Švietimo centro

Rugsėjo mėn.

ŠVIETIMO CENTRAS

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA internetu (www.centras.krs.lt), tel. (8-37) 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI  tel. (8-37) 38 00 65, el. paštas ppt@centras.krs.lt

Į tiesioginio kontakto renginius prašome atvykti dėvėti apsaugines nosį ir burną dengiančias kaukes.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mišriuoju būdu. Pageidaujančių lankyti kursus registracija iki rugsėjo 24 d. tel.
33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Švietimo centras

(Saulės g. 12)

pagal suderintą grafiką

E. Žaromskienė

Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo kursai mišriuoju būdu. Renkamos A1 ir A2 ir B1/B2 lygio anglų kalbos kursų grupės.

Pageidaujančių lankyti kursus registracija iki rugsėjo 24 d.  tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Švietimo centras

(Saulės g. 12)

pagal suderintą grafiką

E. Žaromskienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai ikimokyklinio, priešmokyklinio ir dalyko mokytojams, ketinantiems dirbti meninio ugdymo mokytojais pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.

Kursai bus organizuojami surinkus ne mažesnę kaip 15 asmenų grupę.

Pageidaujančius lankyti kursus registracija iki rugsėjo 18 d. https://forms.gle/nCe3azukrgJ5zKnr5

Švietimo centras

(Saulės g. 12)

pagal suderintą grafiką

R. Sasnauskienė

Seminaras Domeikavos gimnazijos mokytojams ,,Praktinis MS Teams platformos pritaikymas ugdymo procese” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Ms Office 365 ir Ms Teams naudojimas pamokose”

Lektorius - Ernestas Petraitis, Domeikavos gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytojas.

Rugsėjo 2 ir 9 d.

12 val.

Domeikavos gimnazija

E. Žaromskienė

Seminaras Kauno rajono pradinio ugdymo mokytojams, fizinio ugdymo mokytojams, jaunimui ,,Mini rankinis pradinukams“.

Lektoriai: Klaus Feldmann, Ernesta Žilienė, Rita Urnikienė.

Registracija: https://forms.gle/CFDEcs5ZFo482kWdA

Rugsėjo 16 d.

11 - 17 val.

Garliavos sporto centras

(Vasario 16-osios g. 8, Garliava)

L. Montrimaitė

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams „Tarptautinis eTwinning projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas”: pristatymas ir darbo eiga” įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokymosi aplinkų kūrimas naudojant IKT tarptautiniame eTwinning projekte „Tarptautinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose”

Lektoriai - Dr. A. Tamušauskaitė (KTU) ir K. Grigaitė-Bliūmienė (LSU). 

Registracija: https://forms.gle/RStkpuawanTrUQPh9

Rugsėjo 18 d.

14 val.

nuotoliniu būdu

R. Sasnauskienė

Seminaras švietimo įstaigų direktoriams, jų pavaduotojams ūkio reikalams ,,Inventorizacija švietimo įstaigoje”

Lektorius - Grantas Pažėra, UAB ,,Revision LT”

Registracija: https://forms.gle/Rp6te8iQK34dEfon8

Rugsėjo 23 d.

12 val.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

A. Čibirienė

Seminaras įvairių dalykų mokytojams ,,Pozityvus santykis su tėvais” įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programą „Bendruomenė: jos kūrimas, palaikymas ir stabilizavimas“.

Lektorė - psichologė Asta Blandė

Registracija: https://forms.gle/JGabg22AMgMG3F679 

Rugsėjo 25 d.

12 val.

Raudondvario

A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla

V. Stipinienė

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams, ikimokyklinių įstaigų vadovams „Ugdymas lauke: kaip užauginti laimingesnį vaiką” (2 dalis) įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programą „STEAM ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje: inovatyvūs metodai, netradicinės aplinkos, praktinės idėjos”.

Lektorius - Žilvinas Karpis, pirmojo lauko darželio-mokyklos Lietuvoje įkūrėjas.

Registracija: https://forms.gle/kLPgCR33a8eX2ZaH7

Rugsėjo 30 d.

10 val.

Girionių darželio lauko grupė

 

R. Sasnauskienė

METODINĖ VEIKLA

Mokyklų, dalyvaujančių projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1.3. veikloje ,,Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui”, konsultavimas.

Visą mėnesį

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija,

Vilkijos gimnazija

Vandžiogalos gimnazija

V. Stipinienė

Pavaduotojų veiklos grupės pasitarimas dėl naujų, 2020-2021 mokslo metų, veiklos prioritetų ir priemonių.

Data ir laikas derinami

,,Zoom” platforma

L. Ruzgienė

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas virtualioje erdvėje.

Registracija: https://forms.gle/1AUCFfbbHmrqWAzH8

Rugsėjo 10 d.

15 val.

,,Zoom” platforma

E. Žaromskienė

Mokyklų bibliotekininkų metodinis pasitarimas virtualioje aplinkoj.e

Registracija: https://forms.gle/z2Zzg3WAP5imo1sj9

Rugsėjo 15 d.

