Ekonomikos skyrius

Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimai prekiauti nuo laikinųjų prekystalių ar vežimėlių. Leidimai prekiauti iš pritaikytų automobilių ir jų priekabų. Leidimai prekiauti lauko kavinėse. Leidimai prekiauti kioskuose (paviljonuose). Leidimai prekiauti parodų, mugių, masinių renginių metu.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimai išduodami Kauno rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. 
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-03-24 sprendimu Nr. TS-108 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose tvarka. 
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-06-25 sprendimu Nr. TS-270 patvirtintos Kauno rajono savivaldybės teritorijoje prekybos ir paslaugų teikimo vietos.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą prekiauti nuo laikinųjų prekystalių ar vežimėlių, ar iš pritaikytų automobilių ar jų priekabų Seniūnijos seniūnui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma ir pateikiama:
1. juridinio asmens (fizinio asmens) pavadinimas (vardas pavardė), kodas, buveinės adresas, telefono Nr., dokumento suteikiančio teisę prekiauti Nr. ir data, prekybos ir paslaugų teikimo būdas, prekių (paslaugų) asortimentas, prekybos ir paslaugų teikimo vietos adresas, darbo grafikas, prekybos laikas, rinkliavos dydis, mokėjimo data, leidimo galiojimo laikas.
2 įmonės registravimo pažymėjimo, ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimo arba individualios veiklos pažymos kopiją. Jeigu fizinis asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija ir gėlėmis, jis privalo pateikti dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopiją, jeigu jis yra tos žemės savininkas, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, ir seniūnijos pažymą, kad produkcija užauginta pačio asmens, jei norima prekiauti kitoje seniūnijoje;
3. asmens dokumento kopiją (dirbant su ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimu arba individualios veiklos vykdymo pažyma);
4. atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio produkto paveldo sertifikatą ir kt.);
5. maisto tvarkymo pažymėjimo kopiją (jei tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi);
6. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava (pateikiama, kai priimamas sprendimas išduoti leidimą). 
Pareiškėjas, norintis gauti leidimą prekiauti lauko kavinėse
Seniūnijos seniūnui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma ir pateikiama:
1. juridinio asmens (fizinio asmens) pavadinimas (vardas pavardė), kodas, buveinės adresas, telefono Nr., dokumento suteikiančio teisę prekiauti Nr. ir data, prekybos ir paslaugų teikimo būdas, prekių (paslaugų) asortimentas, prekybos ir paslaugų teikimo vietos adresas, darbo grafikas, prekybos laikas, rinkliavos dydis, mokėjimo data, leidimo galiojimo laikas.
2 įmonės registravimo pažymėjimo, ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimo arba individualios veiklos pažymos kopiją. Jeigu fizinis asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija ir gėlėmis, jis privalo pateikti dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopiją, jeigu jis yra tos žemės savininkas, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, ir seniūnijos pažymą, kad produkcija užauginta pačio asmens, jei norima prekiauti kitoje seniūnijoje;
3. asmens dokumento kopiją (dirbant su ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimu arba individualios veiklos vykdymo pažyma);
4. atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio produkto paveldo sertifikatą ir kt.);
5. maisto tvarkymo pažymėjimo kopiją (jei tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi);
6. Prekybos vietos plano (schemos) kopiją. 
7. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava.

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą prekiauti iš kioskų (paviljonų) Seniūnijos seniūnui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma ir pateikiama:
1. juridinio asmens (fizinio asmens) pavadinimas (vardas pavardė), kodas, buveinės adresas, telefono Nr., dokumento suteikiančio teisę prekiauti Nr. ir data, prekybos ir paslaugų teikimo būdas, prekių (paslaugų) asortimentas, prekybos ir paslaugų teikimo vietos adresas, darbo grafikas, prekybos laikas, rinkliavos dydis, mokėjimo data, leidimo galiojimo laikas.
2 įmonės registravimo pažymėjimo, ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimo arba individualios veiklos pažymos kopiją. Jeigu fizinis asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija ir gėlėmis, jis privalo pateikti dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopiją, jeigu jis yra tos žemės savininkas, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, ir seniūnijos pažymą, kad produkcija užauginta pačio asmens, jei norima prekiauti kitoje seniūnijoje;
3. asmens dokumento kopiją (dirbant su ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimu arba individualios veiklos vykdymo pažyma);
4. atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio produkto paveldo sertifikatą ir kt.);
5. maisto tvarkymo pažymėjimo kopiją (jei tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi);
6. laikino statinio pripažinimo, kad statinys pastatytas pagal suderintą Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vyriausiojo architekto patvirtintą projektą, kopiją;
7. sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu kioske (paviljone) veiklą numato vykdyti ne kiosko (paviljono) savininkas
8. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimas (jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms jis reikalingas)
Informacija apie sumokėtą vietinę rinkliavą. 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Seniūnijos darbuotojas

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Seniūnas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už leidimo prekiauti nuo laikinųjų prekystalių ir vežimėlių išdavimą 1 mėn. nuo 8-14 Eur.
Už leidimo prekiauti iš pritaikytų automobilių ir jų priekabų išdavimą 1 mėn. nuo 28-43 Eur.
Už leidimo prekiauti lauko kavinėse 1 mėn. nuo 28-34 Eur.
Už leidimo prekiauti iš kiosko (paviljono) 1 mėn. nuo 28-34 Eur. 

Įmokos kodas: 53452

Vietinės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:
 Gavėjas   Kauno rajono savivaldybės administracija
 Gavėjo bankas  Luminor Bank AB
 Banko kodas 40100
 Sąskaitos Nr. LT514010042503175062
 Mokesčio pavadinimas:  Vietinė rinkliava už prekybos (paslaugų teikimo) leidimo išdavimą)

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai