Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PROJEKTO "LYDERIŲ LAIKAS 3" KETVIRTOJI KONSULTACIJA 2017-12-07

2017-12-07 įvyko ketvirtoji LL3 kūrybinės komandos konsultacija. Koncultaciją organizavo kūrybinės komandos konsultantės Rūta Gudmonaitė ir Snieguolė Vaičekauskienė. Konsultacijos metu kūrybinės komandos nariai, dalyvavę kūrybinių komandų susitikime Birštone (lapkričio 29 d.) apibendrino savo patirtis ir atradimus.

Susiskirstę grupelėmis, dalyviai 5–7 sakiniais aprašė savo projekto galutinio rezultato vizijas. Buvo pasiūlytos tokios vizijos:

Mokytojai – autoritetas bendruomenėje. Jie pasitiki savimi, turi aukštą savivertę, yra patenkinti darbu profesionalai.  Mokinių draugai.

Motyvuoti mokiniai, nebijantys, iniciatyvūs, gerai besijaučiantys. Patiria sėkmę kiekvienas pagal savo gebėjimus. Aukšti pasiekimai.

Geras mikroklimatas.

Tėvams rūpi mokykla. Jie pasitiki mokytojais kaip profesionalais. Sistemingai ir noriai bendradarbiauja ir yra aktyvūs mokyklos pagalbininkai.

Laimingas vaikas, šeima ir bendruomenė.

Kai pradarai duris, matai besišypsančius mokytojus ir mokinius. Geranoriškas mokytojų ir mokinių dialogas. Mokiniai mokosi iš savo klaidų. Klausia ir gauna/randa atsakymus. Yra motyvuoti siekti pažangos.

Pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas tarp mokytojų ir administracijos. Tarp kolegų, siekiant įgyvendinti mokymosi strategijas. Pasitikėjimu grįstas mokytojų ir tėvų dialogas siekiant mokymosi sėkmės.

Gyvenimas mokykloje turi prasmes. Visi vaikai patirs sėkmę ir noriai dalyvaus mokyklos  gyvenime. Visi mokytojai gebės taikyti mokymosi strategijas, didžiuosis pedagogo profesija, bus Lietuvos švietimo proceso dalyvis.

Tėvai bus patenkinti ryšiu su mokykla, teikiama ugdymo kokybe ir dalyvaus mokyklos gyvenime.

 Vizijos įgyvendinimui numatytas (dar kartą patikslintas) bendras tikslas – Siekti pozityvios komunikacijos tarp ugdymosi proceso dalyvių.

Uždaviniai:

  1. Stiprinti mokytojo emocinį intelektą.
  2. Parinkti tinkamas mokymo(si) strategijas.
  3. Įtraukti tėvus į mokinių ugdymą(si).

 

Pasiskirstę grupelėmis dalyviai kiekvienam tikslui apgalvojo  priemones pagal naudingumo, naujumo, subjektų įtraukimo kriterijus.

Antroje konsultacijų dalyje į svarstymus įsijungė LL3 Formaliųjų ir Neformaliųjų studijų dalyviai, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose, tuo pastiprindami komandos darbą. 

Konsultacijos rezultatas – patikslintas pokyčio projekto tikslas: Siekti pozityvios  komunikacijos tarp ugdymosi proceso dalyvių.  Numatytos priemonės projekto uždaviniams įgyvendinti, kurios dar bus tikslinamos.