Paraiškos / Konkursai

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAVIMUI KULTŪROS PROJEKTŲ,,ŠIUOLAIKINĖS SENIŪNIJOS“ FINANSAVIMO KONKURSE

             Kauno rajono savivaldybė tęsia tvarios kultūros puoselėjimą – kūrybinis bendruomeninis projektas, prasidėjęs ,,Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022“ metu ir sulaukęs itin aktyvaus Kauno rajono bendruomenių įsitraukimo gyvuos toliau. Tai projektas, kuris skatina susitelkimą, stiprių ryšių kūrimą ir Kauno rajono unikalumo, istorijos, tradicijų bei legendų aktyvų reprezentavimą, paremtą šiuolaikiškais meniniais ir kultūriniais sprendiniais. Prie šio projekto įgyvendinimo iki šiol prisidėjo itin gausus Lietuvos ir užsienio menininkų skaičius. Kiekvienas jų pastebėjo Kauno rajono potencialą ir džiaugėsi galimybe kurti jame bei su viltimi žvelgė į ateitį. Projekto metu buvo sukurta apie 100 išliekamųjų kultūros produktų Kauno rajone, kurie prisidėjo prie aktyvaus kultūrinio turizmo skatinimo ir Kauno rajono kraštovaizdžio garsinimo tarptautiniu mastu. Džiugu, kad prasmingi darbai gali būti plėtojami toliau. Kviečiame Kauno rajono įstaigas ir organizacijas, užsiimančias menine ir/ ar kultūrine veikla, teikti paraiškas konkursiniam finansavimui laimėti bei toliau puoselėti Kauno rajono bendruomeniškumą ir kultūrinį identitetą.

Paraiškų teikimas: paraiškos teikiamos iki vasario 28 d. 15:00 val. word formatu el. pašto adresu: milda.rutkauskaite@krs.lt ir užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris. Fizinės paraiškos pristatomos į Kauno r. savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 312 kab. (Savanorių pr. Kaunas).

Konkurso rezultatai: rezultatai skelbiami ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo mėn. 17 d. Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt.

            Atkreipiame dėmesį:

Skelbiamame konkurse gali dalyvauti juridiniai ne pelno siekiantys asmenys, kurie yra registruoti Kauno rajone ir vykdo meninę ir/ar kultūrinę veiklą;

Projektai pateikiami konkursui turėtų atitikti bent vieną iš šių prioritetų: ne mažiau kaip dviejų meno sričių bendradarbiavimo skatinimas; Kauno rajono istorijos, tradicijų ir žymių krašto žmonių, objektų išryškinimas; ,,Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022“ veiklų tęstinumas.

Kilus klausimams dėl paraiškų ir/ar jų teikimo kreiptis į Kauno rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus pavaduotoją kultūrai Luką Alsį (lukas.alsys@krs.lt, +37060092964).

2023-01-26 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS NR. 47 DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROJEKTŲ „ŠIUOLAIKINĖS SENIŪNIJOS“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROJEKTŲ „ŠIUOLAIKINĖS SENIŪNIJOS“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROJEKTŲ „ŠIUOLAIKINĖS SENIŪNIJOS“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONKURSO PARAIŠKA

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROJEKTŲ„ŠIUOLAIKINĖS SENIŪNIJOS“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO SUTARTIS

PROJEKTO ĮVYKDYMO ATASKAITA


 2019 m. Kauno rajono etninės kultūros projektų dalinio finansavimo konkursas

Nuostatai (2-as etapas)

Paraiškos forma

Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymas dėl finansavimo skyrimo 2019 m.


 2018 m. Kauno rajono kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursas

Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymas

Nuostatai

Paraiškos forma

Sutarties forma

Ataskaitos forma

Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymas dėl finansavimo skyrimo 2018 m.


 

 2017 m. Kauno rajono kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursas

Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymas

Nuostatai

Paraiškos forma

Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymas dėl finansavimo skyrimo 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Lukas Alsys
Vedėjo pavaduotojas (kultūrai)
(8 37) 79 85 60
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Lina Kasputienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Asta Lukošaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 73 16 80
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Milda Rutkauskaitė
Vyr. specialistė
(8 37) 733 373
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Vyr. specialistas (sporto sk.)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Inga Zavackienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Mitrulevičienė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 614) 88 275
Pareigybės aprašymas
Simona Banionienė
Vyr. specialistė (centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
8 (672) 32423
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Pareigybės aprašymas
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Edgaras Grigalaitis
Vyr. specialistas
(8 602) 37 957
Pareigybės aprašymas
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytoja
8 646 44 761