Kelių ir transporto skyrius

Licencijos kopijų dublikato išdavimo vežti keleivius

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KET005

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos kopijų dublikatų išdavimas vežti keleivius

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos kopijų, suteikiančių teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, dublikatų išdavimas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2009, Nr. 154-6952; 2011, Nr. 132-6276 );

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 152-7150);

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-11 įsakymas Nr. ĮS-1262 „Dėl administracijos direktoriaus 2012-04-27 įsakymo Nr. ĮS-696 pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos kopijos dublikatui gauti pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas (pridedama);

2. Vežėjo aiškinamąjį raštą apie licencijos praradimo aplinkybes;

3. Dokumentus, įrodančius (patvirtinančius) licencijos praradimą, jei tokie dokumentai yra;

4. Įrodymą, jog apie licencijos praradimą paskelbta spaudoje;

5. Mokomasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava, kai priimamas sprendimas išduoti licencijos dublikatą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kelių ir transporto skyrius, tel. (8 37) 30 55 65

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, vykdantis Kelių ir transporto skyriaus vedėjo funkcijas Tautvydas Tamošiūnas

tel. (8 645) 82 123, el. p. tautvydas.tamosiunas@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos kopijos dublikatas išduodama per 5 darbo dienas, nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos kopijai išduoti, gavimo.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už licencijos kopijos dublikato išdavimą – 7,2 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įm. k. 188659752),

įmokos kodas 52752, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos kopijos dublikato išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai