Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Mokyklų tobulinimo programa

Mokyklų tobulinimo programa – didžiausias Lietuvos bendrojo lavinimo investicinis projektas nuo Nepriklausomybės atkūrimo. Jo biudžetas siekia 180 mln. litų, iš kurių per 100 mln. litų sudaro Pasaulio banko paskola, kuri bus pradėta grąžinti 2007, o baigta – 2019 m. Už pasiskolintus iš PB pinigus šalies mokykloms perkamos šiuolaikiškos mokymo priemones, programinė įranga, mokykliniai autobusai, renovuojamos mokyklos, finansuojamos užsienio specialistų konsultacijos. Už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių lėšas finansuojamas įvairių metodikų bei mokymo programų rengimas, mokytojų ir mokyklų direktorių kvalifikacijos kėlimo seminarai, švietimo valdymo, politikos analizės, moksleivių pažangos vertinimo sistemų sukūrimas.
PROGRAMOS DALYS
A. Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas
B. Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas
C. Energijos išlaidų mažinimas ir mokymosi sąlygų gerinimas
D. Mokyklų tinklo optimizavimas
E. Programos koordinavimas

PROGRAMOS FINANSAVIMAS
Per 3,5 metus – 179,347 mln. Lt:
Pasaulio banko paskola – 100,331 mln. Lt
Valstybės biudžetas – 47,763 mln. Lt
Savivaldybių biudžetas – 31,453 mln. Lt
Kitos papildomos lėšos (iki 2004 m.):
Japonų grantas – 453,5 tūkst. Lt
Suomijos Vyriausybės grantas – 138,0 tūkst. Lt
Britų taryba, Jungtinės karalystės ambasada, Švietimo ir mokslo ministerija – 128,0 tūkst. Lt
Mokyklų tobulinimo programos tikslas - pagerinti šalies 5-10 klasių mokinių pasiekimus modernizuojant bendrąjį lavinimą ir užtikrinant veiksmingą ir racionalų švietimui skirtų lėšų panaudojimą. Programos poveikį pajus visa bendrojo lavinimo sistema – keliama mokytojų kvalifikacija, diegiami nauji vadybos, mokymo ir mokymosi bendradarbiaujant tarp skirtingų mokyklų ir mokyklų bendruomenių grupių principai atsilieps švietimo stiprėjimui ir tobulėjimui.

PROGRAMOS VALDYMAS
Priežiūros komitetas – pirmininkas Alvydas Puodžiukas
Programos vadovas – Arūnas Plikšnys
Programos valdymo komitetas
Programos valdymo tarnyba – vadovė Rasa Šnipienė
A komponentas – vadovė Loreta Žadeikaitė, administratorė Elena Stasiulienė
B komponentas – vadovas Ri�?ardas Ališauskas, administratorė Rita Dukynaitė
C komponentas – vadovas Tautvydas Salys, administratorė Laima Kvaracejienė
D komponentas – vadovė Regina Klepa�?ienė, administratorė Stanislava Strolaitė

 
Konferencija "Mokyklų tobulinimo programa - kaip mums sekėsi?"

MTP rezultatai Kauno rajone

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Valerijaus Makūno 2005 m. balandžio mėn. 7 d.  interviu apie Mokyklų Tinklo Pertvarkos eigą Kauno rajone.

Kauno rajono tarybos 2005-02-24 d. sprendimas

Kėdainiuose vyko seminaras „Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų rengimas ir įgyvendinimas“ Kauno apskrities savivaldybių administracijų specialistams.
 

MTP Kauno rajone
 
Moksleivių vežiojimas Kauno rajone 

Kauno rajono tarybos 2004-04-29 d.  sprendimas

 
Mokyklų tinklo pertvarkos bendrosios kryptys