Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Comenius Regio partnerysčių projektas “Sveikatos kultūros ugdymas Italijos ir Lietuvos švietimo įstaigose“


Projekto leidinys "Sveikatos kultūros ugdymas Italijos ir Lietuvos švietimo įstaigose".

Projekto klausimynas.


Ketvirtasis projekto partnerių susitikimas. 2012 m.  balandžio 16 – 21 d. d.  Kauno rajonas, Lietuva

Balandžio 16 – 21 d.  projekto partneriai iš Italijos jau antrą kartą lankėsi Kauno rajone. Dvylikos svečių delegaciją sudarė Puglia regiono Švietimo tarnybos departamento vadovė Dott.ssa Anna Cammalleri, Regioninio biuro "Europa už mokslą“ mokytoja Prof.ssa Rosa Diana, Francavilla Fontana vidurinės mokyklos "V. Lilla“ direktorius Prof. Francesco Carone ir 5 mokytojai bei 4 atstovai iš Brindisi provincijos Sveikatos apsaugos organizacijos Prevencinių programų departamento.

Pirmąją vizito dieną italai apsilankė Karmėlavos B.Buračo gimnazijoje. Mokykloje surengtame seminare projekto dalyviai aptarė vizito programą, suderino baigiamosios projekto konferencijos eigą. Svečiams buvo pristatytos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos.

Kitas dvi dienas  italams buvo surengta kultūrinė sveikatingumo programa. Svečiai lankėsi  pajūryje, vaikščiojo Nidos, Juodkrantės pėsčiųjų takais, Gintaro muziejuje buvo supažindinti su gintaro gydomosiomis savybėmis, Kryžių kalne – su mūsų tautos laisvės istorija.

Ketvirtadienį iš Italijos atvykusius dalyvius priėmė meras Valerijus Makūnas ir trumpai papasakojo apie Kauno rajono ypatumus, savivaldybės ugdymo įstaigose sėkmingai vykdomas pieno, vaisių programas vaikams, po tris per savaitę vykstančius kūno kultūros užsiėmimus, organizuojamas prevencines žalingų įpročių prevencijos konferencijas ir programas.

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė pristatė projekto įgyvendinimo eigą, pasidžiaugė gražiu bendradarbiavimu. Svečiai papasakojo savo viešnagės Lietuvoje įspūdžius, sakė čia matantys daug gražių dalykų, ko galėtų pasimokyti Italijos jaunimas.

Vėliau svečiai lankėsi Lapių pagrindinėje ir Ringaudų pradinėje mokyklose, kur jiems buvo pristatytos konkrečios šių mokyklų vykdomos veiklos ugdant moksleivių sveikos gyvensenos įgūdžius. Italai buvo nustebinti ir žavėjosi puikiomis Kauno rajono moksleivių ugdymosi sąlygomis.

Paskutinę vizito dieną Garliavos J. Lukšos gimnazijoje vyko baigiamoji projekto „Sveikatos kultūros ugdymas Italijos ir Lietuvos švietimo įstaigose“ konferencija, kurios metu buvo išsamiai pristatytos projekto veiklos, atliktos mokinių apklausos rezultatai, parengtos rekomendacijos. Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui Nijolė Benikienė.

Pranešimą „Puglia ir Kauno rajonų mokinių gyvensena Italijos ir Lietuvos šalių kontekeste“ pristatė profesorius, habilituotas moklsų daktaras Apolinaras Zaborskis, LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas. Pranešime buvo pristatyti moksleivių sveikatos ir gyvensenos HBSC tyrimo apklausos duomenys, atspindintys Europos ir Šiaurės Amerikos šalių situaciją, ir Comenius projekto metu atliktos apklausos duomenų (Kauno rajono ir Puglia regiono Italijoje) lyginamoji analizė. Lietuvos vaikų žalingi įpročiai, fizinė bei emocinė būsena buvo pristatyta Europos šalių kontekste. Deja, pagal patyčių paplitimą, alkoholio vartojimo įpročius esame vieni paskutiniųjų tarp tirtų šalių. Profesorius pastebėjo, kad Comenius projekto metu atlikti palyginamieji tyrimai sutapo su atstovaujamų šalių (Lietuvos ir Italijos) vidurkių duomenimis HBSC tyrime. Tai rodo patikimą projekte atliktų apklausų lygį.

Kauno rajono SBĮ Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros (Karmėlavos B.Buračo gimnazijos sveikatos priežiūros) specialistas Vilius Florescul palygino  Karmėlavos B.Buračo gimnazijos mokinių gyvensenos ir savijautos aspektus su  Kauno rajono bendraamžiais. Analizuodamas tyrimo duomenis pranešėjas pastebėjo, kad Karmėlavos gimnazistai yra laimingesni, geriau jaučiasi tarp bendraamžių mokykloje nei kitų rajono mokyklų mokiniai.

Dr. Pasquale Pedote iš Brindisi sveikatos prevencijos departamento  perskaitė pranešimą „Lyginamoji HBSC tyrimo duomenų analizė – Italijos ir Lietuvos mokyklos“.

Kauno rajono savivaldybės gydytojas Romualdas Žekas savo pranešimu „Ar turime geresnės moksleivių sveikatos prielaidas?“ iškėlė daug diskusinių klausimų. Jo teigimu, vien tik žinios apie sveiką gyvenseną neįtakoja žmogaus elgsenos. Svarbiausia yra konkretūs pavyzdžiai, šeimos narių įpročiai, matomi nuo pat mažų dienų, ikimokyklinėse ugdymo įstaigose nuo mažens fomuojami sveikos gyvensenos ir mitybos įgūdžiai. Gydytojas pasidžiaugė Kauno rajono ugdymo įstaigose vykdomomis pieno, vaisių, daržovių programomis, prekybinių maisto automatų atsisakymu.

Apie konkrečias veiklas mokant darželinukus sveikos gyvensenos papasakojo Noreikiškių lopšelio darželio „Ąžuolėlis“ sveikatos konsultantė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Alė Korolkovienė.

Pranešime „Sveikatos ugdymas Mastaičių pagrindinėje mokykloje“ šios mokyklos mokytoja, sveikatos konsultantė Janina Stanaitienė pristatė ugdymo įstaigoje vykdomų veiklų įvairovę siekiant gerinti moksleivių fizinę, psichinę ir emocinę sveikatą.

Projekto rezultatus apibendrino Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Comenius Regio projekto koordinatorė Dalia Brazienė. Pabrėžusi projekto tikslą – ugdyti sveikos gyvensenos kultūrą Lietuvos ir Italijos ugdymo įstaigose remiantis šių šalių patirtimi, pranešėja pristatė 2 metus vykdytas veiklas – dalijimasis sveikatos ugdymo politikos formavimo patirtimi abiejose šalyse; klausimyno moksleiviams rengimas, duomenų apdorojimas ir pristatymas; vaizdo konferencijos surengimas abiejų šalių mokiniams; sveikatos ugdymo konferencijos; seminarai mokytojams; kalendorių leidyba; metodinių rekomendacijų rengimas. Projekto galutinis produktas bus lietuvių ir italų kalbomis išleistos metodinės rekomendacijos, kaip padėti ugdyti sveikatos kultūrą švietimo įstaigose. Rekomendacijose didelis dėmesys skiriamas moksleivių tėvams, aiškinant jiems mokyklos siekius sveikatos stiprinimo srityje. Pastebėta, kad berniukai yra mažiau aktyvūs, todėl mokyklos bendruomenės turėtų juos aktyviau įtraukti į vykdomus sveikatos projektus. Mūsų partneriai atkreipė dėmesį, kad lietuvių moksleiviai žymiai daugiau vartoja vaistų, todėl reikia rengti daugiau projektų, aiškinančių kenksmigą medikamentų poveikį ir ugdyti atsparumą vaistų reklamai. Patyčių prevencija taip pat labai aktuali mūsų mokyklose, todėl rekomendacijose išskirti keli lygmenys kaip įveikti šią problemą.

Projekto koordinatorė neabejoja, kad projekto metu vykdytos veiklos suaktyvins sveikatos kultūros ugdymą projekte dalyvavusių regionų švietimo įstaigose.

Atsisveikindami  italų delegacijos nariai sakė: „Svarbiausias šio projekto prioritetas – žalingų įpročių ir nesveiko gyvenimo būdo prevencija, nes mokykliniame amžiuje ji būna pati paveikiausia. Tačiau šis projektas turi ir kitų tikslų, vienas jų – draugystė. Manome, kad bendradarbiavimas turi vykti tarp skirtingų bendruomenių ne tik pačioje Italijoje, bet ir visos Europos sąjungos mastu. Nuo šiol jūsų istorija yra mūsų istorijos dalis, mes praturtėjome jūsų dėka ir tikimės, kad užsimezgusi draugystė tęsis“. 

Vaizdo konferencija tarp Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos ir Francavilla Fontana licėjaus "V. Lilla“ moksleivių

2012 m. vasario 10 d. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje buvo surengta vaizdo konferencija – integruota pamoka su partnerinės šalies Francavilla Fontana  miestelio vidurine mokykla "V. Lilla“. Konferencijos metu Lietuvos ir Italijos moksleiviai diskutavo sveikos aplinkos mokyklose tema. Renginio tikslą ir uždavinius paskelbė projekto koordinatoriai mokyklose: Italijoje anglų kalbos mokytojas Mario Andrisano, Lietuvoje anglų kalbos mokytoja Virginija Kanapinskienė.

Abiejų mokyklų moksleiviai buvo pasirengę atvirai pareikšti savo nuomonę apie psichologinį mikroklimatą mokykloje, kaip jis įtakoja mokymosi rezultatus, kaip padeda ar trukdo atsiskleisti asmenybės galimybėms, apie bendraamžių toleranciją, mokykloje iškylančių asmeninių problemų sprendimo galimybes. Diskutuota ir apie internetą kaip vieną iš socializacijos priemonių ir jame slypinčius pavojus asmenybės saugumui, pasikeista nuomonėmis, kaip saugiau naudotis internetu.

Bendraudami moksleiviai turėjo galimybę puikiai girdėti ir matyti vienas kitą. Toks tiesioginis bendravimas davė teigiamų rezultatų: moksleiviai gyvai įsitraukė į diskusijas, įsiklausė į paašnekovų reiškiamas mintis ir nebijojo pareikšti savo nuomonės.

Diskusijų metu buvo vieningai nuspręsta, kad mokykloje labai svarbus teigiamas mikroklimatas. Mūsų gimnazijos moksleiviai pasisakė, kad savo mokykloje jie jaučiasi gerai ir jų mokymosi rezultatus tiesiogiai įtakoja gera mokyklos atmosfera. Jų nuomonei pritarė šiuo klausimu kalbėjusi Italijos moksleivė. Kalbėdami apie mokykloje iškylančių problemų sprendimo būdus, mūsų vienuoliktokai paminėjo galimybę kreiptis pagalbos į mokyklos psichologę, bet pripažino, kad nelengva išsakyti savo nerimą nepažįstamam žmogui, todėl mieliau renkasi draugus. Tuo tarpu Italijos mokykloje psichologo nėra, todėl mokiniai problemas taip pat sprendžia kartu su savo draugais. Abiturientų nuomone, išreikšdami savo požiūrį beveik 80 procentų mūsų mokyklos moksleivių jaučiasi gerai. Pasak italių, panašiai jaučiasi ir Italijos mokiniai savo mokykloje. Tačiau patyčių vis dar pasitaiko abejose mokyklose, ir, mokinių nuomone, tai yra labai pavojingas ir vengtinas reiškinys. Visi diskusijos dalyviai vienbalsiai nusprendė, kad tolerancija vaidina labai svarbų vaidmenį tiek mokinių tarpusavio, tiek mokinių ir  mokytojų santykiuose. Italijos moksleiviai teigė, kad jausdamas toleranciją mokinys gali kurti ir jaustis laimingu. 

