Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Projekto mokymai Austrijoje.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams”. Gruodžio 2-7 dienomis Austrijoje, Karintijos žemėje vyko projekto mokymai, kuriuose dalyvavo 11 pedagogų iš Kauno rajono ilgųjų gimnazijų ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius. Mokymus surengti padėjo švietimo ir tarpininkavimo agentūros vadovė Aldona Biedermann. Projekto dalyviai susipažino su Austrijos švietimo sistema nuo pradinės mokyklos iki profesijos įgijimo, lankėsi įvairaus tipo ugdymo įstaigose, stebėjo pamokas, dalyvavo diskusijose apie Austrijos švietimo ypatumus.

 Stažuotės dalyviai lankėsi dviejose naujo tipo vidurinėse mokyklose, dviejose gimnazijose ir vienoje profesinėje mokykloje. Vaitensfeldo vidurinės mokyklos direktorius ponas Helmut Lackner pasidalijo mintimis apie aukštą mokytojo savivertę, darbo motyvaciją, pasitikėjimą ir rūpinimąsi mokiniais, jų poreikių pažinimą ir pagalbos teikimą. Jis papasakojo apie bendravimą su tėvais, apie pozityvų mokyklos ir seniūnijos bendradarbiavimą ir ugdymo proceso finansavimą. Supažindino su būsimų pedagogų rengimu, jaunų mokytojų praktika bei mokytojų tarpusavio santykiais ir dalykiniu bendradarbiavimu.

 Apie mokytojų savarankiškumą ir pozityvų skatinimą veikti, išreikšti save įvairiose veiklose kalbėjo ir Althofeno vidurinės mokyklos direktorė ponia Ingrid Zemrosser. Ji supažindino su mokytojų kompetencijų tobulinimu, prestižo didinimu. Papasakojo apie profesinį mokinių orientavimą mokykloje, bendradarbiavimą su profesinėmis mokyklomis ir įsidarbinimo galimybes Karintijos žemėje. Šioje mokykloje mūsų pedagogai lankėsi pamokose, bendravo su mokytojais. Susipažino su elektroninio dienyno Skooly teikiamomis galimybėmis mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimui bei su mokykloje organizuojamomis projektinio darbo savaitėmis: komandinio darbo formavimo 5 kl., vasaros sporto 6 kl., slidinėjimo kursų 7 kl., kultūrine savaite Vienoje 8 kl.ir t.t.

 BG/BRG Mössinger gimnazijoje stažuotės dalyviai stebėjo pamokas, aptarė jose naudojamus aktyvius metodus ir vertinimą, kalbėjo apie pozityvią mokinių ir mokytojų komunikaciją. Gimnazijos direktorius ponas H.R. Mag. Harald A. Kaichler pristatė Karintijos žemės gimnazijų tinklą, savo gimnazijos ugdymo kryptis ir mokymo turinio ypatumus didelį dėmesį skiriant IT, darbo organizavimą. Mokinių atstovas Kristijanas pristatė gimnazijoje teikiamas galimybes ugdytis pagal pasirinktą planą ir profilį, dalyvauti įvairiuose projektuose ir konkursuose, baigiamųjų egzaminų sistemą.

 Ingeborg Bachmann gimnazijoje buvo surengta konferencija su mokytojais ir švietimo ministerijos atstovais. Gimnazijos mokytojų komanda pristatė gimnazijos vizitinę kortelę: kalbų mokymosi ir gamtos mokslų kryptis, vykdomus projektus ir konkursus, laimėjimus ir teikiamas paslaugas. Švietimo ministerijos atstovė ponia Mag. Barbara Bergner dar kartą supažindino su Austrijos švietimo sistema, atsakė į mūsų klausimus apie mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Diskusijose pasidalijome savo šalių įžvalgomis apie geros mokyklos koncepciją, aplankėme gimnazijos erdves.

 Lankėmės ir profesinėje gastronomijos mokykloje Vielbache, kuri pastatyta ir įrengta pagal joje dirbančių mokytojų sukurtą planą, kad būtų patogu ir mokytojams, ir mokiniams. Direkcijos atstovas Andreas Krall pristatė mokykloje rengiamas specialybes ir praktinio mokymo galimybes.

 Be plačios darbo programos daug pozityvių emocijų patyrėme dalyvaudami kultūrinėje programoje po Karintijos žemę, Klagenfurto miestą bei sostinę Vieną.