Ekonomikos skyrius

Kauno rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių, įtrauktų į patvirtintą parduodamų Kauno rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, pardavimas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 2014 m. spalio 9 d. įstatymas Nr. XII-1215;
  2. Lietuvos Respublikos Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, 1998 m. birželio 16 d. įstatymas Nr. VIII-792;
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. 793 Dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos.
  4. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. TS-282 „Dėl Kauno rajono savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens, kurio vardu bus sudaroma pirkimo ir pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

2. Šeimos atveju, sutuoktinių rašytinis susitarimas, kieno vardu bus perkamas būstas, seniūnui paliudijant parašo tikrumą.

3. Pažymos iš paslaugų tiekėjų apie sumokėtus už Savivaldybės būstą mokesčius.

4. Valstybės garantijų turėtojas turi pateikti valstybės garantijos ir paveldėjimo teisės liudijimų kopijas.

5.Dokumentai, patvirtinantys būsto pagerinimo faktą (jeigu pageidaujama įvertinti būsto vertę pakeitusias nuomininko investicijas).

6. Pažyma apie Savivaldybės būste deklaruotus asmenis.

7. Aktas, patvirtinantis būsto pagerinimo faktą (jeigu pageidaujama įvertinti būsto vertę pakeitusias nuomininko investicijas).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonomikos sk. vedėjas Artūras Pupalė,

tel. (8 615) 55 937, el. p. arturas.pupale@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimas užtrunka 3 mėnesius.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymai priimami visus kalendorinius metus.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.