Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ DEŠIMTOJI KONSULTACIJA 2018-09-21

Rugsėjo 21 d. įvyko dešimtoji konsultacija LL3 kūrybinei komandai. Komandą konsultavo Rūta Gudmonaitė ir Snieguolė Vaičekauskienė. Dalyvavo Rasa Šnipienė, LL3 projekto vadovė, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja.

Konsultacijos paskirtis:

  1. Veiklų, mokymų, stažuočių aptarimas/korekcijos ir tolesnis planavimas
  2. Rezultato rodikliai
  3. Vertinimo objektas ir periodiškumas (matavimas).

LL3 rajono kūrybinės komandos vadovė Jūratė Chudinskienė trumpai pristatė atliktus darbus – parengtas planas, numatyti pokyčio įgyvendinimo rodikliai, išbandytos pilotinėse mokyklose projekto metu numatytos veiklos – profesiniai dialogai ir bendravimo su tėvais reglamentai. Taip pat pasidžiaugė LL3 mokykliniais renginiais (mokymais), ir savivaldybės pokyčio projekto pristatymo renginiais, kurie apėmė  visas mokyklas.

Komandos nariai aptarė stažuočių rezultatus ir pasidalijo patirtimi apie profesinių dialogų organizavimą 2017–2018 m.m. pavasarį ir jų tęstinumą 2018–2019 m.m.

Komanda, vadovaujama Rūtos Gudmonaitės ir Snieguolės Vaičekauskienės, dar kartą aptarė veiksnius, darančius įtaką pokyčiui. Dirbdami grupėmis, komandos nariai  patikslino projekto rezultato rodiklius ir jų matavimus kiekvienam išsikeltam projekto veiklos uždaviniui. Konsultacijai baigiantis buvo pastebėta, kad būtina rodiklius ir jų matavimus dar kartą aptarti, susisteminti ir išskirti svarbiausius.

Konsultacijos rezultatai

  1. Aptarta profesinių dialogų organizavimo metu įgyta patirtis.
  2. Suplanuotos veiklos iki sekančios konsultacijos (darbas pagal planą, akcentuojant mokymus, tyrimus, profesinius dialogus, bendradarbiavimą su tėvais).
  3. Numatyta „Focus“ grupėje susisteminti konsultacijos metu aptartus projekto veiklos rezultato rodiklius ir jų matavimo būdus.

          Susitarta kitą konsultaciją (nuotolinę)  organizuoti 2018 m. gruodžio mėn.  Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje, Savanorių 192.