Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Mokyklų tinklo pertvarka

Mokyklų tinklo kūrimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir savivaldybėms pakeliamą kainą.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS-202 „Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pertvarkymo į viešąją įstaigą Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją“ 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. TS-180 „Dėl Kauno r. Kačerginės daugiafunkcio centro reorganizavimo į Kauno r. Kačerginės mokyklą-daugiafunkcį centrą”

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d.  sprendimas Nr. TS-140 „Dėl Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazijos veiklos nutraukimo“

2020 m. vasario 27 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-82 "DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KAUNO R. KAČERGINĖS DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ"

Kauno r. Kačerginės daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno r. Kačerginės pradinės mokyklos, sąlygų aprašas 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimas Nr. TS-19 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 M. BENDRASIS PLANAS (ankstesni dokumentai)

 

 Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2013–2015 m. bendrasis planas. 2012 m. birželio 28 d.  Kauno  rajono  savivaldybės  Tarybos sprendimas Nr.  TS-245.

Kauno rajono mokyklų tinklo pertvarkos bendrosios kryptys 2004-2012 m.