Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 M. BENDRASIS PLANAS

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS-202 „Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pertvarkymo į viešąją įstaigą Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją“ 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. TS-180 „Dėl Kauno r. Kačerginės daugiafunkcio centro reorganizavimo į Kauno r. Kačerginės mokyklą-daugiafunkcį centrą”

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d.  sprendimas Nr. TS-140 „Dėl Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazijos veiklos nutraukimo“

2020 m. vasario 27 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-82 "DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KAUNO R. KAČERGINĖS DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ"

Kauno r. Kačerginės daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno r. Kačerginės pradinės mokyklos, sąlygų aprašas 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimas Nr. TS-19 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. TS-225 „Dėl Kauno r. Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ nuostatų patvirtinimo“

  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. TS-226 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. TS-224 „Dėl Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Ežerėlio vidurinio ugdymo skyriaus steigimo ir Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

 2019 m. birželio 27 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS- 223  "Dėl KAUNO R. AKADEMIJOS MOKYKLOS-DARŽELIO „GILĖ“ STEIGIMO"

2019 m. gegužės 30 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS- 167 "Dėl KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOs 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-61 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d.  sprendimas Nr. TS-114 „Dėl Kauno r. Čekiškės darželio likvidavimo“.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d.  sprendimas Nr. TS-115 „Dėl Kauno r. Vandžiogalos darželio likvidavimo“.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d.  sprendimas Nr. TS-116 „Dėl Kauno r. Zapyškio lopšelio-darželio likvidavimo“.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d.  sprendimas Nr. TS-117 „Dėl Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d.  sprendimas Nr. TS-94 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d.  sprendimas Nr. TS-425 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21d.  sprendimas Nr. TS-426 „Dėl Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklos-darželio struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 16 d.  sprendimas Nr. TS-405 „Dėl Kauno r. Kulautuvos vaikų sanatorinės mokyklos likvidavimo”.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d.  sprendimas Nr. TS-371 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d.  sprendimas Nr. TS-196 „Dėl Kauno r. Batniavos pagrindinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d.  sprendimas Nr. TS-197 „Dėl Kauno r. Kačerginės pagrindinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir Kauno r. Kačerginės pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d.  sprendimas Nr. TS-164 „Dėl Kauno r. Panevėžiuko pagrindinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir Kauno r. Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d.  sprendimas Nr. TS-165 „Dėl Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d.  sprendimas Nr. TS-9 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d.  sprendimas Nr. TS-181 „Dėl Kauno r. Girininkų pagrindinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir Kauno r. Rokų mokyklos-darželio nuostatų patvirtinimo“.

 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „Dėl KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO”

1 PRIEDAS

2 PRIEDAS

3 PRIEDAS