Švietimo centro

Gegužės mėn.

ŠVIETIMO CENTRAS

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA internetu (www.centras.krs.lt), tel. (8-37) 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI  tel. (8-37) 38 00 65, el. paštas ppt@centras.krs.lt

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

KURSAI

Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas

Kompiuterinio raštingumo kursai (80 val.) pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas”.

Lektorės: V. Levanauskaitė, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė; D. Varškevičienė, Ežerėlio ir Zapyškio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/bfNEA5AAbCn5faMj8

Gegužės 3 d.

 

D. Klimantavičienė

Darbo priešmokyklinėje grupėje kursai (40 val.) asmenims, baigusiems ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programą, pagal kvalifikacijos kėlimo programą „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės”, (tęstinis, užsiregistravusiems dalyviams). Lektorės: Doc. dr. Vitalija Gražienė, Regina Beinorienė.

Gegužės 25 d.

9 val.

 

R. Sasnauskienė

SEMINARAI

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Būdai, kaip literatūros pamoką padaryti įdomią: integracija ir aktualizacija literatūros ugdymo procese“? pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Literatūra 5-8 klasėse: skaitome kurdami ir bendradarbiaudami”.

Lektorius – dr. Mindaugas Grigaitis, Vilniaus universiteto lektorius, Kauno jėzuitų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas.

Grupė surinkta.

Gegužės 3 d.

15 val.

„Zoom” platforma

 

A. Čibirienė

Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą. Įvadinė dalis” pagal programą  „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą”.

Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/Mvz4JyUthbBhbBDm9

Gegužės 4 d.

13 val.

„Zoom” platforma

 

R. Sasnauskienė

Seminaras Piliuonos gimnazijos mokytojams  „Į(si)vertinimas ir individuali mokinio pažanga besimokančiojo ūgčiai“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo”.

Lektorė - dr. Rasa Nedzinskaitė - Mačiūnienė, VDU Švietimo akademija.

Gegužės 4 d.

12 val.

„Zoom” platforma

E. Žaromskienė

Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Fizinio ugdymo mokytojo pareigos: ar viską galiu įvykdyti?“

Lektorė – doc. dr. Laima Trinkūnienė (Lietuvos sporto universitetas). Grupė surinkta.

Gegužės 4 d.

15 val.

„Zoom” platforma

L. Montrimaitė

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Būdai, kaip literatūros pamoką padaryti įdomią: integracija ir aktualizacija literatūros ugdymo procese“? pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Literatūra 5-8 klasėse: skaitome kurdami ir bendradarbiaudami”.

Lektorius – dr. Mindaugas Grigaitis, Vilniaus universiteto, lektorius; Kauno jėzuitų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas. Grupė surinkta.

Gegužės 5 d.

15 val.

„Zoom” platforma

A. Čibirienė

Seminaras matematikos mokytojams „Anketų sudarymo principai” pagal 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovacijos matematinio ugdymo srityje“. Lektorius - prof. Ričardas Krikštolaitis.

Gegužės 6 d.

15 val.

„Zoom” platforma

D. Klimantavičienė

Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Fizinio ugdymo mokytojo pareigos: ar viską galiu įvykdyti?“

Lektorė – doc. dr. Laima Trinkūnienė (Lietuvos sporto universitetas).

Registracija: https://forms.gle/MTeENZg3zAW4k8G46

Gegužės 6 d.

15 val.

„Zoom” platforma

L. Montrimaitė

Seminaras Kauno r. l./d. „Eglutė“ pedagogams „Veiksmingai ir darniai veikianti komanda ir bendruomenė“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokytojo asmeninės lyderystės aktualizavimas ugdant socialiai atsakingą žmogų“. Lektorė – doc. dr. Rūta Adamonienė, MRU Viešojo saugumo akademijos dėstytoja.

Gegužės 7 d.

13 val.

„Zoom” platforma

A. Čibirienė

Seminaras Domeikavos gimnazijos mokytojams „Mokytojo asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimas“. Lektorė – psichologė Asta Blandė.

Gegužės 10 d.

12 val.

