Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Kėdainiuose vyko seminaras „Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų rengimas ir įgyvendinimas“ Kauno apskrities savivaldybių administracijų specialistams.

Kėdainiuose vyko seminaras „Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų rengimas ir įgyvendinimas“ Kauno apskrities savivaldybių administracijų specialistams.

Mokomės ir kitus mokome pertvarkyti mokyklų tinklą

 

2004 m. lapkri�?io 23-25 dienomis, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės Dalia Brazienė ir Julija Karpavi�?ienė Kėdainiuose vedė seminarą „Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų rengimas ir įgyvendinimas“ Kauno apskrities savivaldybių administracijų specialistams.
Įgyvendindama Mokyklų tobulinimo programą (MTP), šalies Švietimo ir mokslo ministerija lapkri�?io mėnesį išleido Mokyklų tinklo pertvarkos metodines rekomendacijas ir šių rekomendacijų darbo sąsiuvinį. Jų tikslas – padėti šalies savivaldybėms parengti mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus.

 Lapkri�?io pabaigoje, gruodžio pradžioje 6 šalies regionuose (Kėdainiuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje ir Vilniuje) vyksta Mokyklų tobulinimo programos D komponento "Mokyklų tinklo optimizavimas" 1 dalinio komponento "Tinklo pertvarkos metodinės rekomendacijos" mokymai, kuriuose savivaldybių administracijų specialistai mokomi naudotis  mokyklų tinklo pertvarkos metodinėmis rekomendacijomis.

Prieš metus, konsultuojant Didžiosios Britanijos Lisco universiteto profesoriui dr. Hariui Tomlinsonui (Harry Tomlinson) ir Bato universiteto profesoriui dr. Maikui Kolosui (Mike Wallace) buvo parengtas Metodinių rekomendacijų projektas. Tarp šešių bandomųjų savivaldybių, atrinktų konkurso tvarka, talkinusių rengiant  šį leidinį, buvo ir Kauno rajono savivaldybė. Vadovaujantis Metodinių rekomendacijų projektu, šį pavasarį Mokyklų tinklo pertvarkos planai buvo patvirtinti   bandomajame projekte dalyvavusių  Klaipėdos miesto, Kauno, Mažeikių, Pasvalio, Šal�?ininkų ir Varėnos rajonų savivaldybių Tarybose. Reali planų rengėjų patirtis – nuo rajono prioritetų pristatymo iki konkre�?ių mokyklų mokytojų perkvalifikavimo - pateikta knygos pavyzdžiuose. Knygoje taip pat akcentuojama, kad vykdant mokyklų tinklo pertvarką būtina tartis, konsultuotis, derinti sprendimus su vietos politikais, mokinių tėvais, mokytojais, vietos bendruomenėmis.

Pedagogų bendruomenės mokyklų tinklo pertvarką priimama itin jautriai – šalyje kasmet mažėjant mokinių, reikia apsispręsti, kaip geriau organizuoti mokyklų veiklą, kad nenukentėtų vaikų ugdymo kokybė. Mokyklų tinklo pertvarkos metodinės rekomendacijos siekia padėti išlaikyti švietimo kokybę, prieinamumą bei lygias galimybes mokiniams.

Rajonų atstovai po seminaro turės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano rengimo (duomenų rinkimo, švietimo būklės analizavimo ir raidos prognozavimo, duomenų rinkimo, viešų konsultacijų) bei įgyvendinimo patirtimi paremtus pagrindus.

 Seminaro dalyviai įsitikino, kaip svarbu rengiant Mokyklų tinklo pertvarkos planus gretimoms savivaldybėms bendradarbiauti, konsultuotis. Šiuo tikslu gruodžio 13 d. Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriuje lankysis Kauno miesto švietimo skyriaus vadovas ir specialistai.