Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Projekto atsiradimo priežastys

Kaip atsirado projektas „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ (PŠUR)?

Projekto idėja gimė baigiant įgyvendinti nacionalinio projekto “Lyderių laikas 3” (LL3) savivaldybės pokyčio projekto veiklas ir norint užtikrinti šiame projekte pradėtų pokyčių tęstinumą. Stažuotės Estijoje ir Suomijoje komandai diskutuojant apie įgytas patirtis gimė idėja organizuoti profesinius dialogus mokyklų vadovams ir kitiems lyderiams, skatinti pasidalintąją lyderystę, suaktyvinti bendradarbiavimą tarp mokyklų, organizuoti stažuotes rajone, kitose savivaldybėse bei užsienio šalyse. Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius stengiasi sudaryti sąlygas kurtis reflektuojančioms, kūrybingoms ir profesionalioms pedagogų bendruomenėms, ugdyti švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų ir įvairioms darbo grupėms vadovaujančių asmenų pasidalintosios partnerystės ir lyderystės gebėjimus, siekiant geresnio mokyklų bendruomenių mikroklimato ir aukštesnių mokinių rezultatų. Buvo sumanyta suburti dešimties "ilgųjų" gimnazijų konsorciumą ir parengti Erasmus+ bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektą (KA101) „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“. Naujame projekte bus tęsiamos LL3 savivaldybės projekte „Pozityvi komunikacija ugdymo(si) rezultatams“ pradėtos veiklos, įtraukiant į pokyčius daugiau savivaldybės mokyklų.

Mokyklų direktoriai dažniau susitinka ir dalinasi patirtimi, o jų pavaduotojai, tiesiogiai atsakingi už ugdymo kokybę mokykloje, susiburia rečiau. Rengiant šį projektą buvo galvojama apie gimnazijų pavaduotojų ir kitų mokyklos lyderių kvalifikacijos tobulinimą. Projekto darbo grupė tikisi, kad iš mokymosi veiklų parsivežtos idėjos ir temos labai tiks jų profesiniams dialogams, suaktyvins pozityvaus švietimo idėjų įgyvendinimą mokyklose, kur vis dažniau susiduriama su mokytojų nuovargiu ar "perdegimu" dėl intensyvaus darbo krūvio, stiprins pedagogų savivertę.