Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Kviečiame teikti naujas neformaliojo vaikų švietimo programas 2019 metų I pusmečiui

 Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2018 m. gruodžio  20 d.  gali teikti programas 2019 metų I pusmečiui.

NVŠ programa turi būti:

  NVŠ teikėjai turi:

  • atitikti Aprašo 11 ir 12 punktuose numatytus reikalavimus;
  • užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720.pdf).

 Jei NVŠ lėšų bus mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, Savivaldybėje pirmumo teisė naudotis NVŠ lėšomis teikiama vaikams, kurie:

  1. gyvena arba/ir ugdosi pagal bendrojo ugdymo programas Savivaldybėje;
  2. gyvena atokiose Savivaldybės vietovėse;
  3. auga nepalankioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje;
  4. pasirinko loginio mąstymo, pilietiškumo, verslumo, gamtamokslinio, techninės kūrybos, sporto ir sveikos gyvensenos programas.

 Programas teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui (312 kab., Savanorių 192, Kaunas).    Informacija apie teigiamai įvertintas programas ir  apie galimybę vaikams registruotis į jas bus skelbiama interneto svetainėje www.krs.lt .

Kontaktai pasiteiravimui:

Indrė Andriuškienė (tel. 8 37 79 95 60, indre.andriuskiene@krs.lt);

Jolanta Jankauskienė (tel. 8 37 73 16 80, jolanta.jankauskiene@krs.lt);

Nijolė Benikienė (tel. 8-37 79 95 55, 8 687 45388,  nijole.benikiene@krs.lt);

Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR) (tel. 8 672 32 423, simona.banioniene@krs.lt).