Civilinės metrikacijos skyrius

Tėvystės pripažinimo registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS003

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Tėvystės pripažinimo registravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva (interesantui kreiptis nereikia), remdamasi notaro ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo.

Ši paslauga apima gimimo įrašo sudarymą arba gimimo įrašo pakeitimą, papildymą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Jei vaiko gimimas neįregistruotas:

1.1. Prašymas ar pareiškimas apie vaiko gimimą (žodžiu arba raštu);

1.2. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

       2. Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas (asmens sveikatos priežiūros įstaigos perduos vaiko gimimo pažymėjimą Civilinės metrikacijos skyriui elektroninėmis ryšių priemonėmis).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Notaro patvirtintas vyro, laikančiu save vaiko tėvu, ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo (notarai perduos tėvystės pripažinimo dokumentus Civilinės metrikacijos skyriui elektroninėmis ryšių priemonėmis).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė

Aušra Smailienė

tel. nr.  (8 37) 305 536

el. paštas ausra.smailiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Skirmantė Subačienė

tel. nr.  (8 37) 305 534; (8 616) 00 486

el. paštas skirmante.subaciene@krs.lt 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d.d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už tėvystės pripažinimą neimama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

SUTIKIMAS DĖL TĖVYSTĖS PRIPAŽINIMO

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Jei vaiko tėvai pateikia užsienio valstybėje sudarytus tėvystės pripažinimo dokumentus, turi būti pateiktas tėvų ar vieno iš jų prašymas, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Užsienio teismų sprendimai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, išversti į lietuvių kalbą.

Asmuo į civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis asmeniškai, per atstovą arba per MEPIS informacinę sistemą.

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis