Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Comenius Regio projektas "Socialinė integracija per sportą" 2012-2014

Comenius Regio partnerysčių projektas "Socialinė integracija per sportą“.


Projekto leidinys "Socialinė integracija per sportą Lietuvos ir Graikijos švietimo įstaigose"

Projekto partnerių graikų sukurta projekto internetinė svetainė

 

Projekto viešinimas, 2014 m. birželis, Kauno rajonas

Tęsiant Comenius Regio projekto „Socialinė integracija per sportą“ veiklas 2014 m. birželio 5 d. Švietimo centre buvo vykdytas projekto patirties sklaidos seminaras Kauno rajono pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojams. Seminaro programą rengė projekto dalyvės: Lina Palianskienė, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė, Zita Dagilienė, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė ir Inga Gliožaitienė, Kauno rajono sporto mokyklos kūno kultūros mokytoja metodininkė, Kauno rajono kūno kultūros mokytojų asociacijos pirmininkė.

Seminaro metu buvo nagrinėjamas sportinis ugdymas ne kaip sportinių rezultatų siekimas, o kaip mokinių socialinės integracijos priemonė. Per sportą mokiniai gali būti įtraukiami į tokių svarbių vertybių kaip lyderystė, disciplina, komandinis darbas ir kt. lauką. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su socialinės integracijos per sportą praktika Graikijoje. Šioje partnerių šalyje kaip netradicinė fizinio aktyvumo forma labai plačiai naudojamas tradicinis šokis. Susipažinę su socialinės integracijos per sportą pritaikymo galimybėmis ugdymo procese, mokytojai bandė žinias panaudoti praktiškai sudarydami pamokų planus, formuluodami temas ilgalaikiuose ugdymo planuose, dalinosi patirtimi, kaip galima pamokose panaudoti netradicines mokymo formas.     

Seminaro metu įgyta patirtis ir žinios padės pradinių klasių bei kūno kultūros mokytojams organizuoti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

Birželio 12 d. Kačerginėje buvo organizuota Comenius Regio projekto „Socialinė integracija per sportą“ partnerių metodinė diena. Baigiamajame projekto renginyje ypač gausiai dalyvavo Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojai. Vienas iš numatytų projekto rezultatų – metodinių rekomendacijų parengimas kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojams. Rekomendacijos rengiamos remiantis projekto metu atlikta pradinių klasių tėvų ir mokytojų apklausa Kauno rajono ir Graikijos mokyklose, pradinių klasių mokytojų veiklos patirtimi. Pasiskirstę mažomis grupelėmis mokytojai, treneriai rengė metodines rekomendacijas, kuriomis galėtų pasinaudoti kitų mokyklų mokytojai. Metodinės dienos metu buvo prisiminti projekto lūkesčiai, pasidžiaugta rezultatais, atliktas kiekvieno projekto dalyvio bei partnerinės institucijos įsivertinimas. Intensyviai padirbėjus, mokytojai buvo pakviesti praktiškai susipažinti su viena iš projekto metu propaguojamų netradicinio aktyvumo formų – šiaurietišku ėjimu. Sporto mokyklos treneriai Inga Gliožaitienė ir Rimantas Kalėda metodiškai mokė, kaip teisingai laikyti ėjimo lazdas, taisyklingai atlikti judesius. Keli kilometrai šiaurietišku ėjimu pražingsniuoti bendraujant su kolegomis gražiu Kačerginės mišku pagerino ne tik fizinę, bet ir emocinę sveikatą. Tai yra puikus socialinės integracijos per sportą pavyzdys.

4-asis partnerių susitikimas,  2014 m.  balandžio  22-27 d., Kauno rajonas

Į paskutinį projekto susitikimą Kauno rajone atvyko gausi Graikijos delegacija (net 17 žmonių), susidedanti iš Šiaurės Atikos pradinio ugdymo direktorato atstovų, Polidendri pradinės mokyklos direktoriaus ir mokytojų bei Atikos moterų folkloro ir kultūros asociacijos „Polydendri“ narių.

Paskutiniojo vizito tikslas – apžvelgti ir įsivertinti nuveiktus darbus, apibendrinti projekto rezultatus, pristatyti atlikto tyrimo-apklausos rezultatus apie 10-12 metų amžiaus vaikų fizinio aktyvumo poreikius projekto dalyvių šalyse.

