Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ VIENUOLIKTOJI KONSULTACIJA 2019-01-18

2019-01-18 įvyko vienuoliktoji LL3 kūrybinės komandos konsultacija. Konsultaciją organizavo kūrybinės komandos konsultantės Rūta Gudmonaitė ir Snieguolė Vaičekauskienė. LL3 rajono kūrybinės komandos vadovė Jūratė Chudinskienė trumpai pristatė atliktus darbus – parengtas planas, numatyti pokyčio įgyvendinimo rodikliai, išbandytos pilotinėse mokyklose projekto metu numatytos veiklos – profesiniai dialogai ir bendravimo su tėvais reglamentai. Taip pat pasidžiaugė stažuotėmis Lietuvoje ir užsienyje. Komandos nariai aptarė stažuočių rezultatus ir pasidalijo patirtimi apie profesinių dialogų organizavimą 2018–2019 m.m. Kūrybinės komandos nariai pasidalino stažuočių Suomijoje ir Estijoje patirtimi, išvardino svarbiausius stažuotėse užfiksuotus dalykus, darančius įtaką pokyčiui: dėmesys švietimo kokybei ir mokytojo savijautai, pasitikėjimas mokytoju ir mokyklos vadovu, kritinio mąstymo ugdymas, prasmės ir biurokratijos ir santykis. Dirbdami grupėse, komandos nariai aptarė profesinių dialogų prasmingumą, jų poveikį mokiniams ir mokytojams, apibendrino projekto rezultato rodiklius, išskyrė esminius dalykus. Akcentuota, kad pozityvi komunikacija – tai bendravimas, kuriantis kokybę, skatinantis augti. LL3 rajono kūrybinės komandos vadovė Jūratė Chudinskienė akcentavo, kad pokyčio projektas „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams“  tęsiamas iki 2019 m. kovo mėn.,, trumpai pristatė atliktus darbus: kūrybinės komandos nariai sėmėsi patirties užsienio stažuotėse Suomijoje, Estijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje, apibendrino įgytą patirtį ataskaitose, pristatė pedagogų bendruomenėse; mokyklose buvo rengiami profesiniai dialogai, akcentuojamas pozityvus bendravimas; penkiose projekto pilotinėse mokyklose profesiniai dialogai įtraukti į pedagogų etato sandarą, ugdymo, veiklos planus; užtikrintas veiklos tęstinumas, sistemiškumas (tvarumas); numatomi poveikio rodikliai; pasiūlyta mokyklų vadovams rengiant metų ataskaitas atsižvelgti į dalyvavimą pokyčio projekto veiklose; Suomijos mokyklų patirtis pristatyta Kauno rajono merui.

            Konsultacijos pabaigoje susitarta paskutinę – dvyliktąją konsultaciją organizuoti kovo 6 d. Kovo 15 d. bus organizuojamas renginys bendruomenei – LL3 projekto įgyvendinimo  apibendrinamoji konferencija Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Balandžio mėn. bus organizuotas dar vienas renginys bendruomenei – LL3 magistrų darbuose išryškintų aktualijų pristatymas rajono pedagogams. Aptartos projekto tvarumo palaikymo idėjos – Direktorių profesiniai  dialogai,  tvarumo palaikymo iniciatyvinės grupės sukūrimas, dalyvavimas Erasmus+ projektuose, direktorių užduočių derinimas, atsižvelgiant į projekto idėjas, ir kt.