Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2016 metais

2016-08-31

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR PROGRAMOS 2016 M. RUGSĖJO – GRUODŽIO MĖN. 

2016-08-16

Skelbiamas naujų neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškų teikimas

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjus, kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą, taip pat kultūros darbuotojus, menininkus, sporto trenerius ir kitus neformaliojo švietimo srityje dalyvaujančius asmenis nuo rugpjūčio 22 d. teikti naujų neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams paraiškas. Paraiškas teikti galima iki rugpjūčio 26 d.

NVŠ teikėjai, atitinkantys Valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 14 punkte numatytus reikalavimus, turi užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), jei nėra užsiregistravę. Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720. pdf). Registruodamiesi į ŠMIR, teikėjai, neturintys pedagoginio išsilavinimo, tačiau atitinkantys kitus Aprašo 14.5 reikalavimus, taip pat turi būti išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

Visi teikėjai, atitinkantys Aprašo 14 punkte numatytus reikalavimus pristato savivaldybei NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (užpildytas Aprašo 1 priedas). Skenuotą Aprašo 1 priedą įkelia ir į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

Ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. savivaldybė organizuos NVŠ programų vertinimą, interneto svetainėje paskelbs teigiamai įvertintas NVŠ programas ir informaciją apie galimybę vaikams registruotis į jas. NVŠ programas vertins savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija.

Rengdami neformaliojo švietimo programas siūlome vadovautis Valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo 2016 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-36.  

NVŠ programai kiekvienam vaikui per mėnesį skiriama 15 Eur. NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas. Vienai programai pildoma viena paraiškos forma. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa. Programos bus vykdomos nuo rugsėjo 5 d. iki gruodžio 31 d.

Klausimus galite pateikti tel.:

8 687 45231 – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė

33 27 49 - Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Miglė Trainienė

8 672 32 423, archyvas@kaunorkss.lt – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Archyvo vedėja Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR)

 

2016-05-10

Neformaliojo švietimo teikėjai negali reikalauti  mokesčio iš tėvų

Neformaliojo švietimo krepšelis bus finansuojamas nepertraukiamai, iš tėvų negali būti reikalaujama iki šiol nemokėto mokesčio už vaikų lankomus būrelius.

Kovo pabaigoje Vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus, kuriuose numatyta, kad neformaliojo švietimo krepšelis nuo balandžio 1 d. bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

„Nepaisant to, kad nuo balandžio 1 d. keičiasi neformalaus švietimo krepšelio finansavimo šaltinis, daugiau niekas nesikeičia – savivaldybės ir toliau gaus lėšas šiam krepšeliui ir atsiskaitys su paslaugos teikėjais. Nerimauti tikrai nereikia. Krepšelis kaip buvo, taip ir bus“, - sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Savivaldybės, pasikeitus finansavimo šaltiniui, gaus tą pačią lėšų sumą, kokia ir buvo numatyta  2016 metams ir vaikai dėl keičiamo finansavimo šaltinio nenukentės. Liks ta pati rekomenduojama krepšelio suma –15 eurų. Ji  gali svyruoti trečdaliu, t. y. vieno vaiko būreliui  galima skirti nuo 10 iki 20 eurų. Krepšelio dydis gali  kisti atsižvelgus į būrelius lankančių mokinių skaičių savivaldybėje – tai nustato pati savivaldybė. 

Švietimo ir mokslo ministerija buvo gavusi signalų, kad švietimo teikėjai, neformalaus vaikų švietimo veiklas iki šiol vykdę tikslinėmis krepšelio lėšomis, nuo balandžio mėnesio ima rinkti pinigus iš tėvų. Tėvai, gavę tokius prašymus, turėtų informuoti savivaldybę ir ministeriją.

Ministrė A. Pitrėnienė pabrėžia, kad pradėjus vaikui lankyti būrelį, tėvai pasirašė sutartį su švietimo teikėjais. Sutartyje numatyta, ar pasirinktas būrelis visiškai finansuojamas krepšelio lėšomis, ar būrelio kaina viršija krepšelyje numatytą sumą ir tėvams reikia padengti skirtumą. Jei skirtumas yra, sutartyje fiksuota konkreti suma. Jokių papildomų mokesčių nuo balandžio 1 d. nebuvo įvesta ir būrelių organizatoriai negali reikalauti daugiau, nei numatyta anksčiau pasirašytoje sutartyje.

Primename, kad neformaliojo švietimo krepšelis įvestas 2015 m. spalį. Šiemet juo naudojasi 73 tūkst. mokinių, arba 15 tūkst. daugiau negu pernai. Atsirado 2,5 tūkst. naujų būrelių, kuriuos siūlo per 1,2 tūkst. teikėjų.

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją

2016-04-01

Papildomos neformaliojo vaikų švietimo programos nuo 2016.04.01

 

2016-03-21

Skelbiamas naujų neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškų teikimas

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjus, kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą, taip pat kultūros darbuotojus, menininkus, sporto trenerius ir kitus neformaliojo švietimo srityje dalyvaujančius asmenis nuo kovo 21 d. teikti naujų neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams paraiškas. Paraiškas teikti galima iki kovo 29 d.

NVŠ teikėjai, atitinkantys Aprašo 14 punkte numatytus reikalavimus, turi užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), jei nėra užsiregistravę. Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720. pdf). Registruodamiesi į ŠMIR, teikėjai, neturintys pedagoginio išsilavinimo, tačiau atitinkantys kitus Aprašo 14.5 reikalavimus, taip pat turi būti išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

Visi teikėjai, atitinkantys Aprašo 14 punkte numatytus reikalavimus pristato savivaldybei NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (užpildytas Aprašo 1 priedas). Skenuotą Aprašo 1 priedą įkelia ir į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

Ne vėliau kaip iki kovo 30 d. savivaldybė organizuos NVŠ programų vertinimą, interneto svetainėje paskelbs teigiamai įvertintas NVŠ programas ir informaciją apie galimybę vaikams registruotis į jas. NVŠ programas vertins savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija.

Rengdami neformaliojo švietimo programas siūlome vadovautis Valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo 2016 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-36.   

NVŠ programos finansuojamos iš valstybės biudžeto neformaliojo vaikų švietimo krepšeliui skirtų lėšų. Kiekvienam vaikui per mėnesį skiriama 15 Eur. NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas. Vienai programai pildoma viena paraiškos forma. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa. Programos bus vykdomos nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.).

Klausimus galite pateikti tel.:

8 687 45231 – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė

33 27 49 - Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Miglė Trainienė

8 672 32 423, archyvas@kaunorkss.lt – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Archyvo vedėja Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR)

 

2016-02-05

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2016 metais

Kauno r. savivaldybė 2016 m. patvirtino neformaliojo vaikų švietimo programas: 

Neformaliojo vaikų švietimo programos 2016 m.

Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo tvarkos aprašas      

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 buvo patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.     

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjus, kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą, taip pat kultūros darbuotojus, menininkus, sporto trenerius ir kitus neformaliojo švietimo srityje dalyvaujančius asmenis nuo sausio 12 d. teikti neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams paraiškas. Paraiškas teikti galima iki sausio 27 d.

NVŠ teikėjai, atitinkantys Aprašo 14 punkte numatytus reikalavimus, turi užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), jei nėra užsiregistravę. Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720. pdf). Registruodamiesi į ŠMIR, teikėjai, neturintys pedagoginio išsilavinimo, tačiau atitinkantys kitus Aprašo 14.5 reikalavimus, taip pat turi būti išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

Visi teikėjai, atitinkantys Aprašo 14 punkte numatytus reikalavimus pristato savivaldybei NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (užpildytas Aprašo 1 priedas). Skenuotą Aprašo 1 priedą įkelia ir į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

Ne vėliau kaip iki sausio 29 d. savivaldybė organizuos NVŠ programų vertinimą, interneto svetainėje paskelbs teigiamai įvertintas NVŠ programas ir informaciją apie galimybę vaikams registruotis į jas. NVŠ programas vertins savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija.

Rengdami neformaliojo švietimo programas siūlome vadovautis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2016 m. sausio 5 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. Nr. V-1, kol bus patvirtinta Kauno rajono savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka.

NVŠ programos bus finansuojamos iš valstybės biudžeto neformaliojo vaikų švietimo krepšeliui skirtų lėšų. Kiekvienam vaikui per mėnesį skiriama iki 15 Eur. NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas. Vienai programai pildoma viena paraiškos forma. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa. Šiais metais NVŠ krepšelis skiriamas 9 mėnesiams.  Programos bus vykdomos nuo vasario 1 d. iki gruodžio 31 d. (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.). Teikėjus teikti naujas programas kviesime visų metų bėgyje.  

Klausimus galite pateikti tel.:

8 687 45231 – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė

33 27 49 - Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Miglė Trainienė

8 672 32 423, archyvas@kaunorkss.lt – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Archyvo vedėja Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR)

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Kauno r. savivaldybė 2015 m. patvirtino neformaliojo vaikų švietimo programas:

Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjai ir programos

VALSTYBĖS LĖŠŲ SKYRIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO 2015 M. TVARKOS APRAŠAS

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

 

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais  

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjus, kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą, taip pat kultūros darbuotojus, menininkus, sporto trenerius ir kitus neformaliojo švietimo srityje dalyvaujančius asmenis nuo rugpjūčio 31 d. teikti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams paraiškas. Paraiškas teikti galima iki rugsėjo 14 d.

NVŠ teikėjai pristato savivaldybei NVŠ teikėjo atitikties nustatymo reikalavimams paraišką (užpildytas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2 priedas) ir NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (užpildytas Aprašo 4 priedas). Skenuotą Aprašo 4 priedą įkelia ir į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Laisvieji mokytojai savivaldybei taip pat pateikia duomenų registravimo kortelę (užpildytas Aprašo 1 priedas). Jei NVŠ teikėjo atitiktis reikalavimams jau yra patvirtinta kitoje - ne Kauno rajono savivaldybėje, teikėjas Kauno rajono savivaldybei turi pateikti iš ŠMIR gautą tai patvirtinančią pažymą.     

Ne vėliau kaip iki rugsėjo 28 d. savivaldybė organizuos NVŠ programų vertinimą, interneto svetainėje paskelbs teigiamai įvertintas NVŠ programas ir informaciją apie galimybę vaikams registruotis į jas. NVŠ programas vertinssavivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija.

Rengdami neformaliojo švietimo programas siūlome vadovautis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-883, kol bus patvirtinta Kauno rajono savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka.

NVŠ programos bus finansuojamos iš valstybės biudžeto neformaliojo vaikų švietimo krepšeliui skirtų lėšų. Kiekvienam vaikui per mėnesį skiriama iki 15 Eur. NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas. Vienai programai pildoma viena paraiškos forma. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa. Šiais metais rengiamos 3 mėn. trukmės programos – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.    

Primename, kad NVŠ teikėjai, privalo registruotis Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) ir registruoti savo parengtas NVŠ programas KTPRR. Atsižvelgiant į trumpą pasirengimo laikotarpį, tai daryti kviečiame jau dabar. Registruotis padės specialistės Simona Banionienė (ŠMIR) ir Daiva Klimantavičienė (KTPRR). Prašome kreiptis į jas.  

Klausimus galite pateikti tel.:

8 687 45231 – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė

33 27 49 - Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Miglė Trainienė

8 672 32 423, archyvas@kaunorkss.lt – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Archyvo vedėja Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR)

33 25 29, 8 686 89025, daiva.klimantaviciene@centras.krs.lt  – Kauno rajono švietimo centro bibliotekininkė Daiva Klimantavičienė (konsultacijos dėl KTPRR).

 

2015-08-21

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjus, kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą, taip pat kultūros darbuotojus, menininkus, sporto trenerius ir kitus neformaliojo švietimo srityje dalyvaujančius asmenis rengti neformaliojo švietimo programas.

Įgyvendinti NVŠ programas gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais: pedagogai; asmenys, įgiję aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir per vienerius metus nuo darbo mokytoju pradžios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenys, baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turintys 3 metų darbo stažą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Šie reikalavimai taikomi ir laisviesiems mokytojams, menininko statusą turintiems asmenims, kultūros darbuotojams ir pan.    

NVŠ programos bus finansuojamos iš valstybės biudžeto neformaliojo vaikų švietimo krepšeliui skirtų lėšų. Kiekvienam vaikui per mėnesį skiriama iki 15 Eur. NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas. Vienai programai pildoma viena paraiškos forma. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa.  

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama: NVŠ mokytojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, ugdymo priemonės ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su NVŠ programos vykdymu.         Lėšų negalima naudoti: pramoginių renginių, vaikų poilsio ir su jomis susijusioms išlaidoms apmokėti, NVŠ programoms, vykdomoms bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų, finansuoti, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti, remonto, rekonstrukcijos ir statybos išlaidoms padengti, NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

Rengdami neformaliojo švietimo programas siūlome vadovautis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-883, kol bus patvirtinta Kauno rajono savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka.

NVŠ teikėjai, patys privalo registruotis Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) ir registruoti savo parengtas NVŠ programas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR). Atsižvelgiant į trumpą pasirengimo laikotarpį, tai daryti kviečiame jau dabar, nelaukiant paraiškų teikimo termino.

Kauno rajono savivaldybė parengia ir patvirtina NVŠ programų vertinimo komisijos sudėtį, kitus tvarkai įgyvendinti reikalingus dokumentus. Iki rugpjūčio 28 d. Kultūros, švietimo ir sporto skyrius paskelbia kvietimą teikėjams teikti NVŠ programas. Paraiškų pateikimo terminas – 2 savaitės. NVŠ teikėjas teikia savivaldybei NVŠ teikėjo atitikties nustatymo reikalavimams paraišką (užpildytas Aprašo 2 priedas) ir NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (užpildytas Aprašo 4 priedas). Skenuotą Aprašo 4 priedą įkelia ir į KTPRR. Ne vėliau kaip iki rugsėjo 28 d. savivaldybė organizuoja NVŠ programų vertinimą, interneto svetainėje skelbia teigiamai įvertintas NVŠ programas ir informaciją apie galimybę vaikams registruotis į jas. NVŠ programas vertina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija.

NVŠ teikėjas kreipiasi į Mokinių registrą (į ITC – valstybinės, nevalstybinės; į savivaldybės darbuotoją, atsakingą už Mokinių registrą – savivaldybių pavaldumo institucijos), prašydamas suteikti duomenų tvarkytojo teises, kurias turėdamas galės registruoti mokinių grupę(-es). Pasirašo sutartį su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl vaiko dalyvavimo NVŠ programoje. Suveda duomenis apie vaikus, dalyvaujančius teikėjo NVŠ programoje, į Mokinių registrą. Teikia savivaldybei NVŠ programose dalyvaujančių vaikų skaičių, vardus ir pavardes (iš Mokinių registro). Pasirašo sutartį su savivaldybe. Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda lėšas NVŠ teikėjui. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. NVŠ teikėjas grąžina nepanaudotas NVŠ lėšas į savivaldybės sąskaitą.

Klausimus galite pateikti tel.:

8 687 45231 – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė

33 27 49 - Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Miglė Trainienė

8 672 32 423, archyvas@kaunorkss.lt – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Archyvo vedėja Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR)

33 25 29, daiva.klimantaviciene@centras.krs.lt  – Kauno rajono švietimo centro bibliotekininkė Daiva Klimantavičienė (konsultacijos dėl KTPRR).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašas.

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas