Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Pozityviosios psichologijos mokėmės Ispanijoje

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius 2019 – 2020 m. laikotarpiu įgyvendins projekto „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ suplanuotas veiklas. Skyrius yra projekto koordinatorius, partneriai – Akademijos Ugnės Karvelis, Piliuonos, Babtų, Čekiškės Prano Dovydaičio, Domeikavos, Karmėlavos Balio Buračo, Neveronių, Raudondvario, Vandžiogalos, Vilkijos gimnazijos. Projektas parengtas siekiant, kad pozityviosios pedagogikos idėjos atneštų pokyčių į kuo daugiau mokyklų, kurti pozityvaus švietimo modelį ir jį diegti mokyklos bendruomenėse, todėl įvairių dalykų mokytojams sudarytos galimybės įgyti mokymo(si) ir  profesinės patirties kitose šalyse.

Pasirinktos skirtingų Europos regionų šalys (pietų, vidurio ir šiaurės) siekiant pažinti įvairių mokyklų patirtį. Nuo 2019 metų rudens iki 2020 metų pavasario bus stažuotės Ispanijos, Austrijos bei Suomijos ugdymo įstaigose. Mokyklų, dalyvaujančių projekte, pedagogų komandų nariai, grįžę iš mokymų, turės galimybę kūrybiškai pritaikyti pozityvios komunikacijos žinias bendradarbiaujant, dalinantis.

Spalio 13–19 dienomis suburti dešimties Kauno rajono „ilgųjų“ gimnazijų atstovai dalyvavo stažuotėje Ispanijoje, Valensijos mieste. Stažuotės (nuo pranc. Stage – praktika) metu dalyviai turėjo „slaptą“ draugą, kurį visą laiką stebėjo. Paskaitose „Positive education: Happy school“ su Maria Angeles Ruiz Gamez bei Kelsie Kerwin buvo vykdoma įvairi veikla, susijusi su pozityvios psichologijos praktiniu pritaikymu, nes nuolat tobulinama praktika bei jos tęstinumas sudaro galimybę formuotis naujiems įpročiams. Taip pat per paskaitas buvo daug kalbama apie smegenų neuroplastiškumą. Smegenų naujų jungčių formavimosi analizei Pozityviosios psichologijos šalininkai skiria daug dėmesio. Stažuotėje akcentuota, jog tos pačios veiklos atlikimas tampa įpročiu. Taip sukuriama motyvacija, kuri ir padeda pasiekti išsikeltą tikslą. Trečią paskaitų dieną buvo pristatyti Hoponopono bei sąmoningumo metodai. Lektorė K. Kerwin akcentavo, kad dirbdami su žmonėmis privalome užduotis pateikti pagal žmogaus gebėjimus ir būtinai pastebėti padarytą pažangą.

Apsilankėme ir Valensijos mergaičių mokykloje, kurioje mokosi 900 ugdytinių. Mokyklos vizija – padėti mokinėms ir jų šeimoms siekti pažangos. Taip pat šioje įstaigoje svarbu akademinis ugdymas, religijos puoselėjimas ir vertybės. Taigi mokykloje akcentuojamos humanitarinė ir tiksliųjų mokslų kryptys. Mokoma matematikos, ispanų (svarbu paminėti, kad Valensijos regione lygiagrečiai su ispanų kalba kaip oficiali regiono kalba naudojama katalonų kalbos Valensijos tarmė), anglų, vokiečių kalbų, geografijos ir filosofijos.

Stažuotės Valensijoje metu Kauno rajono pedagogų komanda ne tik tobulino profesines kompetencijas, bet ir susipažino su miesto kultūros ir istorijos paminklais bei regiono tradicijomis. Namų darbams teko parašyti laišką „slaptam“ draugui. Kita mokymų dalis vyks Austrijoje šių metų gruodžio mėnesį.

Labai smagu, kad išgirsti metodai taikomi grįžus į savo, Lietuvos, mokyklą. Vienas iš metodų patiko Piliuonos II gimnazijos klasės mokiniams. Po to buvo diskutuojama, kodėl to reikia, taip pat mokiniai pasakė savo nuomonę apie naudoto metodo privalumus ir trūkumus. Susipažinus su teorija, būtina išbandyti, kaip visa tai veikia praktikoje, nes tik taip sukursime tokią mokyklą, kurioje galėsime visi turiningai leisti laiką.