Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

INFORMACIJA APIE 2013 M. BRANDOS EGZAMINUS

Šiemet, 2013 metais pirmą kartą bus vykdomas bendras visiems laikantiesiems lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis ir valstybinis brandos egzaminas. Valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimas, kaip ir kitų valstybinių brandos egzaminų, vyks centralizuotai. Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino, pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.

2013 metais vietoje dailės ir muzikos mokyklinių brandos egzaminų įvedamas menų mokyklinis brandos egzaminas, kuris apims 7 menų sritis: dailę, muziką, šokį, fotografiją, filmų kūrimą, teatrą, grafinį dizainą. Menų, kaip ir technologijų, egzamino vykdymas yra integruotas į ugdymo procesą.

Kokius brandos egzaminus laikys, kandidatai turės apsispręsti iki kovo 7 dienos. 

Brandos atestatui gauti reikės išlaikyti du brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Iš viso kandidatas galės laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus.

Visų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus planuojama paskelbti iki liepos 12 dienos.

Kaip ir anksčiau, kandidatas, nesutinkantis su egzamino darbo įvertinimu, per 3 dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos galės teikti prašymą mokyklos direktoriui dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai įvertinti. Valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatų vėliausias skelbimo terminas – liepos 19 diena.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas rasite Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt

Parengta pagal NEC informaciją.