Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ SEPTINTOJI KONSULTACIJA 2018-03-06

Kovo 6 d. įvyko septintoji LL3 kūrybinės komandos konsultacija. Koncultaciją organizavo kūrybinės komandos konsultantės Rūta Gudmonaitė ir Snieguolė Vaičekauskienė.

Konsultacijos paskirtis:

 1. Koncepcijos gryninimas, pristatymas. Rodiklių aptarimas.
 2. Koncepcijos detalizavimas. Modelio kūrimas.
 3. Veiklų mokyklose pristatymo planavimas.

Komandos nariai, dirbdami poromis, parengė priemonių pristatymus (iš viso 5 priemonių):

 1. Organizuoti mokymus ir praktikas pedagoginiam personalui apie šiuolaikinių mokinių mokymosi ypatumus;
 2. Stiprinti mokytojų gebėjimus vertinti ugdymo poveikį ugdymosi rezultatams;
 3. Tobulinti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą, skatinant komunikuoti ir veikti kartu;
 4. Organizuoti mokymus apie emocinę kompetenciją.;
 5. Sudaryti sąlygas mokytojams komunikuoti, bendradarbiauti, dalijantis grįžtamuoju ryšiu apie asmenines patirtis.

Vykstant aptarimui, kuriame kalbėjo visi konsultacijos dalyviai ir svečiai, buvo aptarti tokie dalykai:

 • Ar mokytojas domisi, kaip vaikas jaučiasi;
 • Kada ir kaip galima matuoti ugdymo poveikį;
 • Svarbu apsibrėžti, ką matuosime, kaip ugdymo poveikį;
 • Svarbu parinktų ugdymo metodų adekvatumas;
 • Galima paklausti mokinių, kaip jie gali teikti GR apie pamokas;
 • Mokiniams svarbu žinoti, kad jie mokytojams rūpi;
 • Pozityvi komunikacija – efektyvi komunikacija.

Išsiaiškinta modelio sąvoka. Modelis – tai sistema, kuri atskleidžia apibendrintas taisykles, sąvokas ir ryšius, ir kurią žmonės gali kopijuoti, kad pasiektų panašius rezultatus. Komandos nariai, išrinkę iš priemonių plano raktinius žodžius, svarbias mintis, pabandė sukurti projekto modelį.

Vyko diskusija, kaip organizuoti projekto idėjų pristatymą mokyklų bendruomenėms. Susitarta pristatymus organizuoti kartu su mokymais. Projektas bus pristatomas visų bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms, kartu sudarant galimybę pagilinti žinias projekto temos aktualiais klausimais. Pristatymo grupėje ne mažiau 30 žmonių.

 Konsultacijos rezultatai – išgryninta projekto  koncepcija ir rodikliai,  koncepcija detalizuota, sukurtas preliminarus projekto modelis, susitarta dėl projekto pristatymo ir mokymų organizavimo mokyklose.