Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Pirmasis LL3 susitikimas

Gegužės 31 d. Kauno rajono Lapių pagrindinėje mokykloje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ įžanginis renginys, kurio tikslas – pristatyti projekto idėjas ir naudą savivaldybei, burti bendruomenę ir pradėti diskusijas dėl siekiamo pokyčio ir jo įgyvendinimo, susitarti dėl veiklos principų ir siekiamų rezultatų. Projekto veikla siekiama tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos.

Šio projekto  koordinatorė Kauno rajono savivaldybėje Skaidrutė Kriukienė supažindino dalyvius su projekto tikslais ir uždaviniais,  kūrybinės komandos vadovė Jūratė Chudinskienė pristatė savivaldybės kūrybinę komandą, kuri inicijuos ir įgyvendins pokyčius savivaldybės teritorijoje esančiose švietimo įstaigose.  Savo darbo sėkmės istorija pasidalijo  Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė.

Projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių kuratorė Olivija Saranienė paragino susitikimo dalyvius teikti paraiškas dalyvauti švietimo lyderystės magistrantūros studijų programoje ISM Vadybos ir ekonomikos fakultete, kurių tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos švietimo vadybos profesionalus – lyderius, gebančius kurti ir įgyvendinti lyderystės vardan mokymosi misiją įvairaus tipo ugdymo įstaigose bei  švietimo valdymo ir savivaldybės institucijose.