„Zoom” platforma

D. Klimantavičienė

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas: gramatinės formos ir jų vartojimas“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“ (V modulis). Lektorė – doc. dr. Laimutė Bučienė, VDU Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas. Grupė surinkta.

Gegužės 10 d.

15 val.

„Zoom” platforma

A. Čibirienė

Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Fizinio ugdymo mokytojo pareigos: ar viską galiu įvykdyti?“

Lektorė – doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto universitetas.

Registracija: https://forms.gle/DygDneCNFhjEtCwL7

Gegužės 11 d.

15 val.

„Zoom” platforma

L. Montrimaitė

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Kimochis programos socialinių emocinių įgūdžių ugdymo veiklų rengimas ir vedimas. Kimochis programos galimybės” (II dalis) pagal programą „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą”. Lektorė: Gintarė Visockė-Vadlugė.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/FTdZWf3csPsJiANV7

Gegužės 11 d.

13 val.

„Zoom” platforma

 

R. Sasnauskienė

Teorinė-praktinė konferencija  švietimo bendruomenei „Pokyčiai švietimo organizavime Kauno rajone: siekiai ir rezultatai”.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/rVxtQRexMC6EbUKP8

Gegužės 17 d.

10 val.

Mišriuoju būdu

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir „Zoom” platforma 

L. Ruzgienė

Seminaras Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytojams

„Personalizuotas ugdymas – nauja ar gaivinama seniai

pasitvirtinusi idėja“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo”. Lektorė – dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė, VDU Švietimo akademija.

Gegužės 18 d.

12 val.

„Zoom” platforma

E. Žaromskienė

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Kimochis programos socialinių emocinių įgūdžių ugdymo veiklų rengimas ir vedimas. Kimochis programos galimybės” (II dalis) pagal programą „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą” (II srautas). Lektorė: Gintarė Visockė-Vadlugė.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/wV1pHuc14K7HNKLL7

Gegužės 18 d.

13 val.

„Zoom” platforma

 

R. Sasnauskienė

Seminaras Kauno Tado Ivanausko progimnazijos mokytojams ,,Kai vaikas nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis?” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Įvairių gebėjimų mokinių pažinimas, motyvavimas, paramos ir pagalbos jiems teikimas”.

Lektorius – psichologas Evaldas Karmaza.

Gegužės 19 d.

13 val.

„Zoom” platforma

V. Stipinienė

Seminaras Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos mokytojams ,,Įdomi ir naudinga pamoka. Kaip tai paversti realybe?“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Šiuolaikinė pamoka. Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos?”.

Lektorė – psichologė Irma Čekauskienė.

Gegužės 19 d.

12 val.

„Zoom” platforma

V. Stipinienė

Seminaras „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2021 m.”

Lektorius - Saulius Mažeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūros direktoriaus pavaduotojas.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/QqU5qfY725cvGM6z9

Gegužės 20 d.

10 val. 

„Zoom” platforma

D. Klimantavičienė

Seminaras matematikos mokytojams „Mokinių motyvacijos mokytis matematikos skatinimo būdai” pagal 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovacijos matematinio ugdymo srityje“.

Lektorė - doc. dr. Sigita Urbonienė.

Gegužės 20 d.      

15 val.

„Zoom” platforma

 

D. Klimantavičienė

Seminaras Kauno r. SSM ugdytojams, SSM koordinacinių darbo grupių nariams „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais” pagal programą „Mokytojo asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimas”. Lektorė - psichologė Asta Blandė.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/ke63mB1Z1moQVcPZ7

Gegužės 24 d.

13 val.

„Zoom” platforma

 

R. Sasnauskienė

Gerosios patirties sklaidos konferencija Kauno rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų specialistams, auklėtojams, kitiems darbuotojams, tėvams “Pirmieji ikimokyklinukų iššūkiai lopšelyje - darželyje”.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/EjXWSrjnzrJetJraA

Gegužės 26 d.

13 val.

„Zoom” platforma

 

D. Balčiūnas

METODINĖ VEIKLA

Kauno rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų pasitarimas.

Data ir laikas tikslinamas

,,Zoom” platforma

A. Markauskienė

Kauno rajono mokyklų bibliotekininkų pasitarimas.

Gegužės 3 d.

13 val.

,,Zoom” platforma

D. Klimantavičienė

Kauno rajono 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų virtuali paroda „Einu per žemę žiedlapiais nusėtą“.

Gegužės 3-9 d.

V. Stipinienė

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirta renginių savaitė Kauno rajono švietimo įstaigose.

Gegužės 4-7 d.

A. Čibirienė

Direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/GNNvTUtzco8rvveF7

Gegužės 5 d.

12 val.

L. Ruzgienė

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų apskrito stalo diskusija „Ikimokyklinukų adaptacija pradedant lankyti lopšelį - darželį”. Lektorė: Garliavos l/d „Eglutė” psichologė Laura Jazbutienė.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/NMupeRVC2wBQbMNV9

Gegužės 5 d.

10 val.

,,Zoom” platforma

R. Ramanauskienė

Paskaita Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologams „Kaip (ne)kalbėti su vaikais apie Covid-19”.

Lektorė: LSMU Sveikatos psichologijos studentė Goda Levickaitė.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/fqo166k4V6HPbzgS8

Gegužės 5 d.

12.30 val.

,,Zoom” platforma

 

R. Stonienė

Nuotolinė metodinė diena Domeikavos l/d Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Vaiko bendrųjų gebėjimų (kūrybiškumo, motyvacijos, vaizduotės, valios, savireguliacijos) ugdymas naratyvinio žaidimo metodu”.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/VWeKd8yJwWfP9or99

Gegužės 5 d.

13.30 val.

,,Zoom” platforma

 

R. Sasnauskienė

Kauno rajono pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas-šventė ,,Mane augina žodžiai 2021”.

Gegužės 7 d.

12 val.

,,Zoom” platforma

V. Stipinienė

Nuotolinė atvira veikla Raudondvario l/d „Vyturėlis” priešmokyklinio ugdymo grupėje, taikant IKT ir bendradarbiaujant su tėvais, „Parodyk, vaikeli, kur dirba tėveliai“, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir logopedams.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/1DPcTdDj81EYmmCcA

Gegužės 11 d.

13.30 val.

,,Zoom” platforma

 

R. Sasnauskienė

Etikos mokytojų metodinis pasitarimas.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/Vhz9fv689jLYWwvn9

Gegužės 11 d.

15 val.

,,Zoom” platforma

A. Čibirienė

Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 6-12 kl. mokinių A. Basalyko aplinkotyros darbų konferencija.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/HYf1xD2P9ETh6sqv6

Gegužės 12 d.

12 val.

„Google Meet“ platforma

A. Čibirienė

Kauno rajono 8-11 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas anglų kalba.

Gegužės 13 d.

10 val.

,,Zoom” platforma

E. Žaromskienė

Rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/51R3R5xu1oZSuQCC6 

Gegužės 13 d.

14.30 val.

,,Zoom” platforma

A. Čibirienė

Kauno r. 5-6 klasių mokinių istorijos konkursas.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/CAMMXuff2J9ejBYC9

Gegužės 18 d.

10 val.

,,Zoom” platforma

V. Stipinienė

Direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/iQbzFyNEMM1PUVpDA

Gegužės 19 d.

12 val.

L. Ruzgienė

Apvaliojo stalo diskusija Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais karantino metu”.

Gegužės 20 d.

13 val.

,,Zoom” platforma

R. Sasnauskienė

Kauno rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

Gegužės 24 d.

13 val.

Vieta tikslinama

R. Zabielienė

Tarptautinis 5-12 klasių mokinių dainų anglų kalba konkursas “Open hearts, open minds”.

Gegužės 25 d.

Nuotoliniu būdu

E. Žaromskienė

Metodinė diena Kauno r. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Gamtosauginis-patirtinis ugdymas Girionių darželyje“.

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/DSDpsRSYosAoxw1NA

Gegužės 27 d.

