Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus

Kauno rajono muziejaus filialas - Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus

Muziejaus istorija

 

      Nuo seno Vilkijoje, Kauno Mažojoje gatvėje, garsėjo namas, pažymėtas antru numeriu. XVIII a. pr. šioje vietoje buvo pastatyta Vilkijos antrosios bažnyčios klebonija.
 Iki mūsų dienų iš viso ansamblio teliko senosios klebonijos pastatas ir dalis sodo.

 

1862–1864 m. šiame name gyveno garsus tautosakininkas, etnografas ir kalbininkas Antanas Juška. Vėliau čia laikinai buvo apsistojęs į Vilkiją ištremtas Kazimieras Jaunius.

 

              

1892 m. bažnyčia gaisro metu sudegė. Po kurio laiko buvo pastatyta nauja bažnyčia, o šalia jos ir nauja klebonija. 
Senoji klebonija buvo parduota miestelėnams. 
Prieš Antrąjį pasaulinį karą namą nupirko akušerė O. Mongirdienė ir jos antras vyras poetas A. Fiodorovas. Naujieji šeimininkai namą pavertė savotišku kultūros centru.
Pas juos dažnai svečiuodavosi, o kartais ir apsigyvendavo tokie garsūs mokslo, meno ir kultūros žmonės kaip M. K. Čiurlionis, P. Kalpokas, A. Žmuidzinavičius, N. Rerichas,
B. Dauguvietis, V. Mykolaitis-Putinas, S. Nėris, P. Cvirka, A. Gricius, K. Binkis, A. Herbačiauskas, J. Naujalis, J. Buninas, A. Sabaliauskas, A. R. Niemis, V. Kuzma, Laimingas
Žemgalių Jaunutis ir daug kitų iškilių to metų žmonių.

 

1970 m. Vilkijos senoji klebonija įtraukta į vietinės reikšmės istorijos paminklų sąrašą.

 

1979 m. iš O. Mongirdienės namą, planuodamas čia įkurti Vilkijos miesto kraštotyros muziejų, nupirko Kauno rajono vykdomasis komitetas. Pastato restauravimo projektas
parengtas 1984 m. 1989 m. muziejaus kūrėju ir vadovu buvo išrinktas Kauno žaliųjų klubo „Atgaja“ narys Arūnas Sniečkus.

 

 

1990 03 07–muziejaus darbo pradžios metai.

 

1998 m. muziejus tapo pavaldus Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriui. Tuo laiku muziejus eksponatų saugykla buvo aprūpinta pagrindinėmis priemonėmis,
patvirtintas muziejaus statusas, įvesta signalizacija, finansiškai paremtos kelios edukacinės programos.

 

Ekspozicija

A. ir J. Juškų gyvenimas ir darbai, Vilkijos krašto žmonės ir jų buitis.

 

Rinkinys

A. ir J. Juškų archyvas;

Tautosakos istorijos rinkiniai;

Krašto istorijos rinkiniai;

Muziejaus pastato istoriją atspindintys rinkiniai;

Apylinkių liaudies buities ir meno rinkiniai;

Biblioteka.

 

Didžiąją muziejaus fonduose saugomų eksponatų dalį sudaro tai, kas vienaip ar kitaip susiję su Antano ir Jono Juškų gyvenimu ir darbais.

 

Muziejus ypač didžiuojasi saugomais XIX a. pab. spausdintais brolių A. ir J. Juškų darbais, originaliais Vydūno laiškais, B. Buračo asmeninės bibliotekos knygomis,
nemenkais liaudies buities, senosios Vilkijos miesto ir gyventojų fotografijų, dokumentų rinkiniais, nedidele, bet įvairia archeologijos kolekcija.

 

Ypatingas muziejaus simbolis ir kartu pirmasis muziejaus įsigytas eksponatas – J. Tumo-Vaižganto knygelė „Lietuvių literatūra rusų raidėmis ir Broliai Juškos-Juškevičiai“,
išspausdinta 1924 m. Kaune.

 

Informacija lankytojui

 

Darbo laikas:

antradieniais–šeštadieniais 8–17 val.

Bilieto kaina:

su ekskursijos vadovu – 2 Lt;

be ekskursijos vadovo – 1 Lt.

 

Papildomos paslaugos

 

Ekskursijų į muziejų užsakymas;

Ekskursijų, Vilkijos apylinkių istoriniais-mitologiniais maršrutais, užsakymas;

Paskaitų ciklo ir pamokų Kauno rajono mokyklų moksleiviams organizavimas istorijos, mitologijos, tautosakos ir kitomis temomis.

 

 

 

Parodos

Muziejuje rengiamos liaudies menininkų ir profesionalų tapybos, skulptūros, kraštotyros, šiuolaikinės tekstilės ir grafikos darbų parodos.      
 


Kultūrinė, šviečiamoji veikla

Folklorinių koncertų organizavimas;

Kalendorinių švenčių organizavimas;

Vakaronių organizavimas;

Susitikimų su užsienio folkloro kolektyvais organizavimas;

Edukacinių programų įgyvendinimas:

Kraštotyrinių stovyklų jaunesnių klasių moksleiviams organizavimas (per metus suorganizuojamos 7-9 tokio pobūdžio stovyklos);

Aplinkotyros centro veikla. Šis centras įkurtas 1994 m. Jame jaunesniųjų klasių moksleiviai mokomi pažinti ir pamilti juos supančią aplinką. Studijų metu tyrinėjama
krašto istorija, etnografija, gamta.

 

Kontaktai

Adresas Kauno Mažoji g. 2, Vilkija, LT-54228 Kauno rajonas.

Tel. (8 37) 55 64 00.

El. paštas ajjekm@gmail.com

Muziejininkas Arūnas Sniečkus.

 

Kitos žinios

Muziejaus steigėja Kauno rajono savivaldybė. 2013 m. gruodžio mėn. Kauno r. tarybos sprendimu buvo atliktas Kauno rajono muziejų struktūrinis pertvarkymas ir muziejus tapo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono muziejaus filialu.


Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-14 14:44:32