Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Kokybės krepšelis“

6 Kauno rajono mokyklos dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. Per 2 metus projekte dalyvaujančioms 180 bendrojo ugdymo mokyklų numatyta skirti 24 mln. eurų. Parengti konsultantai padėjo mokykloms pasirengti Veiklos tobulinimo planus, orientuotus į 5-8 klasių mokinių pažangą. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, edukacinėms aplinkoms kurti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Garliavos Jonučių progimnazija buvo tarp 30-ties pirmųjų nuo 2019 m. į projektą pakviestų dalyvauti mokyklų. Ugdymo įstaigai skirta 324 866 Eur pasirengtam Veiklos tobulinimo planui 2020–2021 m. įgyvendinti. Progimnazijoje pastebimai pasikeitė biblioteka, atsirado dendrologinis takas, rengiamos gamtos mokslų, menų, muzikos laboratorijos, lauko klasės, teikiama papildoma pagalba gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams, tobulinami mokytojų technologiniai, anglų kalbos įgūdžiai, kuriamos CLIL programos 2-4 ir 5-8 klasėms (integruotas anglų kalbos ir gamtamokslinių mokomųjų dalykų kursas), perkama įranga organizuojamoms probleminio mokymosi dienoms (PROMODI) tobulinti. Progimnazija atvira dalintis savo patirtimi, projekto pabaigoje planuoja organizuoti respublikinę konferenciją, kurioje pasidalins iš Kokybės krepšelio lėšų įvykdyta veikla, pokyčiais mokykloje ir jų nauda bendruomenei.

Nuo 2020 m. rugsėjo Kokybės krepšelio projekte dalyvauja dar 5 rajono mokyklos: Čekiškės Prano Dovydaičio ir Piliuonos gimnazijos, Ežerėlio, Kulautuvos ir Šlienavos pagrindinės mokyklos. Šios ugdymo įstaigos, padedant konsultantams, pasirengė 2 metų Veiklos tobulinimo planus ugdymo kokybei gerinti. 2020–2021 m. m. joms skirta 126 378 Eur (po 354 Eur vienam 5-8 klasių mokiniui). 15 proc. šių lėšų skyrė savivaldybė – 24 345,9 Eur.

Jeigu Savivaldybė įvykdo sutartyje su NŠA numatytus įsipareigojimus (sumažina mokyklų 5–8 jungtinių klasių skaičių, mokyklų, kuriose mokosi iki 120 mokinių, skaičių ir ne visu etatu dirbančių mokytojų skaičių) šios lėšos kompensuojamos. 2020 m. savivaldybė visas reikalaujamas sąlygas įvykdė ir Garliavos Jonučių progimnazijai pirmus projekto metus skirta 24 384 Eur suma buvo grąžinta.

 Plačiau apie projektą „Kokybės krepšelis“: https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis

Projekto veiklos Kauno rajono mokyklose

Garliavos Jonučių progimnazijoje:    https://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/index.php/kokybes-krepselis 

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija:   http://www.cekiske.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1353&Itemid=55

 Kulautuvos pagrindinė mokykla:   https://kulautuvosmokykla.lt/veikla/projektai

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932; 8 685 82 099
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730; 8 682 23 172
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555; 8 652 90 379
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Mitrulevičienė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Vyr. specialistas (sporto sk.)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Pareigybės aprašymas
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Edgaras Grigalaitis
Vyr. specialistas
(8 602) 37 957
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Kristina Ivaškevičienė
Valytoja
Renaldas Baranauskas
Vyr. specialistas