Kelių ir transporto skyrius

Licencijos dublikato išdavimo vežti keleivius

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KET002

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos dublikato išdavimo vežti keleivius

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos, suteikiančių teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, dublikato išdavimas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2009, Nr. 154-6952; 2011, Nr. 132-6276 );

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 152-7150);

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-11 įsakymas Nr. ĮS-1262 „Dėl administracijos direktoriaus 2012-04-27 įsakymo Nr. ĮS-696 pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos dublikatui gauti pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas (pridedama);

2. Vežėjo aiškinamąjį raštą apie licencijos praradimo aplinkybes;

3. Dokumentus, įrodančius (patvirtinančius) licencijos praradimą, jei tokie dokumentai yra;

4. Įrodymą, jog apie licencijos praradimą paskelbta spaudoje;

5. Mokomasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava, kai priimamas sprendimas išduoti licencijos dublikatą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kelių ir transporto skyrius, tel. (8 37) 30 55 65

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, vykdantis Kelių ir transporto skyriaus vedėjo funkcijas Tautvydas Tamošiūnas tel. (8 37) 30 55 37, el. p. tautvydas.tamosiunas@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už licencijos dublikato išdavimą – 7,2 Eur. Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įm. k. 188659752),  įmokos kodas 52752, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Užsakyti