Kelių ir transporto skyrius

Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimų išdavimas vežėjams su kuriais savivaldybė yra sudariusi visuomenės aptarnavimo  sutartis, dėl keleivių vežimo vietiniais (priemiestiniais) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais. Išduodamų leidimų skaičių nurodo sutartyje numatytos paslaugų apimtys, t. y. vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis. Leidimas išduodamas sutarties galiojimo laikotarpiui. Leidimai panaikinami leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėse ir sutartyse su vežėjais numatytomis sąlygomis.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas 1996 m. lapkričio 19 d. Nr. I-1628;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Leidimai paruošiami ir išduodami įsigaliojus sudarytai visuomenės aptarnavimo  sutarčiai, vežėjui pateikus rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Savivaldybės sutartis su vežėju;

2. Patvirtini maršruto, kuriam išduodamas leidimas, eismo tvarkaraščiai;

3. Rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimą patvirtinantys dokumentai.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kelių ir transporto skyrius,

Savanorių pr. 371 Kaunas, tel. (8 37) 30 55 65

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kelių ir transporto skyriaus vedėja Gita Kaminskienė

tel. (8 612) 56 159, el. p. gita.kaminskiene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava:

4.542. leidimo vežti keleivius vietinio(miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimą  - 18 Eur;

4.543. papildomo leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu egzemplioriaus išdavimą  - 6 Eur; 

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įm. k. 188659752), 

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:
AB „Swedbank"LT24 7300 0101 1239 4300
Luminor bank, AB LT74 4010 0510 0132 4763
Luminor bank, AB LT12 2140 0300 0268 0220
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
AB „Citadele" bankas LT78 7290 0000 0013 0151

Mokėjimo būdai:

• Internetu;

• Bankų skyriuose;

• AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;

• Informacinėse „Maxima“ kasose;

• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

• UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva forma

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Leidimą norintis gauti vežėjas turi atitikti šiuos reikalavimus (jie tikrinami sudarant visuomenės aptarnavimo sutartį):

  1. Turėti licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje;
  2. Turėti pakankamai transporto priemonių, atitinkančių nustatytus reikalavimus, kad užtikrintų keleivių vežimą leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis (trasa, dažniu, laiku);
  3. Per pastaruosius 1 metus vežėjui nebuvo panaikintas jų turėtas leidimas (leidimai);
  4. Vežėjas urėti sąlygas ir užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 26 straipsnio, taip pat Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnio reikalavimai, kad jų vairuotojai prieš išvykdami į reisą būtų tikrinami dėl neblaivumo (girtumo), taip pat dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių

Vežėjas turėti sąlygas patikrinti ir užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio reikalavimai ir kad jų naudojamos transporto priemonės prieš išvažiuodamos į reisą yra tvarkingos ir tinkamai sukomplektuotos, apie tai vežėjo atsakingam už transporto priemonių techninę būklę asmeniui pažymint kelionės lape.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.