11 val.

,,Zoom” platforma

D. Klimantavičienė

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis  pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/jjv6vKknqexQZFuB6

Rugsėjo 15 d.

15 val.

,,Zoom” platforma

V. Stipinienė

Kauno r. švietimo centro PPT metodinė diena.

Švietimo pagalbos teikimo  galimybės ugdymo įstaigose, dirbant nuotoliniu būdu, nutolusiuose nuo centrų regionuose.

Rugsėjo 16 d.

Data ir laikas derinami

D. Balčiūnas

Chemijos mokytojų metodinis  pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/BNU46is8PnPjPkD36

Rugsėjo 17 d.

15 val.

,,Zoom” platforma

V. Stipinienė

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/Zm9JVfqQXsYU7Nr2A

Rugsėjo 21 d.

15 val.

,,Zoom” platforma

V. Stipinienė

Etikos mokytojų metodinis pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/CU4HzJ2ZcpUjqnYW8

Rugsėjo 22 d.

14 val.

,,Zoom” platforma

A. Čibirienė

Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas.

Rugsėjo 22 d.

15 val.

,,Zoom” platforma

D. Klimantavičienė

 

 

Ikimokyklinio ugdymo meno mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Rugsėjo 23 d.

11 val.

Švietimo centras

R. Sasnauskienė

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/PVM8YPdmZtrWj9TEA

Rugsėjo 23 d.

15 val.

,,Zoom” platforma

V. Stipinienė

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/iD1hQ6BMvmsbrjgz9

Rugsėjo 24 d.

15 val.

,,Zoom” platforma

V.  Stipinienė

Geografijos mokytojų išvyka į Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos organizuojamą forumą „Nuotolinio mokymo patirtys ir atsinaujinantis geografijos mokymo turinys”.

Rugsėjo 25-26 d.

Vilniaus g. 35,

Alytus

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija

A. Čibirienė

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas virtualioje erdvėje.

Registracija: https://forms.gle/2EUv6TWsNQvjwvpA9

Rugsėjo 28 d.

15 val.

,,Zoom” platforma

E. Žaromskienė

Rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/f96Q9Vx6z4F4ajpv9

Rugsėjo 29 d.

15 val.

,,Zoom” platforma

A. Čibirienė

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis  pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/a9EQv4urYW9j3Ar26

 

Rugsėjo 30 d.

15 val.

,,Zoom” platforma

A. Čibirienė

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas virtualioje erdvėje.

Data ir laikas derinami

,,Zoom” platforma

L. Montrimaitė

 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas virtualioje erdvėje.

Data ir laikas derinami

,,Zoom” platforma

L. Montrimaitė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Data ir laikas derinami

,,Zoom” platforma

R. Sasnauskienė

Ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinės veiklos grupės pasitarimas.

Data ir laikas derinami

,,Zoom” platforma

R. Sasnauskienė

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

Data ir laikas derinami

,,Zoom” platforma

R. Zabielienė

E. Šukienė

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinė meninė šventė, skirta mokyklų bendruomenių metams pažymėti „Nors esi maža, bet esi didi”. Organizuojama nuotoliniu būdu, vaizdo įrašus siųsti el.p. jankauskiene.danute@gmail.com iki rugsėjo 30 d.

Visą mėnesį

R. Sasnauskienė

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje stebėsenos klausimyno rezultatų analizė.

Visą mėnesį

L. Montrimaitė

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai rugsėjo  mėnesį nevyks

TAU valdybos pasitarimas dėl naujų mokslo metų.

Rugsėjo 3 d.

15 val.

Švietimo centras

E. Žaromskienė

PROJEKTAI

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART-MT) pilotinių mokymų programos ir instrukcijos parengimas. Mobiliųjų  programėlių uždavinių koregavimas po testavimo.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 4.0“  intelektinių projektų produktų rengimas.

Visą mėnesį

D. Klimantavičienė

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 4.0“ projekto partnerių pasitarimas virtualioje aplinkoje.

Rugsėjo 7 d.

10 val.

,,Zoom” platforma

D. Klimantavičienė

Tarptautinio Erasmus+ projekto KA1 „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ einamieji darbai.

Visą mėnesį

L. Montrimaitė

Profesinio orientavimo projekto STEAM paruošiamieji darbai.

Visą mėnesį

D. Balčiūnas

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, išvadų bei rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas.

Visą mėnesį

(registracija

tel. 8 37 380065)

D. Balčiūnas

E. Šukienė

R. Zabielienė

R. Stonienė

J. Taleikytė

A. Markauskienė

R. Ramanauskienė

Konsultacijų tėvams (globėjams/rūpintojams), švietimo pagalbos specialistams, mokiniams teikimas.

Visą mėnesį

D. Balčiūnas

A. Markauskienė

R. Zabielienė

E. Šukienė

R. Stonienė

J. Taleikytė

R. Ramanauskienė

 

 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Mitrulevičienė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 397 296
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Darbuotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Simona Banionienė
Vyr. specialistė (centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
8 (672) 32423
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Pareigybės aprašymas
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas