Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TREČIOJI KONSULTACIJA 2017-11-14

2017 m. lapkričio 14 d. įvyko trečioji konsultacija LL 3  kūrybinei komandai. Komandą konsultavo Snieguolė Vaičekauskienė. Dalyvavo 11 kūrybinės komandos narių. Konsultacijos turinys:

  1. Pasidalinimas atradimais pairinkta tema.
  2. Temos gryninimas. Veiklos krypčių numatymas, tikslų ir uždavinių išsikėlimas.
  3. Tyrimo planavimas.

Konsultacijos metu prisimintos praeitoje konsultacijoje svarstytos darbinės temos. Kiekviena grupė pristatė savo gilinimosi į pasirinktas temas atradimais (pasidalytoji lyderystė, grįžtamasis ryšys, mokytojo kompetencijos, emocinio intelekto ugdymas, bendradarbiavimas). Pristatymuose buvo akcentuota, kad sėkmė aukščiausiu lygiu priklauso nuo emocinio intelekto ugdymo.

Dirbant grupėse buvo formuluojama pokyčio tema. Iš kelių pasiūlytų temų suformuluota galutinė – Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams.

Toliau dirbant grupėmis suformuluoti pasirinktos temos tikslai ir uždaviniai.

Tikslas 1. Siekti pozityvios komunikacijos pamokoje:

  • Stiprinti mokytojo emocinį intelektą;
  • Mokytis atpažinti kiekvieno mokinio ugdymosi galias ir parinkti tinkamas mokymo(si) strategijas.

Tikslas 2. Pagerinti komunikaciją su mokinio tėvais:

  • Įtraukti tėvus į mokinių ugdymą(si);
  • Kurti pozityvius mokinių tėvų ir mokyklos santykius.

Konsultacijios metu aptartas pasirengimas  kūrybinių komandų susitikimui lapkričio 29 d.  Birštone (patirčių pristatymas – procesas, temos, laukiami rezultatai. Kokio pamatuojamo rezultato sieksime?)

Susitarta kitą konsultaciją organizuoti gruodžio 7  d. d. 10 val. Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje, Savanorių 192.