Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

MTP Kauno rajone

MTP Kauno rajone

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje papildomos informacijos kreiptis į MTP komponentų koordinatorius:
A. Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas – Laima Ruzgienė, Švietimo centro direktorė (tel. 33 25 29),
B. Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas – Irena Marcinkevi�?ienė, vyr. specialistė (tel. 33 27 49),
C. Energijos išlaidų mažinimas ir mokymosi sąlygų gerinimas – Kęstutis Žuklija, Ūkio poskyrio vadovas (tel. 79 95 66),
D. Mokyklų tinklo optimizavimas – Dalia Brazienė, vyr. specialistė(tel. 33 27 49), (mokinių vežiojimas – Julija Karpavi�?ienė (tel. 33 27 49).

MTP programą koordinuoja skyriaus vedėjas Valerijus Makūnas.

Pasaulio bankas, siekdamas parodyti, kad pertvarkant mokyklų tinklą būtina finansinė parama mokykloms ir mokytojams, Mokyklų tinklo pertvarkos bandomajame projekte dalyvaujan�?ioms 6 savivaldybėms, 2004 m. pasitvirtinusioms Mokyklų tinklo pertvarkos planus, skyrė
mokyklų pastatų remontui – 950 000 Lt;
mokymo priemonėms pirkti – 490 000 Lt;
mokytojams paramai persikvalifikavimo studijoms apmokėti – 412 000 Lt
ir po vieną geltonąjį autobusą.
Kauno rajonui buvo skirta smulkiems mokyklų renovacijos darbams – 131 000 Lt, mokymo priemonėms – 59 095 Lt, mokytojų perkvalifikavimo studijoms apmokėti – 67 000 Lt.

Pagal nustatytus kriterijus remonto ir mokymo priemonių lėšos buvo paskirstytos toms mokykloms, į kurias nuėjo reorganizuotų ir pertvarkytų mokyklų mokiniai, o už mokytojų perkvalifikavimui skirtus 67 000 Lt šiais metais studijuoja 20 rajono mokytojų. Pedagogams, kurie dėl mokyklų tinklo pertvarkos neteko darbo, perkvalifikavimo studijos apmokėtos 100 proc.
Geltonasis autobusas valdyti patikėjimo teise buvo skirtas Vilkijos vidurinei mokyklai vežioti reorganizuotos Pagirių pradinės mokyklos mokinius.

MTP A komponente (mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas) dalyvaujan�?ioms Zapyškio ir Ka�?erginės mokykloms ŠMM nupirko ir perdavė mokymo priemonių atitinkamai už 18 698,82 Lt ir 13 708 Lt.