Pirmąją vizito Kauno rajone dieną svečiai iš Graikijos apsilankė Kauno rajono savivaldybės administracijoje, kur juos pasveikino Administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė. Vėliau delegacija nuvyko į Lapių pagrindinę mokyklą, kurioje vyko Kauno rajono mokinių „3 x 3“ krepšinio turnyras. Svečiai stebėjosi aplinkų tvarkingumu, domėjosi mokyklos valdymo, finansavimo, darbo organizavimo klausimais. Domeikavos gimnazijoje folkloro ansamblio „Serbentėlė“ (vad. Daiva Bradauskienė) narių atliekamos dainos ir šokiai sulaukė entuziastingų aplodismentų, svečiai mielai šoko kartu su mokiniais. Svečiams susipažinus su sportinės veiklos aplinkomis mokyklose, Kauno rajono švietimo centre buvo surengta konferencijos „Moksleivių socialinė integracija per sportą Lietuvos ir Graikijos ugdymo įstaigose“ 1-oji dalis. Švietimo centro direktorė Laima Ruzgienė išsamiai pristatė centro vykdomas veiklas, Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo organizuojamus įvairius sveikatinimo projektus, organizavo aktyvias diskusijas. Ypač svečius sudomino mokiniams organizuojami projektai apie vandenį, pedagogų kvalifikacijos kėlimo būdai ir galimybės.

Kitą dieną Graikijos delegacija apsilankė Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje. Svečius iškilmingai sutiko mokyklos pučiamųjų orkestras, pradinukai su graikiškomis ir lietuviškomis vėliavėlėmis rankose. Mokyklos kieme plevėsuojant Graikijos ir Lietuvos vėliavoms, mokinių pučiamųjų orkestras, sugrojo Graikijos ir Lietuvos himnus. Svečiai stebėjo, kaip mokyklos kieme pradinukai šoka „Flashmobą“. Mokyklos direktorius Jonas Petkevičius svečiams pristatė mokyklą, parodė mokyklos erdves. Svečiai vaikštinėjo po klases, sveikinosi su pradinukais, domėjosi mūsų šalies švietimo sistema. Mokinukai kartu su mokytojomis ruošėsi svečių vizitui – mokiniai rinko informaciją apie Graikiją, jos geografinę padėtį, kultūrą. Klasėse buvo paruošti stendai, mokyklos sienos papuoštos mokinių darbais Graikijos tematika. Svečius nudžiugino pačių vaikų pagamintos dovanėlės.

Garliavos sporto ir kultūros centre vyko Lietuvos kūno kultūros ženklo ,,Auki – stiprėki“ normatyvų testavimas 4-ų klasių mokiniams. Tačiau išbandymai laukė ne tik ketvirtokų, bet ir atvykusių svečių. Čia organizuotos įvairių rungčių jungtinių komandų varžybos. Kiekvienoje komandoje turėjo būti po 3 ketvirtokus, 3 mokinių tėvelius, 3 graikų švietimo atstovus ir 3 mūsų švietimo atstovus. Varžybų pagrindinė idėja – socialinė integracija per sportą, todėl komandos turėjo sugalvoti pavadinimą, tartis, kaip paskirstyti jėgas rungčiai, kad pasiektų geriausią, bendrą visos komandos narių rezultatą. Komandos turėjo atlikti šias rungtis: per 2 minutes į krepšį pataikyti kuo daugiau kartų, kuo toliau nušokti šuoliu iš vietos, šokinėti per šokdynę, šokinėti ,,klases“. O ,,palestros“ bėgimui buvo atrinkti 4 greičiausi nariai iš kiekvienos komandos. Į šias varžybas aktyviai įsijungė ne tik ketvirtokai, jų tėveliai (seneliai), graikų delegacijos nariai, bet ir mokytojai, švietimo ir sporto darbuotojai. Komandos labai stengėsi pasiekti kuo geresnių rezultatų, todėl buvo labai sunku išskirti laimėtojus. Visos komandos buvo apdovanotos medaliais ir diplomais. Visi dalyvavusieji patyrė daug teigiamų emocijų, tačiau labiausiai džiaugėsi ketvirtokai, galėdami parungtyniauti su svečiais iš Graikijos. Mokinių tėveliai, įkvėpti sportinio entuziazmo, išsitestavo ir pagal ,,Auki – stiprėki“ normatyvus.

Po pietų mokyklos aktų salėje svečiams buvo surengtas koncertas ir vyko konferencijos „Moksleivių socialinė integracija per sportą Lietuvos ir Graikijos ugdymo įstaigose“ 2-oji dalis. Buvo skaitomi pranešimai apie įvykusias projekto veiklas, aptartos fizinio vaikų aktyvumo tyrimo (mūsų šalyje ir Graikijoje) išvados, pasidžiaugta glaudžiu abiejų šalių bendravimu ir bendradarbiavimu.

Pagrindinį pranešimą pristatė Lietuvos sporto universiteto dėstytoja Vida Česnaitienė. 2013 metų balandį – rugsėjį vyko atsitiktine tvarka atrinktų 7 Kauno rajono mokyklų ir Graikijos Atėnų regiono pradinių klasių mokinių tėvų apklausa apie jų ir jų vaikų fizinį aktyvumą, bendravimo su vaikais įpatumus, integraciją į mokyklos veiklą. Kitoje apklausos dalyje buvo klausiama pradinių klasių mokytojų nuomonės apie kūno kultūros pamokų organizavimą ir kokybę. Konferencijoje buvo pristatyti apklausų rezultatai, palyginti su analogiškais partnerių iš Graikijos duomenimis. Tyrimas atskleidė, kad Graikijos vaikai daugiau praleidžia laiko sportuodami, o lietuviai daugiau laiko skiria namų darbams atlikti, skaityti knygas, žaisti kompiuterinius žaidimus, kalbėtis su draugais bei kalbėti mobiliuoju telefonu. Graikių mergaičių fizinis aktyvumas yra ženkliai didesnis nei lietuvių. Išryškėjo šeimos įtaka vaiko aktyvumui – fiziškai aktyvių tėvų vaikai sportuoja daugiau, nei neaktyvių tėvų. Remiantis šia apklausa Kauno rajono kultūros mokytojų asociacija parengs kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą.

Apie Lietuvoje įgytos projektinės patirties aspektus ir jų pritaikymą formaliajame ugdyme bei neformaliajame švietime Graikijoje kalbėjo Polydendri pradinės mokyklos direktorius Antonios Cristodoulos. Jis taip pat analizavo apklausos rezultatus, lygindamas graikų ir lietuvių fizinį aktyvumą, laisvalaikio praleidimo įpročius.

Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Lina Palianskienė pristatė pranešimą „Olimpinio ugdymo gerosios patirties sklaida“. Polydendri pradinės mokyklos mokytoja Eleni Manganiari parengė pristatymą apie kartu su Jonučių vidurinės mokyklos pradinukais vykdyto eTwinning projekto rezultatus. Graikų atstovės Vera Vorylla ir Chrysa Kouraki perskaitė pranešimą apie Graikijoje vykdomą aplinkosauginį mokinių švietimą, raginantį daugiau laiko aktyviai praleisti gamtoje, ugdantį aktyvų ir atsakingą pilietį.

Atikos moterų folkloro ir kultūros asociacijos „Polydendri“ narė Maria Pardali demonstavo vaizdinę medžiagą, parengtą organizuojant projekto veiklas Graikijoje.

Kūno kultūros mokytojų asociacijos pirmininkė, Sporto mokyklos trenerė Inga Gliožaitienė supažindino su rengiamomis kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos gairėmis, kurios bus paruoštos atsižvelgiant į projekto metu atliktą apklausą, mokinių fizinio aktyvumo poreikius. Kvalifikacijos kėlimo programa kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojams yra galutinis šio Comenius Regio projekto veiklų produktas.

Kitą dieną graikų delegacija ir didelė dalis projekto dalyvių lietuvių (10 žmonių) lankėsi Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Kūno kultūros katedroje. Dėstytoja Asta Tutlienė supažindino su mokomojo korpuso erdvėmis, kuriose ruošiami kūno kultūros mokytojai. Graikai smalsiai apžiūrinėjo sporto sales, Žmogaus motorikos tyrimų laboratoriją, kurioje galima matuoti fizinį išsivystymą, testuoti fizinį parengtumą ir funkcinį pajėgumą, tirti psichomotorines funkcijas ir fizinį aktyvumą. Kūno kultūros katedros dėstytoja doc.  Dr. Asta Šarkauskienė – Lietuvos olimpinės akademijos tarybos narė, trumpai supažindino su universitete vykdoma Olimpinio švietimo programa. Lektorė dr. Asta Budreikaitė pasidalino gerąja patirtimi apie kūno kultūros mokymo, moderniosios sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvinimo veiklas. Kūno kultūros katedra siekia užmegzti kontaktus su Graikijos aukštosiomis mokyklomis.

Po pietų projekto dalyviai apsilankė Neringoje. Gražiame Nidos pušyne buvo organizuotos šiaurietiško ėjimo, kuris yra puiki laisvalaikio leidimo, bendravimo ir sveikatos stiprinimo priemonė,  pamokos. Graikijoje ši fizinio aktyvumo rūšis yra visiškai nežinoma, todėl graikų atstovai su dideliu susidomėjimu mokėsi ir bandė žingsniuoti pirmuosius žingsnius su lazdomis. Keletas graikų labai susidomėjo šia fizinio aktyvumo forma ir klausinėjo, kur galima įsigyti šiaurietiškų lazdų. Galbūt kažkuris šio projekto dalyvis bus šiaurietiško ėjimo pradininkas Graikijoje...

Paskutinę svečių vizito dieną graikai apsilankė gražiausiose Kauno rajono vietose. Raudondvario dvare Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinkas supažindino su dvaro ir jos šeimininkų istorija, atnaujinamomis erdvėmis. Vilkijoje visi smalsiai klausėsi A.ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus darbuotojų Vidos ir Arūno Sniečkų pasakojimų apie lietuvių senąsias tradicijas, muziejuje saugomus unikalius eksponatus, grožėjosi Vilkijos Nemuno pakrantėje sutvarkytu parku, nuo bažnyčios šventoriuje įrengtos aikštelės atsiveriančiu vaizdingu slėniu.

Baigiamajame projekto vakare graikų delegacijos laukė dar vienas į projekto veiklas įtrauktas renginys – tradicinė lietuviško folkloro vakaronė. Graikijoje netradicinė kūno kultūros forma – liaudiški šokiai – yra labai populiari, todėl ir lietuviai norėjo pademonstruoti senąsias mūsų šalies tradicijas. Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Viešia“ (vadovė Jolanta Balnytė) pristatė liaudiškus žaidimus, šokius, ratelius, Lietuvos regionų tautinį kostiumą, vestuvinių apeigų tradicijas – numeto rišimą. Graikai susižavėję stebėjo pasirodymą, fotografavo ir filmavo, o vėliau kartu su atlikėjais ir patys šoko lietuvių liaudies šokius.

Atsisveikindami graikai nuoširdžiai dėkojo už puikiai suorganizuotą vizitą, nuoširdų priėmimą. Dažniausiai nuskambėjęs svečių žodis apie Lietuvą buvo „svetingumas“.

Paskutinis projekto partnerių susitikimas baigėsi, bet projektas dar tęsiasi. Laukia baigiamieji projekto darbai – paruošti Kvalifikacijos kėlimo programą kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojams, viešinti projekto rezultatus, rengti ataskaitas. Bet jau dabar galima teigti, kad projektas įvykdytas sėkmingai.

 3- asis partnerių susitikimas, 2013 m. spalio 15 – 22d., Attikos prefektūra, Graikija

2013 m. spalio 15–22 d. dvylikos asmenų delegacija iš Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos, Sporto mokyklos ir Kūno kultūros mokytojų asociacijos, vykdydama tarptautinį Comenius Regio partnerysčių projektą ,,Socialinė integracija per sportą“, lankėsi Graikijoje. Lietuvos delegacijai vadovavo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė. Šio vizito tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi apie netradicines fizinio aktyvumo formas, veiklas lauke, edukacines programas Lietuvos ir Graikijos mokyklose.

Kauno rajono delegacija Graikijoje susitiko su partnerinių institucijų atstovais, susipažino su edukacinėmis ir sporto erdvėmis Attikos prefektūroje. Pirmąją vizito dieną delegacija lankėsi Olimpinio miestelio Acharnes dviejose viename pastate įsikūrusiose pradinėse mokyklose. Šių ugdymo įstaigų direktoriai supažindino mūsų šalies atstovus su mokyklų bendruomene, vykdomais projektais, džiaugėsi koridoriuose gausiai eksponuojamais vaikų darbais. Klasėse sėdintys mokinukai atvykusius svečius pasitiko temperamentingais pasisveikinimais.

Graikijoje kiekvieno miestelio ar gyvenvietės vietinė bendruomenė yra labai susitelkusi, aktyviai dalyvauja mokyklų gyvenime. Visose mūsų aplankytose mokyklose pasitinkant svečius dalyvaudavo tėvų atstovai, o delegacijos narius maloniai džiugino pačių mamų kepti pyragai.

Olimpinio miestelio mokykloje vyko seminaro ,,Netradicinės fizinio aktyvumo formos – šokiai, veiklos lauke“ 1 dalis. Ugdymo įstaigos šeimininkai pristatė savo mokyklos veiklą, ugdymo kryptis, fizinio aktyvumo formas, veiklas lauke, edukacines programas. Mokiniams sudarytos plačios galimybės dalyvauti įvairiose sportinėse veiklose, nes mokykla yra viena iš 18 - kos pilotinių Graikijos ugdymo įstaigų, kuriose vykdomas neformaliojo sportinio ugdymo projektas, finansuojamas iš ES lėšų. Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoja ekspertė Zita Dagilienė skaitė pranešimą ,,Mokymas(-is) lauke: integruotos fizinio aktyvumo veiklos“. Pranešėja akcentavo, kad daugelis vaikų nepakankamai juda ir turi viršsvorio, todėl mokymo organizavimo būdai vaidina svarbų vaidmenį stiprinant jų sveikatą ir gebėjimą mokytis. Mokymas(-is) lauke yra integrali visa apimanti ugdymo forma, siūlanti mokiniams ir mokytojams galimybę mokytis stebint ir tyrinėjant. Be to, per įvairias veiklas lauke mokiniai įgyja gebėjimo veikti grupėje kompetencijas, per sportą vyksta socialinė integracija, ugdoma lyderystė, disciplina.

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Dalia Brazienė skaitė pranešimą ,,Šokis –netradicinė fizinio aktyvumo forma“, kuriame buvo pristatyti Kauno rajone organizuojami šiuolaikinių ir tautinių šokių festivaliai, rajono ir respublikos dainų šventės. Aplodismentų sulaukė 2014 m. dainų šventės reklaminis vaizdo klipas ‚,Čia mano namai“, kuriuo susižavėję šeimininkai žadėjo aplankyti Lietuvą tuo metu, kai vyks Dainų šventė.

Apsilankymas šalia Atėnų esančiame Graikijos Nacionaliniame parke, kėlimasis į Parnithos kalną, nuo kurio atsiveria sostinės panorama, paliko neišdildomą įspūdį. Kalno viršūnėje esančiame namelyje vieno kūno kultūros mokytojo iniciatyva įsteigtuose nakvynės kambariuose apgyvendinami parke stovyklaujantys mokiniai, jiems organizuojamos edukacinės programos.

Dionisios savivaldybėje, Dionisios kalno papėdėje, ant antikinio teatro griuvėsių, kur pradėti vaidinti pirmieji spektakliai ir gimė teatras, buvome pakviesti žiūrėti vietos pradinės mokyklos vienos klasės mokinių pastatytą spektaklį. Stebėdami vieno pirmųjų antikos dramaturgų Aristofano komediją ,,Paukščiai“, mūsų šalies delegacijos nariai negalėjo atsistebėti jaunųjų aktorių ekspresyvumu, išraiškingumu, išmoktų tekstų ilgumu. Spektaklis gamtoje, istorinėje aplinkoje – tai puikus netradicinės ugdomosios veiklos pavyzdys.

Lankydamiesi Anixis pradinėje mokykloje turėjome galimybę pamatyti, kaip vyksta ugdymo procesas, pabendrauti su mokyklos bendruomene, susipažinti su sportine baze. Vravronos aplinkosauginio švietimo centro darbuotojos surengė parodomą programą, supažindino svečius su gamtoje vykdomomis edukacinėmis aplinkosaugos veiklomis mokiniams, organizavo praktinį užsiėmimą.

Vizito metu Kauno rajono delegacija lankėsi olimpiniame Atėnų sporto komplekse, kuriame vyko 2004 m. Olimpinės žaidynės. Įspūdingai atrodė lengvosios atletikos varžybų stadionas, futbolo aikštynas, 8 baseinai ir kitos sporto komplekso zonos.

Graikijoje delegacijos nariai turėjo galimybę aplankyti Archeologijos muziejų, Akropolį ir Akropolio muziejų, pirmąją Graikijos sostinę Nafplion.

Paskutinę vizito dieną lankėmės Polydendri pradinėje mokykloje, kurioje direktorius Antonios D.Christodoulos kartu su mokyklos bendruomene organizavo 2-ąją seminaro ,,Netradicinės fizinio aktyvumo formos – šokiai, veiklos lauke“ dalį. Buvo giedami Lietuvos ir Graikijos himnai, svečiams parengta programa su derliaus nuėmimo darbų inscenizacijomis bei tradiciniais graikų liaudies šokiais. Šilti mokinių žvilgsniai ir šypsenos, pačių rankomis pagamintos dovanėlės, klasių stenduose atsispindintys lietuviški atributai, lietuviškas žodis lentoje sujaudino ne vieną delegacijos narį. Seminaro metu buvo įsivertinti atlikti darbai, aptartos tolesnės projekto veiklos, Garliavos Jonučių vidurinės ir Polydendri pradinės mokyklų pradinių klasių mokinių eTwinning projekto ,,Tradiciniai žaidimai“ tęstinumas, pirminiai pradinių klasių mokinių tėvų apklausos rezultatai, derinamas Graikijos delegacijos atvykimo į projekto baigiamąją konferenciją Kauno rajone laikas.

Paskutinis projekto partnerių susitikimas planuojamas 2014 m. balandžio mėnesį Lietuvoje.

2013.08.26 .  Projekto partneriai graikai paruošė video apie mūsų projekto pimuosius metus:

https://www.youtube.com/watch?v=ziWHz_FkjBo 

2-asis partnerių susitikimas, 2013.05.07-15, Attikos prefektūra, Graikija

2013 m. gegužės 7-15 dienomis Kauno rajono delegacija lankėsi Graikijoje. Lietuvių delegacijai vadovavo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė.

Šio vizito tikslas buvo susipažinti su Olimpinio ugdymo programa Graikijoje, pristatyti Lietuvoje vykdomą Olimpinio ugdymo 2012 – 2015 m. projektą, pasidalinti gerąja patirtimi vykdant šį projektą Garliavos Jonučių vidurinėjė mokykloje.

Kauno rajono delegacija viešėdama Graikijoje susipažino su partnerinėmis institucijomis, edukacinėmis ir sporto erdvėmis Attikos prefektūroje. Apsilankė Lavrio savivaldybės pradinėje mokykloje. Rodydama mokyklos erdves mokyklos direktorė pabrėžė, kad ši pradinė mokykla yra labai gerai aprūpinta mokymo priemonėmis – visose klasėse yra interaktyvios lentos, vaizdo projektoriai. Pradinukams yra įrengta kompiuterinė klasė, kurioje mokytojas - specialistas veda pamokas jau nuo pirmosios klasės. Visą šiuolaikišką įrangą mokykla įsigijo vietinių verslininkų – rėmėjų dėka. Graikijoje kiekvieno miestelio ar gyvenvietės vietinė bendruomenė  yra labai susitelkusi, aktyviai dalyvauja mokyklų gyvenime.

Projekto partnerių Polidendri pradinėje mokykloje mūsų delegacija buvo labai šiltai sutikta. Visos šešios pradinukų klasės buvo pasiruošusios sutikti lietuvius – lietuviškos vėliavėlės, žodyneliai lietuvių - graikų kalbomis, Maironio portretas ir eilės maloniai džiugino. O labiausiai nustebino graikų vaikų padarytas didžiulis maketas – šalia Graikijos simbolio Akropolio Partenono stovėjo Lietuvos simbolis - Trakų pilis. Kiekviena klasė buvo paruošusi programėles – vieni vaidino, kiti šoko, treti dainavo. Viena klasė surengė sportinę estafetę. Visą pasirodymą vainikavo Olimpinių žaidynių istorijos inscenizacija: olimpinio deglo įžiebimas ir kelionė per visas šalis, kuriose jau buvo organizuotos  Olimpinės žaidynės. Renginys paliko neišdildomą įspūdį. Projekto partnerių draugystei įamžinti Polidendri pradinės mokyklos kieme buvo pasodintas alyvmedis.

Kauno rajono delegacija apsilankė Maratono miestelyje, iš kurio pagal legendą graikų karys  bėgo į Atėnus pranešti apie pergalę. Iš šio miestelio stadiono kasmet startuoja tradicinis bėgimo maratonas. Maratono plėtros centre veikia Maratono muziejus, kuriame pateikta išsami „Olimpinio maratono“ ekspozicija. Įdomiai ir šiuolaikiškai pateikta medžiaga apie visų įvykusių Olimpinių žaidynių maratono rungtis – trasų konfigūracija, dalyvių skaičius, oro temperatūra, nugalėtojų pavardės, rezultatai ir kt.  Taip pat muziejuje eksponuojami įvairūs istoriniai dokumentai, apdovanojimai, nuotraukos, bėgimo batelių kolekcija – nuo pirmųjų, dabar jau atrodančių senoviškai, iki šiuolaikiško – labai lengvo apavo.

Tokioje sportiškoje aplinkoje buvo organizuotas projekto seminaras „Olimpinis ugdymas“. Polidendri pradinės mokyklos direktorius Antonios D. Christodoulos pristatė 2003 – 2004 metais Graikijoje vykdytą Olimpinio ugdymo programą. Ši valstybinė programa buvo susieta su pasiruošimu 2004 metų Olimpinėms žaidynėms, kurios vyko Atėnuose. Programos tikslas buvo skleisti olimpizmo idėjas – solidarumą, toleranciją, komandinės dvasios ugdymą, sąžiningos kovos principus. Per dvejus metus moksleiviai daug sužinojo apie antikines ir šiuolaikines Olimpines žaidynes, Parolimpines žaidynes, susipažino su naujomis, mažiau žinomomis sporto rūšimis, organizavo parodas apie sportą, dalyvavo  varžybose. Pranešėjas apgailestavo, kad programos finansavimas nebuvo pratęstas ilgiau ir dabar ją vykdo tik mokyklos savanorės, kurios šiai veiklai turi pačios ieškoti finansavimo.

Kauno rajono trenerių asociacijos pirmininkė Inga Gliožaitienė pristatė šiuo metu Lietuvoje vydomą Vaikų ir jaunimo Olimpinio ugdymo projektą 2011–2015 m.,  supažindino su jo tikslais, uždaviniais ir veiklomis. Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Lina Palianskienė pranešimu „Olimpinės vertybės“  perteikė savo mokyklos patirtį vykdant šį respublikinį projektą.

Seminaro metu buvo aptartos tolesnės projekto veiklos. Kartu su Lietuvos sporto universiteto dėstytojais jau yra parengtas klausimynas pradinių klasių mokytojams ir pradinukų tėveliams apie fizinį aktyvumą, jo motyvaciją, skatinamąsias priemones. Apklausos bus atliekamos ir Lietuvoje ir Graikijoje bei bus palyginti gauti rezultatai.

Dar vienas projekto partneris  - Attikos moterų folkloro ir kultūros asociacija  „Polydendri“ –  prisistatė beveik 2 valandų trukmės koncertu. Pasikeičiant vaikų ir suaugusiųjų grupėms, keturis kartus keičiant drabužius, buvo pristatytas skirtingų Graikijos regionų folkloro šokis bei tautiniai drabužiai. Partneriai graikai pabrėžė, kad folkloro šokiai, kaip netradicinio fizinio aktyvumo forma, jų šalyje turi labai stiprias ir gilias tradicijas.

Vizito metu buvo sudarytos galimybės susipažinti su Graikijos istorinėmis įžymybėmis – Akropoliu, Poseidono šventykla Sounione,  Kalimarmaro stadionu (kuriame vyksta tradicinio kasmetinio maratono finišas), buvusiose sidabro kasyklose įrengto Mineralogijos muziejaus ekspozicija.

Kitas projekto partnerių susitikimas planuojamas Graikijoje 2013 m. rudenį.

1-asis partnerių susitikimas, 2012.11.16-20 d.d., Kauno rajonas, Lietuva


Lapkričio 16 – 20 dienomis įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Graikų delegacija apsilankė Kauno rajone. Nors vizitas buvo labai trumpas, tik 3 dienos, bet labai turiningas.

Pirmąją dieną graikai susipažino su sporto infrastruktūra, aktyvaus laisvalaikio galimybėmis Kauno rajone. Svečiai apsilankė Zapyškio pagrindinėje mokykloje, apžiūrėjo naujai įrengtą stadioną. Kačerginėje apžiūrėjo skulptūrų parką, prie neseniai įrengto sveikatingumo tako „Šaltinių takas“ pasimokė šiaurietiško ėjimo technikos. Ringaudų pradinėje mokykloje graikų delegacija nesulaikė nuostabos matydama puikias erdves ir klausė ar visos Kauno rajono mokyklos taip įrengtos?

Kitą dieną svečiai vyko į Lietuvos sporto asociacijos „Sportas Visiems“ Vilniuje organizuotą sveikatingumo žygį, pakeliui aplankė Trakus.

Paskutinę vizito dieną graikų delegacija apsilankė Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje. Čia partneriai pristatė Graikijos švetimo sistemą, savo atstovaujamas institucijas, papasakojo apie vykdomas veiklas. Sužinojome, kad Graikijoje šokis turi labai gilias bei stiprias tradicijas ir yra plačiai naudojamas kaip netradicinė kūno kultūros, bendruomeniškumo ugdymo ir geros psichinės sveikatos palaikymo forma. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė svečiams pristatė Lietuvos švietimo sistemą bei papasakojo apie Kauno rajoną – kaip puikią ir patogią vietą gyventi, kurti, plėsti verslą, turiningai leisti laisvalaikį.

Vėliau graikų delegacija apsilankė Garliavos Jonučių vidurinėjė mokykloje, kur svečius sutiko mokyklos pučiamųjų orkestras, pradinukai su graikiškomis ir lietuviškomis vėliavėlėmis rankose. Mokyklos direktorius Aloyzas Pakolkis parodė mokyklos erdves, klases, muziejų. Mokykla ruošėsi graikų vizitui – ant sienų kabojo moksleivių piešiniai Graikijos tematika, klasėse buvo matyti mokymo priemonės susijusios su Graikijos istorija, geografine padėtimi, kultūra. Mokyklos salėje surengtas mokykloje veikiančių kolektyvų koncertas labai sužavėjo svečius, o moksleivių sušoktas Sirtakis sulaukė didžiausių plojimų.