Valanda tikslinama

,,Zoom” platforma

R. Sasnauskienė

Respublikinis integruotas bendrojo ugdymo mokyklų
5-10 klasių mokinių lietuvių kalbos, dailės, IT konkursas „Laimės akimirkos“.

Gegužės 1-31 d.

E. Žaromskienė

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų etiką lankančių 5-12 klasių mokinių ilgalaikis projektas: „Gerumui karantino nėra”. V tema: „Gerumu dalinuosi su šeima”.

Gegužės 3 d. -

gegužės 25 d.

A. Čibirienė

Kauno rajono pradinių klasių mokinių ir tikybos mokytojų renginių ciklas „Mano darbai Mamai ir Marijai“, skirtas Motinos dienai ir Švč. Mergelės Marijos mėnesiui paminėti.

Gegužės mėn.

L. Montrimaitė

Kauno rajono 5-11 klasių mokinių, lankančių tikybos pamokas, kūrybinių darbų virtuali paroda „Šv. Juozapas – autoritetas tėvystei“.

Gegužės,birželio mėn.

L. Montrimaitė

Respublikinė ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, pradinių klasių mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų kūrybinių darbų ir nuotraukų paroda „Žydinčios tvoros”.

Gegužės,birželio mėn.

R. Sasnauskienė

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali teatrinių improvizacijų  šventė „Žaidžiu su pasaka“.

Gegužės mėn.

R. Sasnauskienė

Mokyklų, dalyvaujančių projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme” (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1.3. veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui”, konsultavimas.

Visą mėnesį Karmėlavos Balio Buračo gimnazija, Vilkijos gimnazija, Vandžiogalos gimnazija

 

V. Stipinienė

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS

Paraiškos rengimas Kauno rajono NSŠ  programų finansavimo konkursui.

Visą mėnesį

L.Montrimaitė

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai

TAU valdybos pasitarimas.

Data tikslinama

„Zoom” platforma

E. Žaromskienė

GGA projekto partnerių pasitarimas.

Data tikslinama

„Zoom” platforma

E. Žaromskienė

PROJEKTAI

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 4.0“ intelektinių projektų produktų rengimas.

 

Visą mėnesį

D. Klimantavičienė

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 4.0“ partnerių susitikimas nuotoliniu būdu.

Data tikslinama

 

D. Klimantavičienė

Projekto paraiškos rengimas pagal Erasmus+ program.

Iki gegužės 20 d.

L. Ruzgienė

KITA VEIKLA

Švietimo centro naujienlaiškio rengimas.

Visą mėnesį

L. Montrimaitė

Mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimų išvadų bei rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas, remiantis medicinos dokumentų išrašais.

Visą mėnesį

(Registracija tel. nr.:

8 37 380 065)

D. Balčiūnas

E. Šukienė

R. Zabielienė

R. Stonienė

J. Taleikytė

A. Markauskienė

R. Ramanauskienė

Pažymų dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo išvadų registravimas, dokumentų archyvavimas.

Visą mėnesį

E. Šukienė

R. Zabielienė

A. Markauskienė

Konsultacijų tėvams (globėjams/rūpintojams), švietimo  pagalbos specialistams, mokiniams teikimas.

Visą mėnesį

D. Balčiūnas

A. Markauskienė

R. Zabielienė

E. Šukienė

R. Stonienė

J. Taleikytė

R. Ramanauskienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas, remiantis ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos pažymomis bei medicinos dokumentų išrašais.

Visą mėnesį

(Registracija tel. nr.:

8 37 380 065)

R. Zabielienė

E. Šukienė

 

 

Karantino laikotarpiu Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba atnaujina savo darbą nuotoliniu būdu ir teikia nemokamas anonimines psichologines konsultacijas Kauno rajono gyventojams.

tel.: 8 66 428 828.

Darbo laikas

9-22 val. kasdien

J. Taleikytė

R. Ramanauskienė

R. Stonienė

 


 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Mitrulevičienė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Vyr. specialistas (sporto sk.)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Pareigybės aprašymas
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Edgaras Grigalaitis
Vyr. specialistas
(8 602) 37 957
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas
Renaldas Baranauskas
Vyr. specialistas