Diskusijos pabaigoje moksleiviai aptarė interneto keliamus pavojus. Mūsų gimnazijos vienuoliktokas pasisakė, kad naudodamasis internetu jaučiasi saugus, tačiau, jo nuomone, jaunesnius interneto vartotojus reikia mokyti saugumo, pavyzdžiui, apsiperkant internetu, arba renkantis internetinius draugus. Italijos moksleiviai teigė, kad internetas jau yra tapęs kultūros dalimi, tačiau jie daug laiko praleidžia nenaudingai tiesiog plepėdami socialiniuose tinklalapiuose su draugais. Bediskutuojant iškilo klausimas –  tai kas gi geriau: bendrauti internetu, ar tiesiogiai, pavyzdžiui, sportuojant kartu? Užsimezgus gyvai diskusijai apie mėgstamas sporto rūšis, moksleiviai atrado daug bendrų pomėgių. 

Videokonferencijos tikslai buvo pasiekti – tiesiogiai bendraudami moksleiviai pamatė, kad jų požiūriai į emocinį mokroklimatą mokykloje yra panašūs ir kad iškilus problemoms, jas galima nesunkiai išspręsti kartu. Diskusijos vyko anglų kalba, todėl prasiplėtė moksleivių žodynas ir komunikaciniai įgūdžiai. Konferencijoje - pamokoje dalyvavę mokiniai buvo įkvėpti įspūdžių ir naujų idėjų  ir pasiruošę skleisti gerojo mikroklimato mokykloje pamokas.

Konferenciją – integruotą pamoką padėjo vesti  projekto dalyviai: informacinių technologijų mokytojas Gintautas Radzevičius bei anglų kalbos mokytoja Rūta Kaltenienė. Italijoje konferenciją stebėjo Brindisi provincijos Sveikatos apsaugos organizacijos Prevencinių programų departamento atstovai.

Animuotą nuotraukų siužetą galima pamatyti čia

Trečiasis projektų partnerių susitikimas. 2011 m.  spalio 15-22 d. Puglia, Italija.

Spalio 15-22 d.d. Italijoje įvyko trečiasis projekto partnerių susitikimas.  Bario provincijoje lankėsi 12 mūsų rajono švietimo įstaigų atstovų iš trijų projektą vykdančių institucijų – Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, Kauno rajono Švietimo centro  ir Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos. Buvo apsilankyta visų trijų Italijos partnerių būstinėse: Bario mieste esančiame Puglia regiono Švietimo tarnybos departamente,  Italijos Sveikatos apsaugos organizacijos Brindisi provincijos Prevencinių programų departamente Brindisi mieste ir licėjuje "V. Lilla“ Francavilla Fontana mieste.

Trečiojo susitikimo metu partneriai iš Brindisi Sveikatos apsaugos organizacijos pristatė lyginamąją abiejų šalių duomenų analizę. Buvo gilintasi į tyrimo rezultatus, analizuojami skirtumai tarp šalių, diskutuojama apie jų priežastis. Lyginant dvi skirtingas kultūras labiau išryškėja problemos. Mūsų mokyklose stinga tolerancijos, pagarbos vienas kitam.  Tokio elgesio pasekmė –  italams neįtikėtinai didelis pasirodęs mūsų mokinių patyčių procentas. Italų moksleivių tolerancijos skalė žymiai aukštesnė.  Jeigu ekspresyvūs italai daugiau bendrauja su draugais, atviriau reiškia emocijas, tai mūsų moksleivius labiau kankina nemiga, depresija. Diskusijų metu bandėme aiškintis, ar tai įtakoja istoriniai šalių palikimai, ar turi įtakos skirtingas klimatas. Be to, patys nustebome, kai pamatėme, jog mūsų mokiniai vartoja daug vaistų. Gal tai sumažėjusio fizinio aktyvumo pasekmė, o gal tai vaistų reklamos įtaka? Diskusijose iškeltos problemos verčia susimąstyti ir pažvelgti į mokinius iš kitos pusės – kokia jų emocinė būsena, mikrolimatas mokykloje, aplinka, kurioje jie mokosi.

Sausio mėnesį planuojama surengti vaizdo konferenciją tarp Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos ir Francavilla Fontana licėjaus "V. Lilla“ moksleivių tyrime išryškėjusiais probleminiais klausimais. Licėjaus informatikos klasėje projekto dalyviai išbandė vaizdo konferencijoms naudojamą programinę įrangą.

Italų partneriai pristatė 2011 metais Italijoje vykdomą Europos sveikatos organizacijos inicijuotą valstybinę programą „Gaining health“ („Įgaukime sveikatos“). Jos pagrindiniai tikslai yra didinti gyventojų  fizinį aktyvumą , atsisakant žalingų įpročių – rūkymo ir narkotikų, taip pat skatinti industrines įmones saugoti aplinką, mažinti užterštumą ir taip prisidėti prie viuomenės sveikatos gerinimo. Italai pabrėžė, kad jų šalyje labai skatinamas savanoriavimas. Savanoriai savo laiką, žinias, pagalbą skiria kitiems įvairiose socialinėse srityse.

Kauno rajono delegacija pristatė naujausius mūsų rajone vykdomus sveikatos stiprinimo projektus. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė pabrėžė, kad mūsų projektų tikslas yra sveikas vaikas –  ir fiziškai, ir emociškai. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos direktorė Rima Kuktienė pasidžiaugė, kad nuo rugsėjo 1 d. jų įstaigoje pradinukams yra vedama mankšta, mokoma taisyklingos nugaros laikysenos. Gimnazija dalyvauja Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje. Pagal šių metų temą – „Švari Baltijos jūra“– didžiausias dėmesys skiriamas ekologiniam auklėjimui. Gimnazijos mokytojai pristatė nuotaikingus mokinių sukurtus filmukus ( "Healthy school" , "Pingvino nuotykiai Lietuvoje" ) ir kitus projektinius darbus. Francavilla Fontana licėjaus  "V. Lilla“ direktorius Prof. Francesco Carone pasidžiaugė, jog projektas vyksta sklandžiai ir spręsdami aktualias moksleivių sveikatos problemas mes jau tapome draugais.

Buvo aptarta balandžio mėnesį Lietuvoje  vyksiančio paskutiniojo partnerių susitikmo programa. Abi šalys turi parengti informaciją leidiniui, kuriame bus pateikti tyrimo duomenų palyginimai, suformuluotos išvados, pateikti siūlymai mokykloms.

Antrasis projekto partnerių susitikimas. 2011 m. balandžio 4-11 d., Puglia, Italija.

Šį kart Kauno rajono atstovai lankėsi Italijoje. Delegaciją sudarė 12 darbuotojų iš trijų rajono švietimo įstaigų – Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus (vedėja Irena Marcinkevičienė), Kauno rajono Švietimo centro (direktorė  Laima Ruzgienė) ir Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos (direktorė Rima Kuktienė).

Projekto dalyviai lankėsi Bario mieste esančiame Puglia regiono Švietimo tarnybos departamente, kuriame buvo pristatytas Italijos švietimo modelis, vykdomos programos. Svarbiausias veiklų kryptys – pagalba mokiniams, jų psichologinių problemų sprendimas, mokinių su specialiaisiais poreikiais integracija, socialinės atskirties mažinimas. 2010-ieji metai buvo skirti pastarajai problemai, nes šiame regione gausu skirtingų etninių grupių. Italijoje vykdomi švietimo nacionaliniai projektai skiria didelį dėmesį sveikatos ugdymui: 5-12 metų moksleiviams diegiami sveikos gyvensenos įgūdžiai, vyresniesiems 13-18 metų – didelis dėmesys skiriamas žalingų įpročių prevencijai. Atskiruose projektuose iškeliami skirtingi uždaviniai: pagalba moksleiviams, profesinis orientavimas, mokinių ir jų šeimų dalyvavimas švietime, mokinių su specialiaisiais poreikiais integracija, sportinių veiklų skatinimas. 30 metų Italijos politikai ieško švietimo problemų sprendimo būdų, bet jie pastebėjo, kad su kiekviena nauja karta atsiranda vis naujų problemų, būdingų tik tai jaunimo kartai. Todėl šiuo metu visos atsakingos institucijos turi susitelkti ir tik aktyviai bendradarbiaujant galima pasiekti gerą rezultatą – kad mūsų vaikai būtų saugūs, laimingi ir puikiai išauklėti.

Sveikatos priežiūros įstaigos labai glaudžiai bendradarbiauja su mokyklomis ir vykdo bendras programas formuojant mokinių sveiko gyvenimo įgūdžius. Šiuo metu Puglia regione vykdoma programa „Sveikata ir mokykla“. Italai mano, kad sveikatos įstaigos atsakingos ne tik už sergančių žmonių priežiūrą, bet ir už ligų prevenciją bei sveiko gyvenimo propagavimą.

Comenius Regio projekte kartu su Puglia regiono Švietimo tarnybos departamente dalyvauja Italijos Sveikatos apsaugos organizacijos Brindisi provincijos Prevencinių programų departamentas. Susitikimo dalyviams buvo pristatytos pagrindinės sveikatos švietimo programų kryptys – fizinis aktyvumas, psichinė būklė, socialinė integracija. Šiuo metu analizuojama padėtis mokyklose ir jau pastebėta, kad pietų Italijoje yra daug mažesnis moksleivių fizinis aktyvumas, lyginant su šiaurine šalies dalimi bei Europos Sajungos duomenimis. Kita vertus italai džiaugiasi, kad jų mitybos tradicijos – Viduržemio jūros dieta – yra įtraukta į UNESCO saugomą nematerialaus kultūrinio paveldo sąrašą.

Trečiasis projekto dalyvis Italijoje – Francavilla Fontana licėjus "V. Lilla“. Mokykloje buvo surengtas įspūdingas lietuvių delegacijos sutikimas – italų mokiniai pasitiko mojuodami Lietuvos ir Italijos vėliavėlėmis, lietuviškai skandavo „Laba diena“, „Ačiū“, buvo sugiedoti abiejų šalių himnai.

Projekto dalyviai susitiko ne tik susipažinti. Abi delegacijos buvo pasiruošusios rimtam darbui. Vasario – kovo mėnesiais Kauno rajono ir Brindisi provincijos mokyklose buvo vykdoma mokinių apklausa. Anketos klausimai buvo paruošti remiantis tarptautiniu HBSC tyrimu. Mokinių amžiaus imtis- 14-19 metų. Klausimynas buvo paruoštas italų ir lietuvių kalbomis, patalpintas internete. Į klausimus apie valgymo įpročius, fizinį aktyvumą, žalingus įpročius, bendravimą su draugais, psichologinį klimatą mokykloje, interneto, televizijos, mobiliųjų telefonų naudojimosi įpročius atsakė apie 700 lietuvių ir 600 italų mokinių.  Susitikimo metu buvo apžvelgti pirminiai rezultatai, atkreiptas dėmesys į didžiausius skirtumus abiejose šalyse. Vėliau apklausų rezultatai bus analizuojami ir lyginamai pasitelkiant specialistų pagalbą. Rudenį numatyta organizuoti mokinių vaizdo konferenciją anketose išryškėjusiais probleminiais klausimais.

Projekto veiklai Puglios regiono žiniasklaida skyrė didelį dėmesį. Informacija apie oficialius susitikimus buvo pateikta keliose regiono televizijose, radijo stotyse ir spaudoje.