Garliavos sporto centro salėje visi stebėjo pradinių klasių moksleivių sporto varžybas – estafetes „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Per varžybų pertrauką savo gebėjimus rodė Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos moksleiviai – sportinės gimnastikos ir aerobikos Lietuvos čempionai. Garliavos sporto centre yra įsikūrusi ir viena iš projekto partnerių – Kauno rajono sporto mokykla (direktorius Artūras Pūras). Graikų delegacija apžiūrėjo šokių, bokso, treniruoklių sales, kuriose vyksta sporto mokyklos auklėtinių bei Garliavos gyventojų užsiėmimai. Sporto mokyklos treneris Eimantas Petrulevičius pristatė sporto mokyklos vykdomas veiklas, aukščiausius sportinius pasiekimus. Apie dar vieno projekto dalyvio – Kauno rajono kūno kultūros mokytojų asociacijos veiklos tikslus ir siekius papasakojo asociacijos pirmininkė Inga Gliožaitienė.

Projekto partnerių pirmąjį susitikimą vainikavo diskusija apie sporto ir kūno kultūros reikšmę vaikams ir jaunimui. Šiuolaikinės visuomenės gyvenimo būdas vis labiau tolina juos nuo fizinio aktyvumo ir aktyvaus laisvalaikio leidimo. Vaikai darosi vis pasyvesni ir silpnesnės sveikatos. Projekte bus atlikta abiejų šalių 10-12 metų vaikų ir jų tėvelių apklausa apie fizinį aktyvumą, jo motyvaciją, skatinamąsias priemones. Apklausos rezultatai bus panaudoti ruošiant kvalifikacijos kėlimo programą kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojams. Apklausos rezultatus padės apdoroti Lietuvos sporto universiteto dėstytojai pasitelkdami studentus.

Atsisveikindami svečiai iš Graikijos dėkojo už nuoširdų ir svetingą priėmimą. Kitas projekto partnerių susitikimas planuojamas Graikijoje 2013 m. pavasarį.

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius pradėjo vykdyti Comenius Regio partnerysčių projektą „Socialinė integracija per sportą“.

Projekto „Socialinė integracija per sportą“ partneriai Lietuvoje yra Kauno rajono Garliavos Jonučių mokykla, Kauno rajono sporto mokykla ir Kauno rajono kūno kultūros mokytojų asociacija. Užsienio partneriai – Graikijos švietimo sistemos atstovai: Pradinio ugdymo direktoratas Šiaurinės Atikos prefektrūroje, Polydendri pradinė mokykla, Atikos moterų folkloro ir kultūros asociacija „Polydendri“. Projektas bus vykdomas 2012-2014 metais.

Projekto „Socialinė integracija per sportą“ metu bus nagrinėjamas sportinis ugdymas ne kaip sportinių rezultatų siekimas, o kaip mokinių socialinės integracijos priemonė. Per sportą mokiniai gali būti įtraukiami į tokių svarbių vertybių kaip lyderystė, disciplina, komandinis darbas ir kt. lauką. Įgyta patirtis ir žinios leis organizuoti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

Partnerių regionuose atliksime 10-12 metų amžiaus vaikų fizinio aktyvumo poreikių analizę, vykdysime bendrą eTwinning projektą. Bus domimasi sporto bazėmis bei kūno kultūrai ir rekreacijai skirtomis erdvėmis, analizuojamos ir aptariamos jų pritaikymo galimybės ugdymui.

Projekte dalyvaujantys partneriai dalinsis žiniomis ir patirtimi apie netradicines kūno kultūros formas – šokius, aktyvumą lauke, olimpinį ugdymą.

Projekto veiklų rezultatas – kvalifikacijos kėlimo programa kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojams. Projekto veiklos rezultatai padės regionams gerinti siūlomas sporto ir kūno kultūros švietimo paslaugas. Pakils žmogiškųjų išteklių kompetencija, kas turės tiesioginės įtakos teikiamų švietimo paslaugų kokybei.

Bus sukurta projekto interneto svetainė, pristatanti projekto eigą ir rezultatus, rajono spaudoje bus publikuojami straipsniai apie projektą, veiklos pristatomos regioninėje TV.

Šiais metais Švietimo mainų paramos fondas gavo 8 Comenius Regio parnerysčių projektų veiklos paraiškas, iš jų 7 pripažintos tinkamomis. Liepos mėn. su konkurso nugalėtojais buvo pasirašytos dotacijos sutartys.

Mokymosi visą gyvenimą programos veikla Comenius Regio partnerysčių projektai (toliau – Projektas) remia tarpregioninį bendradarbiavimą švietimo srityje Europoje. Projekte dalyvauja partneriai - regionai iš dviejų šalių, dalyvaujančių Mokymosi visą gyvenimą programoje, viena iš kurių turi būti ES valstybė narė.

Pagrindinis projektų tikslas – propaguoti tikslinį bendradarbiavimą tarp partnerinių institucijų. Bendradarbiavimas vyksta bet kuria aiškiai apibrėžta, abiem partneriam-regionam aktualia tema.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Comenius paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas www.smpf.lt