Kelių ir transporto skyrius

Licencijos kopijos panaikinimas vežti keleivius

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KET006

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos kopijos panaikinimas vežti keleivius

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos kopijos, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, panaikinimas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2009, Nr. 154-6952; 2011, Nr. 132-6276 );

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 152-7150);

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-11 įsakymas Nr. ĮS-1262 „Dėl administracijos direktoriaus 2012-04-27 įsakymo Nr. ĮS-696 pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos kopijos galiojimui panaikinti pateikiami šie dokumentai:

1.Prašymas;

2. Licencijos kopijos originalas (grąžinamas per 15 dienų, kai licencijos kopijos galiojimas panaikinamas).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kelių ir transporto skyrius, tel. (8 37) 30 55 65

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, vykdantis Kelių ir transporto skyriaus vedėjo funkcijas Tautvydas Tamošiūnas

tel. (8 645) 82 123, el. p. tautvydas.tamosiunas@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Užsakyti