Po oficialių ir darbinių susitikimų Kauno rajono delegacijai buvo parodyti įdomiausi ir svarbiausi regiono kultūros ir istorijos objektai – Unesco kultūros paveldo sąrašuose esantys Del Monte pilis ir Alberobello miestelis su unikaliais trulli būstais iš kalkakmenio, Orio, Otranto, Bario ir Brindisi senamiesčiai.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas. 2010 spalio 20-25 d.d. Lietuva, Kauno rajonas.

Spalio pabaigoje Kauno rajone lankėsi Comenius Regio projekto “Sveikatos kultūros ugdymas Italijos ir Lietuvos švietimo įstaigose“ partneriai iš Italijos. Dvylikos svečių delegaciją sudarė Puglia regiono Švietimo tarnybos departamento vadovė Dott.ssa Anna Cammalleri, Regioninio biuro "Europa už mokslą“ mokytoja Prof.ssa Rosa Diana, Francavilla Fontana vidurinės mokyklos "V. Lilla“ direktorius Prof. Francesco Carone ir 5 mokytojai bei 4 atstovai iš Brindisi provincijos Sveikatos apsaugos organizacijos Prevencinių programų departamento.

Spalio 21 d., ketvirtadienį, italų delegacija apsilankė Kauno rajono savivaldybėje. Svečius priėmė ir Kauno rajono sveikatingumo vystymo kryptis ir galimybes pristatė Kauno rajono savivaldybės mero pirmoji pavaduotoja Nijolė Kliučienė. Vėliau projekto dalyviai apsilankė Karmėlavos B. Buračo gimnazijoje (direktorė Rima Kuktienė), kur juos smagiu šokiu pasitiko Domeikavos gimnazijos folkloro kolektyvas “Serbentėlė” (vadovė Daiva Bradauskienė). Gimnazijoje buvo pristatyti sveikatą stiprinantys projektai (mokytojos Aida Valatkevičienė, Rūta Kaltenienė, Jurgita Kontrimienė), vyko praktinis užsiėmimas „Spalvų ir vandens terapija“ (mokytoja Inga Gliožaitienė). Svečiai labai susidomėję klausėsi technologijų mokytojos Vidos Brazaitienės pasakojimo apie lietuvių liaudies tradicinius amatus – audimą, siuvimą, siuvinėjimą, mezgimą, nėrimą,– ir kaip juose atsispindi mūsų protėvių požiūris į sveikatą, gyvenimo ritmą, apžiūrėjo moksleivių rankdarbius.

Antrą dieną projekto dalyviai apsilankė Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriuje. Skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė pristatė skyriaus struktūrą, veiklos sritis, pavaldžių įstaigų tinklą, pagrindinius vykdomus projektus, susijusius su sveikatos kultūros ugdymu. Svečiai taip pat pristatė savo atstovaujamas įstaigas. Dott.ssa Anna Cammalleri supažindino su švietimo politika Italijoje. Francavilla Fontana vidurinės mokyklos "V. Lilla“ direktorius Prof. Francesco Carone pristatė savo vadovaujamos mokyklos veiklą, apibūdino ugdymo kryptis, papasakojo apie valstybinių egzaminų sistemą. Dr. Emanuele Vinci pristatė Brindisi provincijoje vykdomą sveikatos prevencijos politiką.

Po pietų projekto dalyviai lankėsi Kauno rajono Švietimo centre (direktorė Laima Ruzgienė), kur buvo pristatyta Švietimo centro bei Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikla, dalyvavo šių mokyklų mokytojai-konsultantai. Vėliau visi projekto dalyviai įsitraukė į diskusiją. Buvo iškeltos abiejose šalyse aktualios problemos – emocinis mikroklimatas mokytojų darbo vietose, parama degradavusių šeimų vaikams ir turintiems problemų su teisėtvarka, pasitikėjimo savimi klausimai, prisitaikymo prie visuomenės, savivertės supratimas, virtualios erdvės įtaka. Pastaroji problema ir padiktavo tolesnio susitikimo temą "Žiniasklaidos ir kompiuterio įtaka asmenybės formavimui” (Influence of Mass Media on lifestyles). Italai, jau turintys patirties dirbant šiuo klausimu, pasisiūlė parengti anketą-klausimyną. Sausio–vasario mėnesiais planuojama apklausti po 700 14–18 metų respondentų Kauno rajono ir Puglia regiono mokyklose. Balandžio mėnesį vyksiančiame antrajame projekto dalyvių susitikime bus pristatyti ir apibendrinti apklausos rezultatai, palyginti Lietuvos ir Italijos duomenų ypatumai, panašumai ar skirtumai.

Šeštadienis ir sekmadienis buvo skirtas kultūrinei programai. Italijos atstovai apsilankė Vilniuje, Trakuose. Sekmadienį susipažino su Kauno senamiesčio istorija, jaukiame Vilkijos A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje ragavo lietuviškų vaistažolių arbatas, Zalensų kaimo turizmo sodyboje degustavo sveiko lietuviško maisto, susipažino su lietuvių liaudies muzikos tradicijomis.
     

Pasirašyta Comenius Regio partnerystės sutartis su Švietimo mainų paramos fondu

Rugsėjo mėnesį Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pristatyti Comenius Regio partnerysčių projektų 2010 m. konkurso nugalėtojai ir iškilmingai pasirašytos sutartys. Šiais metais finansuojami trijų savivaldybių  parengti projektai. Vienas iš jų – Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, Kauno rajono švietimo centro ir Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos parengtas projektas „Sveikatos kultūros ugdymas Italijos ir Lietuvos švietimo įstaigose“ (skirta 28759  eurų dotacija).

Antrus metus iš eilės visos Europos švietimo valdžios institucijos kartu su mokyklomis dalyvauja Comenius Regio partnerysčių projektuose. Ši veikla projektų partneriams padeda dalintis gerąja patirtimi bei praktika, susipažinti su mokymosi bei mokymo pavyzdžiais partnerinėje šalyje.

Informaciją apie projektą pristatė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė. Kauno rajonui bendradarbiaujant su Italijos Puglia regionu siekiama aktualizuoti sveikos gyvensenos ugdymo svarbą švietimo įstaigose, ieškoma būdų, kaip formuoti geresnius jaunų žmonių gyvenimo įgūdžius ir gebėjimus reguliuoti savo sveikatą. Bendradarbiaujant bus siekiama pasidalinti sveikos gyvensenos kultūros ugdymo gerąja patirtimi įvairiose sveikatos stiprinimo srityse: formuojant  politiką, stiprinant fizinį aktyvumą, propaguojant sveiką mitybą, kuriant sveiką aplinką, vykdant žalingų įpročių prevenciją.

Sveika aplinka pozityviai veikia asmens ir bendruomenės veiklos efektyvumą ir kokybę. Šis bendradarbiavimo projektas skatina regionų administracijas skirti didesnį dėmesį sveikos gyvensenos ugdymo politikos plėtotei, stiprina mokinių ir mokytojų pilietinę atsakomybę kuriant sveiką ir saugią aplinką, formuoja europietišką sąmoningumą.

Pagrindinės projekto veiklos: dalijimasis sveikatos švietimo politikos formavimo patirtimi, seminarai mokytojams, sveikatos ugdymo konferencijos, metodinių rekomendacijų rengimas, plakatų-kalendorių leidyba, klausimynai ir vaizdo konferencija mokiniams.

Laukiamas rezultatas – bendradarbiavimas tarp Kauno ir Puglia regionų, sveikatos kultūros skatinimas švietimo įstaigose, dalijimasis abiejų regionų gerąja patirtimi bei naudinga informacija.

Mūsų partneriai iš Italijos bus Puglia regiono  Švietimo departamentas, Francavilla Fontana vidurinė mokykla "V. Lilla“ ir Brindisi Sveikatos apsaugos organizacija, atsakinga už prevencines programas.

Per dvejus projekto vykdymo metus bus organizuota po du partnerių susitikimus Lietuvoje ir Italijoje.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Comenius paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas   www.smpf.lt