Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Kviečiame teikti naujas neformaliojo vaikų švietimo programas 2018 metų II pusmečiui

 Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2018 m. birželio  29 d.  gali teikti programas 2018 metų II pusmečiui.

 NVŠ programa turi būti:

 skenuota įkelta į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

  NVŠ teikėjai turi:

  • atitikti Aprašo 14 ir 15 punktuose numatytus reikalavimus;
  • užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720.pdf).

 Jei NVŠ lėšų bus mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, Savivaldybėje pirmumo teisė naudotis NVŠ lėšomis teikiama vaikams, kurie:

  1. gyvena atokiose vietovėse;
  2. pasirinko loginio mąstymo, pilietiškumo, verslumo, gamtamokslinio, techninės kūrybos ir sveikos gyvensenos ugdymo programas.

 Programas teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui (312 kab., Savanorių 192, Kaunas).    Informacija apie teigiamai įvertintas programas ir  apie galimybę vaikams registruotis į jas bus skelbiama interneto svetainėje www.krs.lt .

Kontaktai pasiteiravimui:

 

Indrė Akranglytė (tel. 8 37 79 95 60, indre.akranglyte@kaunorkss.lt);

Nijolė Benikienė (tel. 8-37 79 95 55, 8 687 45388,  pavaduotoja@kaunorkss.lt);

Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR) (tel. 8 672 32 423, archyvas@kaunorkss.lt).