti”. Lektorė: doc. dr. Asta Mockienė, Vytauto Didžiojo universitetas.

Data ir laikas

bus patikslinti

Švietimo centras

L. Ruzgienė

7.Seminaras pradinių klasių ir fizinio ugdymo mokytojams ,,Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“. Lektorė - doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto universitetas.

Registracija https://forms.gle/Xn7iW2RTu9oBMfD4A

Sausio 31 d.

12.30 val. Garliavos

A. Mitkaus pagrindinė mokykla

L. Montrimaitė

METODINĖ VEIKLA

8.Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui  metodinės grupės pasitarimas.

Sausio 3 d.

13.30 val.

Akademijos m/d „Gilė”

R. Sasanauskienė

9.Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada  (11 kl.) ir Kauno rajono 8 klasės mokinių anglų kalbos olimpiada.

Sausio 8 d.

10 val.

VDU Žemės ūkio akademija

E. Žaromskienė

10.Kauno rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas.

Sausio 9 d.

14 val.

Lietuvių tautinių instrumentų skyrius

L. Ruzgienė

11.Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Sausio 17 d.

10 val.

Švietimo centras

R. Sasnauskienė

12.58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada.

Sausio 10 d.

9 val.

VDU Žemės ūkio akademija

V. Stipinienė

13.52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas.

Sausio 14 d.

14 val.

Švietimo centras

A. Čibirienė

14.Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių būrelių pasitarimas.

Sausio 14 d.

13.30 val.

Karmėlavos l/d „Žilvitis”

R. Sasnauskienė

15.Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Sausio 16 d.

15 val.

Švietimo centras

L. Montrimaitė

16.69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12 kl.)

Sausio 17 d.

9 val.

VDU Žemės ūkio akademija

E. Klimantavičienė

17.49-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas.

Sausio 20 d

15 val.

Švietimo centras

A. Čibirienė

18.Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12 klasių mokiniams.

Sausio 21 d.

VDU Žemės ūkio akademija

A. Čibirienė

19.Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas. Gerosios patirties sklaidos paskaita - praktinis užsiėmimas „Psichologinių metodų taikymas praktikoje”.

Sausio 22 d.

10 val.

Švietimo centras

R. Ramanauskienė

20.Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų sudėtingų konsultavimo ir darbinių atvejų aptarimas.

Sausio 22 d.

12 val.

Švietimo centras

R. Ramanauskienė

21.Respublikinis anglų kalbos konkursas (9–10 kl.).

Sausio 23 d.

10 val.

VDU Žemės ūkio akademija

E. Žaromskienė

22.53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada.

Sausio 24 d.

VDU Žemės ūkio akademija

D. Klimantavičienė

23.Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas.

Sausio 28 d.

12 val.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

A. Čibirienė

24.Kauno r. technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Sausio 28 d.

14.30 val.

Švietimo centras

 

V. Stipinienė

25.Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada (11 kl.) ir vokiečių kalbos konkursas (8 kl.).

Sausio 30 d.

10 val.

VDU Žemės ūkio akademija

L. Montrimaitė

26.68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9–12 kl.)

Sausio 31 d.

9 val.

VDU Žemės ūkio akademija

E. Žaromskienė

PARODOS

27.Kauno rajono 5-12 klasių mokinių technologijų kūrybinių darbų  konkurso ,,Baltas žiemos rūbas” paroda.

Visą mėnesį

V. Stipinienė

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS

28.Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje stebėsenos klausimyno rezultatų analizė.

Visą mėnesį

L. Montrimaitė

TAU

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm

29.2019 m. veiklos ataskaitos rengimas.

Visą mėnesį

E. Žaromskienė

30.Pavasario sesijos tvarkaraščių sudarymas.

Visą mėnesį

E. Žaromskienė

PROJEKTAI

31.Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“ (M-EASY) projekto ataskaitų rengimas.

Iki sausio 20 d.

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

L. Montrimaitė

32.Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 4.0“ einamieji darbai: focus grupės interviu rezultatų analizė, mokymų programos rengimas.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

D. Klimantavičienė

33.Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART_MT) projekto partnerių susitikimas Latvijoje.

Sausio 21-22 d.

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

D. Klimantavičienė

34.Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART_MT) intelektinių produktų rengimas.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

D. Klimantavičienė

35.Tarptautinio Erasmus+ projekto KA1 „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ parengiamieji darbai.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

KITA VEIKLA

36.Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pažymų ruošimas.

Registracija tel.: +370 37 380065

Visą mėnesį

Pedagoginė psichologinė tarnyba

(Lietuvių g. 30-1, Kaunas)

E. Šukienė

R. Zabielienė

37.Kauno rajono švietimo centro metinės veiklos ataskaitos rengimas.

Iki sausio 20 d.

L. Ruzgienė

38.Kauno rajono švietimo centro metinės veiklos programos rengimas.

Iki sausio 20 d.

L. Ruzgienė

39.Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekų metinės veiklos ataskaitos rengimas.

Visą mėnesį

D. Klimantavičienė

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 397 296
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Darbuotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Gintautas Malinauskas
Vyr. specialistas
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Simona Banionienė
Vyr. specialistė (centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas