Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Erasmus+ projekto „Geresnis švietimas – geresnis mokymasis“ partnerių 2-asis tarptautinis susitikimas

2016 m. Gegužės 17-20 d. vyko Europos Sąjungos programos Erasmus+ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo 2 pagrindinio veiksmo – Strateginės partnerystės projekto „Geresnis švietimas – geresnis mokymasis“ (BEBL – „Better Educating – Better Learning“)  partnerių tarptautinis susitikimas. Lietuvoje viešėjo projekto partneriai iš Turkijos Konijos regiono. Jie lankėsi partnerinėse Kauno rajono švietimo įstaigose: Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje, Švietimo centre, Garliavos Jonučių progimnazijoje ir Zapyškio pagrindinėje mokykloje.

Kiekviena įstaiga svečiams pristatė savo veiklas, supažindino su Lietuvos mokytojų vertinimo sistema siekiant stiprinti mokytojų ir vadovų įgūdžius bei kompetencijas. Vizito metu projekto partneriai aptarė pamokos ir mokytojo veiklos vertinimo ypatumus, išryškino panašumus ir skirtumus, analizavo mokyklų vadovų kompetencijų tobulinimui skirtą programą „Mokytojo veiklos vertinimas ir įsivertinimas siekiant pagerinti pamokos kokybę“.

Lankydamiesi Zapyškio pagrindinėje mokykloje svečiai stebėjo formalųjį ir neformalųjį ugdymą, puikiai įvertino mokyklos skiriamą dėmesį mokinių praktinei veiklai, įvairiems užsiėmimams gamtoje. Jonučių progimnazijoje projekto dalyviai stebėjo mokytojų vedamas pamokas, buvo supažindinti su pamokos vertinimo protokolu. Didžiausią įspūdį svečiams paliko progimnazijoje organizuota probleminio mokymo diena (ProMoDi) ir mokinių rezultatų pristatymas.

Projekto partneriai išbandė ėjimą su šiaurietiškomis lazdomis, aplankė Kačerginės daugiafunkcinį centrą, Sporto centrą ir Meno mokyklą Garliavoje, Raudondvario dvarą. Atsisveikindami svečiai nuoširdžiai dėkojo už svetingą ir įvairiapusiškai naudingą vizitą.

Kitas projekto susitikimas numatytas šių metų rudenį Turkijoje, Konijos provincijoje. Iki šio vizito numatyta baigti rengti kvalifikacijos tobulinimo programą, kad ją galėtų išbandyti partneriai Konijos mokyklose.