Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Kviečiame teikti naujas neformaliojo vaikų švietimo programas 2019 metų II pusmečiui

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2019 m. liepos 1 d. gali teikti programas 2019 metų II pusmečiui.

NVŠ programa turi būti:

Rekomenduojame  NVŠ programų veiklas planuoti 7 mėnesiams.

  NVŠ teikėjai turi:

  • atitikti Aprašo 11 ir 12 punktuose numatytus reikalavimus;
  • būti užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720.pdf).

 Jei NVŠ lėšų bus mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, Savivaldybėje pirmumo teisė naudotis NVŠ lėšomis teikiama vaikams, kurie:

  1. gyvena arba/ir ugdosi pagal bendrojo ugdymo programas Savivaldybėje;
  2. gyvena atokiose Savivaldybės vietovėse;
  3. auga nepalankioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje;
  4. pasirinko loginio mąstymo, pilietiškumo, verslumo, gamtamokslinio, techninės kūrybos, sporto ir sveikos gyvensenos programas.

Programas teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui (312 kab., Savanorių 192, Kaunas).

Informacija apie atitikusias reikalavimus programas ir  apie galimybę mokiniams registruotis į jas bus pateikta programų teikėjams el. paštu iki rugpjūčio 25 d.  ir skelbiama  interneto svetainėje www.krs.lt   

NVŠ programos II pusmetyje bus vykdomos rugsėjo 16  - gruodžio 16 dienomis.

 Kontaktai pasiteirauti:

 

Indrė Andriuškienė (tel. 8 37 79 95 60, indre.andriuskiene@krs.lt);

Jolanta Jankauskienė (tel. 8 37 73 16 80, jolanta.jankauskiene@krs.lt);

Nijolė Benikienė (tel. 8-37 79 95 55, 8 687 45388,  nijole.benikiene@krs.lt);

Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR) (tel. 8 672 32 423, simona.banioniene@krs.lt).