Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

„Lyderių laiko 3“ pokyčio projekto baigiamoji konferencija

Gegužės 3 d. Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijoje vyko  LL3 Kauno rajono savivaldybės pokyčio projekto baigiamoji konferencija „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams: patyrimai ir perspektyvos“.

Renginyje dalyvavo  projekto koordinatorė Kauno rajono savivaldybėje Skaidrutė Kriukienė, Mokyklų tobulinimo centro projektų vadovė, švietimo ekspertė Eglė Pranckūnienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja Snieguolė Vaičekauskienė, LL3 švietimo lyderystės konsultantė Rūta Gudmonaitė, LL3 Kauno rajono savivaldybės kūrybinės komandos nariai, Kauno rajono mokyklų mokytojai ir vadovai.

Konferencijos dalyvius pasveikino Kauno rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė Irena Marcinkevičienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius.

Konferencijos dalyviai išklausė 11 pranešimų, kartu su pranešėjais pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinto projekto rezultatais. Akcentuota, kad LL3 – tai reikšmingas ugdymo kokybei, mokinių pasiekimų gerinimui skirtas projektas, atnešęs daug naudos mokykloms, paskatinęs mokytojus, mokinius ir tėvus pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti, keistis ir tobulėti.

Renginio pabaigoje pristatyta  Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu patvirtinta projekto tvarumo palaikymo grupė.

Konferencijos medžiaga pridedama:

 Projekto sėkmės ir iššūkiai. Jūratė CHUDINSKIENĖ, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Pozityvūs ir kokybiški ryšiai. Rūta GUDMONAITĖ, LL3 švietimo lyderystės konsultantė

Profesinis dialogas kaip mokytojų mokymasis. Jūratė PILSUDSKIENĖ, Neveronių gimnazijos anglų kalbos mokytoja

Profesinis dialogas kaip būdas siekti sėkmingesnio mokinių ugdymo(si). Rima VELIČKIENĖ, Zapyškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja

 Stažuotės – kaip  mokymasis iš kitų patirties. Valė URBELIENĖ,  Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė

Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) procese: lūkesčiai ir tvermės efektas. Snieguolė VAIČEKAUSKIENĖ, NMVA Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja

 Lyderystė bendrakūrai ir pedagogų saviveiksmingumas. Renata VALAITYTĖ-RAMUCKIENĖ, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Bendradarbiavimas su mokinių tėvais: pozityviai komunikuodami pasiekiame daugiau. Aušra GUŽAUSKIENĖ, Ilgakiemio mokyklos-darželio direktorė

Kaip ir kodėl pozityviname procesus per „TAMO“? Vaida TROFIMIŠINIENĖ, Raudondvario gimnazijos direktorė, Rūta ŽIČKEVIČIENĖ, Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Septintokų ūgtis LL3 projekto metu. Dalė KELIAUSKIENĖ, Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

Rūpesčiai ir lūkesčiai: kaip palaikysime projekto idėjų tvarumą? Dalia BRAZIENĖ, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė