Priėmimo į neformaliojo švietimo mokyklas tvarka

PRIĖMIMAS Į GARLIAVOS MENO, RAJONO SPORTO, DZIUDO IR JOJIMO SPORTO  MOKYKLAS

 1.  Į Garliavos meno mokyklą, dirbančią pagal formaliojo švietimo programas, gali būti priimami vaikai ir mokiniai nuo 4 iki 18 metų.
 2.    Į Garliavos meno mokyklos Mėgėjų skyrių priimami vaikai ir jaunuoliai nuo 12 metų.
 3.   Priėmimas į Garliavos meno mokyklą vykdomas:

3.1. pagrindinis – gegužės–birželio mėnesiais;

3.2. papildomas – rugsėjo mėnesį;

3.3. esant laisvų vietų, priėmimo laikas gali būti pratęstas.

 1. Vaikai ir mokiniai priimami tėvų (globėjų ar rūpintojų) prašymu mokyklos direktoriui.
 2. Priimant ugdytinius į specialiųjų gabumų ir gebėjimų reikalaujančias grupes (dainavimo, muzikavimo, dailės) patikrinami gebėjimai (klausos, koordinacijos, ritmikos, balso ir kt.):

5.1. patikrą atlieka mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kurios pirmininkas direktorius arba jo pavaduotojas ugdymui;

5.2. remdamasis komisijos protokolu, mokyklos direktorius priima ugdytinius į jo vadovaujamą mokyklą savo įsakymu.

 1. Vaikams ir mokiniams išvykus iš Garliavos meno mokyklos, jų asmens bylos lieka mokykloje. Gavus neformaliojo švietimo mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, šiai mokyklai išsiunčiamos dokumentų kopijos arba pateikiama dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.
 2. Sporto mokyklų grupės komplektuojamos vadovaujantis Sporto mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais:

7.1. į sporto mokyklas priimami vaikai ir mokiniai nuo 6 metų, atsižvelgiant į mokyklos veiklos specifiką ir programų pasiūlą;

7.2. ugdytinių priėmimas į sporto mokyklas vykdomas ištisus metus (jei grupės nesukomplektuotos). Pagrindinis – nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 dienos;

 1. Ugdytinio priėmimas į neformaliojo ugdymo mokyklas įforminamas sutartimi.
 2. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos mokinių duomenų bazę,  formuojama jo asmens byla.
 3. Mokestį už neformaliojo švietimo paslaugas nustato Kauno rajono savivaldybės taryba.
 4. Priimamų į meno ir sporto mokyklas ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su mokėjimo už programas (būrelius) įkainiais ir tvarka.

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja ugdymui
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja kultūrai
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja finansams
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas sportui
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 49
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 62
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 73 16 80
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 49
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 62
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 49
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 73 16 80
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. inžinierius
(8 37) 33 27 14
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 14
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 86 06
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 35 82
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 86 06
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 25 17
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Ieva Nefienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 98
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 98
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 98
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 70
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 70
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 70
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 29 23
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 28 14
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 60
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 35 32
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 60
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 60
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 60
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 39 72 96
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 28 14
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 35 32
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 79 57 30
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 73 16 80
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Alvydas Dabrišius
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Mindaugas Marcinkevičius
Vairuotojas
(8 687) 92 414
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas