Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ KONSULTACIJA 2017- 06-28

Birželio 28 d. įvyko pirmoji konsultacija LL3 kūrybinei komandai. Komandą konsultavo Rūta Gudmonaitė, vadybos konsultavimo įmonės “Primum Esse” konsultantė, Lyderių laiko konsultantė ir dėstytoja, sertifikuota švietimo lyderystės konsultantė. Konsultacijos paskirtis – tiksliau suprasti projekto esmę ir struktūrą, susitarti dėl labai bendros temos ir kitų žingsnių. Įvardintos projekto veiklos savivaldybėje.

            Konsultacijos metu pristatytas projekto siekiamas rezultatas – kiekviena projekte dalyvaujanti savivaldybė parengia ir įgyvendina į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą pokyčio projektą. Įvardinti pokyčio projekto kūrimo ir įgyvendinimo etapai:

  1. Problemos identifikavimas (2 mėn.)
  2. Situacijos analizė ir veiklos planavimas (4 mėn.)
  3. Pokyčio projekto įgyvendinimas (9 mėn.)
  4. Pokyčio projekto vertinimas (3 mėn.)
  5. Pokyčio projekto tvarumo planavimas (2 mėn.)

            Siekdama rezultato komanda remsis Profesinis kapitalo samprata  (A.Hargreaves, M.Fullan) – sprendimų priėmimo kapitalas, žmogiškasis kapitalas, socialinis kapitalas.

Konsultacijos metu vyko diskusija   apie švietimo bendruomenių “karščiausius" klausimus.  Įvardinta mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo bei atsakomybės pasidalinimo trukūmas; mokinių ir mokytojų tarpusavio santykių problemos (etikos kodekso poreikis); mokymosi motyvacijos (mokiniams) ir gebėjimo ugdyti mokymosi kompetenciją (pedagogams) stoka. Kūrybinė komanda ieškojo bendrų susitarimų dėl būsimo pokyčio projekto temos. Ieškant pokyčio projekto temos, apsibrėžtas minčių laukas:

1) nuo draudimo iki skatinimo (pamokose ir ne tik);

2) nuo standartų/stereotipų iki kūrybiškumo.

Susitarta kitą konsultaciją organizuoti rugsėjo 14 d. 10 val. Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje, Savanorių 192, Kaunas